Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 50 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Met deze Psalm hebben we een derde deel van het boek der Psalmen behandeld. Om de dag een Psalm lezen én een bladzijde van De Catechisant betekent dat je in een jaar tijd heel het Boek der Psalmen hebt gelezen.

Waar gaat Psalm 50 over? God beoordeelt Zijn volk (vers 4). Dat volk noemt Hij (vers 5) ‘Mijn gunstgenoten’. Het woord ‘gunstgenoot’ betekent: iemand die met God in een verbond staat, en die er al dan niet loyaal aan is.

Er zijn onder het volk Israël twee soorten verbondskinderen, net als nu in de gemeente van Jezus Christus. Er zijn bondgenoten die oprecht hun God liefhebben, en er zijn er die heimelijk zonden aan de hand houden.

Over die laatste gaat het hier blijkbaar. Vers 5 en vers 8 zeggen dat men trouw was in het brengen van de offers. Maar onder die offeraars zijn er die in vers 16 goddelozen worden genoemd. Zij nemen Gods verbond in hun mond, maar hun hart houdt zich ver van de HEERE. Dat kun je zien aan de praktijk van hun leven: ze stelen, plegen overspel, lasteren en liegen. En men meent dit ongestraft te kunnen doen (vers 21), omdat de Heere niet meteen op de daad straft: deze dingen doen jullie, en Ik zwijg. Jullie denken (je beeldt je in), dat Ik net zo ben als jullie.

Maar dat is een fatale vergissing: “Ik zal u straffen, en zal het ordelijk voor uw ogen stellen.”

Dat laatste kan de verdoemenis opleveren. Maar het kan ook zijn dat het in je geweten plaats vindt, en dán is het om je tot de verzoening in Christus, tot de vergevende liefde van de hemelse Vader te brengen.

Vraag de Heere dringend, dat Hij tijdens deze dagen van zaligheid jou al je zonden ordelijk voor ogen stelt, zodat je leert hoe ontzettend nodig het is om als een helwaardige zondaar, zondares, tot het Geslachte Lam van God te vluchten – en dat zonder uitstel!

In het Nieuwe Testament – nu Christus als hét Offer is gekomen en alle offers heeft opgeheven – vraagt God van ons nog maar één offer, namelijk waarover we in vers 14 lezen: “Offer aan God dank.”

Met woorden én daden…

 

Roep maar tot Mij, wanneer u bent in nood.

Ik help u uit; en dan maakt u Mij groot.

Maar goddelozen spreekt God anders toe:

“Waarom bent u, dat wat Ik inzet, moe?

Hoe durft u met uw mond ’t verbond te eren,

Terwijl geen woord of tucht u kan bekeren!?”

Een kernvers is:

Roep Mij aan 

in de dag

van benauwdheid.

Ik zal er u uithelpen,

en u zult Mij eren.

 

 

 

 

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen