Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Psalm 23 - De Troostende Herderspsalm

Auteur: Machiel Karels

Inleiding

Psalm 23, ook wel bekend als de Herderspsalm, is een van de bekendste en meest geliefde psalmen in de Bijbel. Het is een kort maar krachtig gedicht dat de relatie tussen God en Zijn volk beschrijft aan de hand van het beeld van een herder en zijn schapen. Deze psalm biedt troost, bemoediging en vertrouwen in moeilijke tijden. In deze bijbelstudie wordt deze prachtige psalm nader bekeken, zodat we de rijke betekenissen die erin verscholen liggen ontdekken.

Vers 1: De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
De psalm begint met een sterke verklaring van vertrouwen en afhankelijkheid. Door God als een herder te beschouwen, erkent de dichter dat God voorziet in alle behoeften. Het beeld van een herder die zorgt voor zijn schapen illustreert de zorg, bescherming en leiding die God biedt aan Zijn volk. Deze woorden herinneren ons eraan dat we niet alleen zijn en dat God altijd voor ons zal zorgen.

Vers 2-3: Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht.
Deze verzen schilderen een prachtig beeld van rust en vernieuwing. Net zoals een herder zijn schapen naar groene weiden en vredige wateren leidt, zo leidt God ons naar plaatsen van rust en vrede. Hij vernieuwt onze kracht en geeft ons de energie die we nodig hebben om door te gaan, zelfs in moeilijke tijden. Het is een geruststellende belofte dat God voor ons zorgt en ons herstelt.

Vers 4: Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij; uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
Deze verzen vormen het hoogtepunt van de psalm. Ze erkennen dat het leven soms door donkere dalen gaat, maar zelfs daar hoeven we niet bang te zijn omdat God bij ons is. De stok en de staf van de herder symboliseren bescherming en leiding. Ze bieden troost en moed in tijden van angst en onzekerheid. Het is een krachtige herinnering dat God ons nooit in de steek zal laten, zelfs niet in de moeilijkste momenten.

Vers 5: U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Deze verzen drukken overvloedige zegeningen en genade uit. Ondanks de aanwezigheid van vijanden, wordt de dichter uitgenodigd om aan de tafel van God te zitten. Het beeld van het zalven van het hoofd met olie verwijst naar gastvrijheid, genezing en verfrissing. God voorziet in alles wat we nodig hebben en overstelpt ons met Zijn zegeningen. Onze beker vloeit over, wat duidt op overvloedige vreugde en vervulling die voortkomt uit onze relatie met God.

Vers 6: Ja, heil en goedheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.
De psalm eindigt met een uitspraak van vertrouwen en hoop. De dichter gelooft dat Gods heil en goedheid hem zijn hele leven zullen vergezellen. Het is een belofte van Gods voortdurende aanwezigheid en zorg. De psalmist uit zijn verlangen om in Gods huis te blijven en Hem te dienen voor altijd.

Samenvattend

Psalm 23 is een tijdloos Bijbelhoofdstuk dat de diepe relatie tussen God en Zijn volk illustreert. Het beeld van God als herder en Zijn volk als schapen biedt troost, begeleiding en zekerheid in alle aspecten van het leven. Deze psalm herinnert ons eraan dat God voorziet in onze behoeften, ons leidt door moeilijkheden, ons rust en vernieuwing geeft, en ons overlaadt met Zijn zegeningen. Het is een bemoediging om te weten dat we nooit alleen zijn en dat Gods goedheid ons altijd zal volgen. Mogen we ons laten leiden door de waarheden van Psalm 23 en ons vertrouwen stellen in de zorg van onze liefdevolle Herder?

Vragen om te overdenken bij Psalm 23

Dit zijn enkele persoonlijke vragen om te overdenken bij het lezen van Psalm 23 of om te gebruiken bij een bijbelstudie:

  • Hoe kun je ervoor zorgen dat de Heere jouw Herder is in elk aspect van jouw leven? Welke gebieden in jouw leven moeten nog volledig aan Hem worden toevertrouwd?
  • In welke situaties heb je de leiding en begeleiding van de Heere ervaren in jouw leven? Hoe heeft dit jouw vertrouwen in Hem vergroot?
  • Welke 'groene weiden' en 'stille wateren' heeft de Heere in jouw leven gebracht? Wat zijn enkele zegeningen waarvoor je Hem dankbaar bent?
  • Heb je momenteel het gevoel dat je door een 'dal van diepe duisternis' gaat? Hoe kun je je vertrouwen in de Heere versterken te midden van uitdagingen en moeilijke tijden?
  • Hoe reageer je op de belofte dat de Heere met je is, zelfs in tijden van angst en gevaar? Hoe kun je jouw angsten aan Hem overgeven en Zijn vrede ontvangen?
  • Wat betekent het voor jou om te weten dat God voor jou een tafel bereidt te midden van jouw tegenstanders? Op welke manier kun je leren om in Zijn aanwezigheid vreugde en rust te vinden, zelfs als je met uitdagingen wordt geconfronteerd?
  • Hoe kun je bewust tijd nemen om stil te zijn voor de Heere, zodat Hij jouw ziel kan verkwikken en je opnieuw kunt vullen met Zijn vrede?
  • Hoe kun je in jouw dagelijks leven ervoor zorgen dat goedheid en goedertierenheid jou volgen als een uitvloeisel van Gods genade in jouw leven?
  • Wat betekent het voor jou om in Gods huis te wonen voor altijd? Hoe kan het besef van Gods eeuwige aanwezigheid jouw perspectief op het leven en de toekomst veranderen?
  • Op welke manieren kun je de waarheden van Psalm 23 toepassen in jouw dagelijkse wandel met God en in jouw relaties met anderen?

Het zou fijn zijn als deze persoonlijke vragen je helpen om dieper na te denken over de boodschap van Psalm 23 en hoe je de waarheden en beloften ervan in jouw eigen leven kunt toepassen en ervaren.

Welke relatie heeft psalm 23 met andere psalmen?

Psalm 23 heeft enkele verbanden en overeenkomsten met andere psalmen in de Bijbel. Hoewel elke psalm uniek is, delen ze bepaalde thema's en motieven die hen met elkaar verbinden. Hier zijn enkele voorbeelden van de relatie tussen Psalm 23 en andere psalmen:

Psalm 22: Psalm 23 volgt direct op Psalm 22 en vormt een interessante tegenstelling. Psalm 22 is een psalm van diepe nood en lijden, waarin de psalmist zich verlaten voelt door God. Het eindigt echter met hoop en vertrouwen in de redding van God. Psalm 23, die volgt op deze crisis van verlatenheid, brengt troost, rust en vertrouwen in de herderlijke zorg van God. Samen illustreren deze psalmen de reis van pijn en wanhoop naar vrede en vertrouwen.

Psalm 78: Psalm 23 deelt enkele herdersmotieven met Psalm 78: "Hij leidde hen met een zuivere herderhand" (Psalm 78:72). Beide psalmen benadrukken de rol van God als herder die Zijn volk leidt en beschermt. Psalm 78 vertelt ook de geschiedenis van het volk Israël en de zorg van God voor hen, terwijl Psalm 23 zich richt op de individuele gelovige en zijn persoonlijke relatie met God.

Psalm 121: Psalm 121 deelt enkele motieven van bescherming en leiding met Psalm 23. In Psalm 121 kijkt de psalmist omhoog naar de bergen en vraagt hij zich af waar zijn hulp vandaan zal komen. Hij bevestigt vervolgens dat zijn hulp van de Heere komt, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Evenzo benadrukt Psalm 23 de bescherming en leiding van God in het leven van de gelovige.

Psalm 95: Psalm 23 heeft een relatie met Psalm 95 in termen van de uitnodiging om God te aanbidden en Hem te erkennen als onze Herder. In Psalm 95:6-7 wordt het volk opgeroepen om voor God te buigen en neer te knielen als schapen voor hun Herder. Psalm 23 verklaart op zijn beurt de intieme relatie tussen God en de individuele gelovige, waarin de gelovige God erkent als zijn persoonlijke herder.

Deze genoemde psalmen zijn slechts enkele voorbeelden van de relatie tussen Psalm 23 en andere psalmen. De Psalmen vormen een rijke verzameling van gebeden, lofzangen en klaagliederen die verschillende thema's en perspectieven op het geloofsleven belichten.

Welke Bijbelse thema's komen in psalm 23 nadrukkelijk naar voren?

In Psalm 23 worden verschillende bijbelse thema's nadrukkelijk naar voren gebracht. Dit zijn vijf van deze thema's:

God als herder: Het beeld van God als herder is het centrale thema van Psalm 23. Het laat zien dat God zorgt voor Zijn volk, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Dit thema komt tot uiting in de zorg, bescherming, leiding en voorziening die God biedt aan degenen die Hem volgen.

Voorziening: Psalm 23 benadrukt dat God voorziet in alles wat we nodig hebben. De psalmist verklaart dat hij niets tekortkomt omdat God zijn herder is. Dit thema van God als voorziener herinnert ons eraan dat God voor ons zal zorgen op fysiek, emotioneel en geestelijk gebied.

Rust en vernieuwing: De psalm beschrijft hoe God ons leidt naar groene weiden en vredige wateren. Deze beelden symboliseren rust, vernieuwing en verkwikking voor onze ziel. God biedt ons rust en verfrissing te midden van de uitdagingen en vermoeidheid van het leven.

Bescherming: Psalm 23 illustreert ook het thema van Gods bescherming. De stok en de staf van de herder worden genoemd als bronnen van troost en moed. Deze instrumenten symboliseren Gods bescherming tegen gevaren, vijanden en moeilijkheden. Het geeft ons vertrouwen dat we veilig zijn in Zijn handen.

Eeuwige nabijheid van God: De psalm eindigt met de belofte van de eeuwige nabijheid van God. De psalmist verkondigt dat hij in het huis van de Heer zal terugkeren en daar voor altijd zal verblijven. Dit thema van Gods eeuwige aanwezigheid benadrukt dat de relatie met God niet beperkt is tot dit leven, maar dat we Hem voor altijd zullen kennen en dienen.

Deze thema's van God als herder, voorziening, rust en vernieuwing, bescherming en eeuwige nabijheid vormen de kern van Psalm 23. Ze bieden troost, hoop en vertrouwen aan degenen die deze psalm lezen of reciteren.

Waarom hebben veel mensen de neiging om psalm 23 op hun grafsteen te laten zetten?

Het is een feit dat Psalm 23 vaak wordt gekozen om op grafstenen te worden gegraveerd. Er zijn verschillende redenen waarom mensen de neiging hebben om voor Psalm 23 te kiezen in verband met grafstenen:

Troost en hoop: Psalm 23 biedt troost en hoop in tijden van verlies en rouw. Het beeld van God als herder die voorziet, beschermt en leidt, spreekt tot de harten van mensen die verdrietig zijn door het verlies van een geliefde. Het herinnert hen eraan dat God hen door de donkere tijden zal leiden en hen vrede en rust zal schenken.

Geruststelling van Gods aanwezigheid: In Psalm 23 wordt benadrukt dat de Heer altijd bij ons is, zelfs in de diepste dalen. Dit biedt troost aan degenen die geconfronteerd worden met de dood en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan. Het herinnert hen eraan dat ze niet alleen zijn, maar dat God nabij is om hen te leiden en te troosten.

Spirituele betekenis: Psalm 23 heeft een diepe spirituele betekenis voor veel mensen. Het belichaamt de relatie tussen de gelovige en God, waarbij God de rol van herder op zich neemt. Door Psalm 23 op een grafsteen te plaatsen, willen mensen mogelijk een spirituele boodschap overbrengen en de nadruk leggen op het geloof en de hoop die ze putten uit deze psalm.

Herinnering aan geloof en vertrouwen: Het plaatsen van Psalm 23 op een grafsteen kan ook een manier zijn om het geloof en vertrouwen van de overledene te eren en te herinneren. Het geeft aan dat de persoon in zijn of haar leven kracht en troost vond in deze psalm en dat ze hun hoop en vertrouwen in God wilden delen, zelfs na de dood.

Al met al kiezen mensen voor Psalm 23 op hun grafsteen vanwege de troost, hoop, geruststelling en spirituele betekenis die de psalm biedt. Het is een manier om een blijvende boodschap van geloof en vertrouwen in God achter te laten voor degenen die het graf bezoeken.

Kun je theologische consequenties verbinden aan de inhoud van psalm 23?

Ja, de inhoud van Psalm 23 heeft theologische consequenties die verband houden met verschillende aspecten van het geloofsleven. Dit zijn enkele theologische consequenties die kunnen worden afgeleid uit de inhoud van Psalm 23:

Gods voorzienigheid: Psalm 23 benadrukt de voorzienigheid van God, Zijn zorg en Zijn overvloedige genade. Het beeld van God als herder die voorziet in alle behoeften van Zijn volk, impliceert dat Hij soeverein regeert over de schepping en actief betrokken is bij het leven van individuele gelovigen. Dit heeft theologische consequenties met betrekking tot Gods voorzienigheid, Zijn trouw en Zijn vermogen om te voorzien in al onze noden.

Vertrouwen op God: Psalm 23 moedigt aan tot een diep vertrouwen op God, zelfs te midden van moeilijkheden en beproevingen. Het beeld van de herder die zijn schapen leidt en beschermt, roept op tot een volledige overgave aan Gods leiding en zorg. Dit heeft theologische consequenties met betrekking tot ons vertrouwen op God als onze gids en beschermer, zelfs wanneer we door donkere dalen gaan.

Gods aanwezigheid: Psalm 23 benadrukt de aanwezigheid van God bij Zijn volk, zelfs in de moeilijkste tijden. Het beeld van God die bij ons is, ons troost en ons moed geeft, heeft theologische consequenties met betrekking tot de alomtegenwoordigheid en nabijheid van God. Het herinnert ons eraan dat God altijd bij ons is, wat ons hoop en kracht geeft in ons dagelijks leven en in tijden van beproeving.

Eeuwig leven: De uitspraak aan het einde van Psalm 23 dat de dichter in het huis van de Heer zal verblijven tot in lengte van dagen, heeft theologische consequenties met betrekking tot de hoop op eeuwig leven. Het verwijst naar de belofte van een eeuwige gemeenschap met God, waar we voor altijd in Zijn aanwezigheid zullen zijn. Dit heeft theologische consequenties met betrekking tot onze hoop op een leven na de dood en onze verwachting van een eeuwige vereniging met God.

De theologische consequenties van Psalm 23 raken aan belangrijke aspecten van het geloof, zoals Gods voorzienigheid, ons vertrouwen op God, Zijn aanwezigheid in ons leven en de hoop op eeuwig leven. Deze consequenties dragen bij aan ons begrip van Gods karakter en Zijn relatie met Zijn volk.

Samengevat komt het erop neer dat Psalm 23 een korte psalm is met een bijzonder rijke inhoud. Psalm 23 is vele gelovigen de eeuwen door tot zegen geweest en dat gaat tot op de dag van vandaag door, tot de jongste dag!

Kijk ook bij de uitleg van Psalm 23 voor jongeren.


Meer over psalm 23

Psalm 23 zingen
Psalm 23 onberijmd
Samenzang psalm 23
Tekst en beeld psalm 23

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen