Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Wat de bijbel zegt over kastijding (2)

Auteur: ds. W. Pieters

Vorige keer hebben we nagedacht over de kastijding, die God aan al Zijn kinderen geeft. Nu wil ik daarover nog iets meer schrijven aan de hand van een bekend Schriftgedeelte, namelijk Hebreeën 12 vers 5-11. Daar staat: "En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; want die de Heere liefheeft, kastijdt Hij en Hij geselt iedere zoon, die Hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt God Zich jegens u als zonen; (want welke zoon is er, die een vader niet kastijdt?) Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders van ons vlees wel tot kastijders gehad en wij ontzagen hen; zullen wij dan niet veel meer de Vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want zíj hebben ons wel voor een korte tijd, naar dat het hun goed dacht, gekastijd; maar Déze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; maar daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degenen, die daardoor geoefend zijn."

Paulus heeft het hier over een moeilijke tijd in het leven van zijn lezers. Zij werden aangevallen door duivelen en mensen; en waren geneigd om het allemaal op te geven en met het geloof te stoppen. Heel de brief aan de Hebreeën is een doorlopende waarschuwing om niet te verslappen, maar standvastig te zijn. En in dat verband schrijft de apostel nu over kastijding. Hij wil zeggen: het lijkt wel, alsof God tegen jullie is en jullie heeft laten vallen. Maar dat is niet zo. De Heere vergeet jullie echt niet. Het is juist andersom. Deze weg van veel moeite en bijna ondraagbaar zwaar lijden is juist een teken, dat de Heere voor jullie zorgt.

Je moet het eens vergelijken met de verhouding tussen een vader en zijn zoon. Het is nogal duidelijk, dat een aardse vader niet graag zijn kind slaat. Als hij het doet, is het echter uit liefde. Dan is het een middel tot opvoeding.

Kastijding / slaag is een onderdeel van een gezonde opvoeding. Doet een vader dat niet op zijn tijd, dan kun je maar één gevolgtrekking maken: die vader houdt zeker niet van zijn kind! Want als hij wel van zijn kind zou houden, zou 'ie hem niet zo verwennen en hem niet zijn gang maar laten gaan. Die jongen groeit dan immers op voor galg en rad en er komt niets van terecht!

Als die vader hart had voor zijn kind, zou 'ie hem eens een duchtig pak slaag geven en zo hem op het juiste spoor brengen.

Ik weet wel, dat dit voor jullie, jongeren, niet bepaald helemaal iets is, wat je meteen zult toestemmen. Maar ik denk toch aan de andere kant, dat je het ook best wel met Paulus eens zult zijn, dat het soms gewoon nodig is, dat een vader zijn gezag laat gelden en zijn kinderen niet ongestraft laat. Als het nodig is. Zo is het nu in het geestelijke ook. Wanneer we een kind van God zijn geworden, neemt de Heere onze opvoeding ter hand. En God is niet als een ontaarde vader, die zijn kinderen hun gang laat gaan en ze dus verwaarloost; maar God is een goede Vader, Die Zijn kinderen een pak ransel geeft (`geselt' schrijft Paulus!), uit liefde.

Voelt dat ook zo aan? Welnee, zegt Paulus, maar jullie moeten er eens rustig en diep over nadenken: zouden jullie zonder kastijding willen zijn, terwijl al Gods kinderen die hebben gekregen, alle eeuwen door? Dan ben je een bastaard (dat is geen kind van God, maar een duivelskind). Als je echter de liefde van God in je leven wilt voelen ... dan kun je die voelen in de geselslagen, die soms o zo zeer doen en waaronder je het uitschreeuwt van pijn!

Vind jij dit een vreemde liefde? Misschien ben je het helemaal niet met Paulus eens en vind je zijn opvoedkundige visie maar barbaars en ouderwets. Vergeet dan niet, dat niet Paulus het zo schrijft, maar dat God Zelf het zo schrijft, hier in Hebreeën 12, maar ook al in Spreuken 3 vers 11 en 12 ... Wat is nu Gods hoge en heerlijke doel, wanneer jij door Hem in druk en kruis, moeite en leed wordt gebracht? Jou te plagen? Welnee, juist niet, maar God kastijdt / slaat ons tot ons nut, met de bedoeling, dat we deel zouden krijgen aan Zijn heiligheid. Dat betekent: dat we al meer van alle zonden los zouden komen! Verlang jij daar ook zo naar? Dan zal de uitwerking van Gods opvoeding vol vrede en zaligheid zijn, zo eindigt de apostel zijn relaas in vers 11. Je wordt er uit genade dus niet slechter van!!

Een heel belangrijk Schriftgedeelte rondom het onderwerp `kastijding' is - zoals we in het vorige nummer gezien hebben - Hebreeën 12 vers 5-11. In dat gedeelte staat een zin, waarvoor ik bij nader inzien nog eens jullie aandacht wil vragen. Ik was gewoon om elk onderwerp, dat in deze rubriek wordt behandeld, in twee keer af te doen, maar ik doe er nu maar een derde aflevering bij.

Het gaat om de laatste verzen van het Schriftgedeelte uit Hebreeën 12, namelijk de verzen 10 en 11, waar Paulus zegt, dat God ons kastijdt "tot ons nut, opdat wij Zijn heiligheid zouden deelachtig worden." En hij zegt er direct bij, dat de kastijding geen aangename of vreugdevolle zaak is, zolang als die kastijding, dat pak slaag, duurt; integendeel is het juist en zaak van droefheid. Maar ... "daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan hen, die daardoor geoefend zijn."

Wat is nu Paulus' bedoeling met deze twee uitdrukkingen? Wanneer de Heere ons in Vaderlijke liefde kastijdt, heeft Hij deze heerlijke bedoeling, dat wij Zijn heiligheid deelachtig worden. Dat we deel krijgen aan de heiligheid van God. Dat betekent eenvoudig gezegd, dat we in het leven der genade door de kastijding meer en meer los komen van onze zonde. Dat we meer en meer gaan lijken op onze Vader, namelijk op de God van zondeloze heiligheid.

En dat is het, wat Gods kinderen graag, o zo graag willen. Ze hebben er alles voor over om niet meer te hoeven zondigen. Ze hebben verlangen om net zo heilig te zijn als de Heere Jezus!

Jij ook?

En nu maakt de Heere gebruik van het middel van de kastijding om aan Zijn kinderen deze grote wens te vervullen. Ze mogen al meer van de zonde losraken, doordat ze in wegen van druk en kruis, moeite en nood komen.

Wanneer we ziek zijn, zwakker worden, gebreken krijgen, gehandicapt zijn, verliezen lijden, in rouw gedompeld worden ..., is God dus bezig om ons van al het aardse los te maken! Hij plaagt ons dan niet, maar brengt ons dichter bij Hem.

Dat wil zeggen: wanneer we door deze kastijdingen geoefend worden. Dat schrijft de apostel Paulus er wel bij. Dat moeten we dan ook niet over het hoofd zien. We kunnen namelijk ook harder worden onder de kastijdende, slaande hand van God. Er zijn veel mensen, die zoveel leed zien om zich heen en ook zelf meemaken in hun leven, dat ze zich bitter van God afkeren en schamper vragen: `Is er wel een God van liefde? Ik zie er niets van en ik geloof er ook niets meer van!'

Maar wanneer de Heere onder al die moeiten en zorgen, onder al dat leed en verdriet liefde mengt ..., dan wordt alles anders! Dan leren we buigen en aanvaarden, ja: dan leren we zelfs de roede, de kastijding, de druk, die God ons zendt, aanbidden!

Het gaat God erom, dat we Zijn heiligheid deelachtig worden en dat er een vreedzame vrucht van gerechtigheid in ons leven komt. Wat betekent `vreedzame vrucht van gerechtigheid'? `Vreedzaam' is `vredevol'. Het gaat over de vrucht of het gevolg van Gods kastijdende hand in ons leven. En daarvan zegt Paulus, dat die vreedzaam is, vol van vrede. Er komt door Gods drukkende hand, door kruis en tegenspoed, door leed en zorg, door moeite en pijn, door rouw en smart, door verdriet en nood - vréde!

Wil jij graag vrede in je geweten? De dichter van Psalm 38 zingt:

              `Rust noch vrede wordt gevonden,

                       om mijn zonden,

              in mijn beend'ren dag of nacht.'

Daarom moet door kastijding ons hart worden losgemaakt van het zondigen, en zo moeten we dus aan Gods heiligheid deel krijgen. En zo krijgen we vrede. Deze vredevrucht wordt verbonden aan het woord `gerechtigheid'. Dat is min of meer hetzelfde als heiligheid. Het gaat in het woord `gerechtigheid' om het recht staan voor God. Dan pas is er vrede, als alles weer goed gekomen is tussen God en onze ziel.

Is dat bij jou zo in het begin van dit nieuwe jaar? Staat het goed tussen God en jou? Is Jezus Christus jou niet meer onbekend, maar kwam Hij in jouw leven?

Wanneer de Heere Jezus tegen de lauwe Christenen in Laodicea zegt: "Wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik", zegt Hij er direct bij: "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur zal opendoen, Ik zal tot hem inkomen en Ik zal met hem avondmaal houden; en hij met Mij." Dat is: diepe, intense vrede schenkt Jezus aan zo'n jongen / meisje!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen