Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 87 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Die heidenvolken, waarover Psalm 86 het even had, komen in de eigenaardige Psalm die we nu voor ons hebben, uitgebreid ons voor ogen (met naam en toenaam zou ik haast zeggen):

Rahab = Egyptenaren, vijanden vanouds

Babel = angstaanjagende vijandelijke macht

Filistijn = eeuwenlang oorlog mee gehad

Tyriër = handelsvolk, trots tot en met

Moor = denk aan de kamerling van koningin Candacé.

Al deze volken dáchten er niet aan om lid van Israël te worden en de God van dit geminachte volk te dienen. En toch zou het gaan gebeuren. Hoe? Dat wist de dichter zelf niet, maar wij weten het wel. Sinds de dagen na Pinksteren gaat de evangelieboodschap uit naar de uiterste einden der aarde en mogen alle volken, naties en talen delen in het geboortevoorrecht van Abrahams kinderen: bij Gods verbond te horen, Hem te kennen en door Hem Zelf te worden bewaard.

De kracht van het evangelie was zo groot dat er in Egypte – voordat de islam ze onder de voet liep – eeuwenlang vele bloeiende gemeenten van Christus waren. Ook in het land Babylonië waren er gemeenten, enzovoort.

Daarom ook het talenwonder op de dag dat de Geest op aarde werd uitgestort: alle volken moeten het evangelie horen.

Hoeveel blijdschap dit in de loop van de eeuwen al heeft gebracht… Het is niet onder woorden te brengen. Daarom speekt deze Psalm aan het einde over speellieden en zangers. Dat is: met grote vreugde zal God geloofd worden in Zijn gemeente, die zowel uit de heidenen als uit de joden vergaderd zal worden.

Twee vragen komen uit Psalm 87 naar jou toe:

  1. Hoor jij bij dit Jeruzalem?
  2. Verkondig jij het blijde nieuws van Christus’ overwinning op de machten van onrecht en angst, leugen en bedrog?

Daar zullen zangers overluid bezingen,
Door snarenspel en slagwerk begeleid,
Gods lof en eer, die uit de eeuwigheid
Hier als een heilsfontein voor mij ontspringen.

Een kernvers is:

De Allerhoogste Zelf
zal hen bevestigen

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen