Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 127 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Je leest wel eens over ‘slapend rijk worden’, maar meestal is dat een sprookje – of je moet slaapwacht hebben …

In Psalm 127 worden geen luie mensen geridderd. Nee, je moet heus wel je best doen, je inspannen. Maar toch lees je in vers 2 dat God aan Zijn beminden, Zijn gunstgenoten, de zegen geeft in de slaap. Namelijk, nádat ze hard hebben gewerkt, de middelen gewetensvol hebben gebruikt en hun verantwoordelijkheid terdege zich bewust waren. Toen zijn ze gaan slapen. En wat gebeurt er? Niet alleen geeft God die slaap aan Zijn lievelingen, maar Hij geeft hun ook in de slaap wat ze nodig hebben voor lichaam en ziel.

De statenvertalers schrijven:

Alsof hij zei: al het woelen en zorgen zal de mens niet helpen, als de HEERE hem niet zegent. Maar wie Hij liefheeft en zegent, die zal genoeg hebben en met gerustheid gaan slapen, en zichzelf en de zijnen na gedane arbeid aan God de Heere toevertrouwen.

Heerlijk om zó te kunnen rusten! Ook na het werk in de kerk. Ik hoef nergens over in te zitten. Biddend begeleiden wat is geschreven? Ja! Maar bezorgd alsof ik voor de zegen moest zorgen? Nee!

Het tweede deel van deze Psalm gaat over een totaal ander onderwerp: kinderen krijgen. Hoe mogen we het verwekken en baren van kinderen zien? In vers 3 lezen we: “Zie, kinderen zijn een erfdeel des HEEREN.”

En – zoals gebruikelijk in Hebreeuwse poëzie – dit wordt met andere woorden herhaald: “De vrucht van de buik is een beloning.”

Als we niet méér in de Bijbel hadden dan dit ene, hadden we genoeg om voor de volle 100 % tegen abortus te zijn – het vermoorden van ongeboren kinderen.

Kinderen worden in het laatste stukje van de Psalm vergeleken met pijlen, om mee te schieten. Vreemde beeldspraak, vind je niet?! Het zegt ons niet zoveel, maar in de cultuur van toen betekende het hebben van zonen, dat je niet ‘met de mond vol tanden stond’, wanneer je problemen had (in de poort – waar rechtszitting werd gehouden).

Indien de HEERE Zelf niet bouwt,
Zijn handen aan het werk niet slaat,
Dan vindt geen bouwer enig baat.
Vergeefs wordt eigen kracht vertrouwd.
Vergeefs tot waken opgewekt,
Als God niet Zelf de wacht betrekt.

Een kernvers is:

Als de HEERE de stad
niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen