Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 14: 28a - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"In de menigte van het volk

is de heerlijkheid van een koning."

                                      Spreuken 14 vers 28a

Ook David was van menig, dat zijn glorie bestond in een groot volk. Daarom liet hij een volkstelling houden. Maar wat is hem dat slecht bekomen, want het was uit hoogmoed en eigen-roem, dat hij dit deed.

Wanneer we de woorden van het Spreukenboek lezen, zien we soms heel direct dat er een geestelijke betekenis achter de aardse schuilt. Soms is het niet zo gauw duidelijk. In de woorden van hoofdstuk 14 vers 28, zien we het direct. Ik wil in dit nummer van 'De Catechisant' maar eens de aardse betekenis overslaan en direct naar de betekenis toegaan voor het geestelijke Koninkrijk van de geestelijke Koning Jezus Christus, en Zijn geestelijke onderdanen.

Jezus is een groot Koning. Dat zagen de mensen tijdens Zijn omwandeling op aarde niet zo, en dat scheen helemaal wel onwaar te zijn, toen Hij op het bordes van het rechthuis van Pontius Pilatus stond met een doornenkroon en de Romeinse stadhouder zei: zie uw koning...! Maar die ene moordenaar heeft het toch wél gezien, want hij vraagt aan zijn Medekruiseling: `Heere, gedenk mij, wanneer Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn!'

En hij had gelijk: Jezus was toch een groot Koning, alleen het blote oog zag het niet. Daar moesten de mensen een `bril' voor op hebben: het geloof.

En waarin bestaat nu de heerlijkheid of glorie van deze hemelse Koning? Onder andere in de menigte van Zijn volk. Des te minder onderdanen een koning heeft, des te geringer en onbetekenender hij is. Maar des te groter het land en des te meer onderdanen, des te belangrijker en aanzienlijker is zo'n koning.

En dat is ook zo wat betreft Jezus Christus. Des te minder mensen Hem dienen, des te minder eer Hij ontvangt. Daarom schrijft ds. Matthew Henry in zijn verklaring van dit vers:

"Laten daarom allen, die het goede wensen voor het Koninkrijk van Christus en voor Zijn eer, doen wat zij kunnen op hun plaats, opdat velen worden toegevoegd tot Zijn Gemeente."

Ben jij ook al een onderdaan van deze liefdevolle Koning? Of heb je er nog geen zin in om Hem te dienen? Denk jij dat het leven met satan beter is en betere vooruitzichten biedt? Kom, je weet best, dat je een dwaas bent, als je zo verder leeft ... Je weet heel goed, dat het rijk der duisternis, het terrein van satan, de heerschappij der zonde, straks totaal overwonnen zal worden en vernietigd zal worden door Koning Jezus, in de buitenste en eeuwigdurende duisternis en godverlatenheid. En daar kom jij dan ook terecht. Wil je dat dan? O, kom tot bezinning ...

`Maar', zo denkt misschien een ander: `hoe kan ik nu tot dat groot getal van onderdanen worden gevoegd, om ook bij te dragen tot de heerlijkheid van deze Goddelijke Koning?'

Daarop geeft Paulus een antwoord in Kolossenzen 1 vers 13. Daar schrijft hij aan de christenen te Kolosse, dat Gód hen heeft gerukt uit de macht der duisternis en hen heeft overgezet in het Koninkrijk van Zijn lieve Zoon, Jezus Christus.

Zo is het toen gebeurd, zo gebeurt het nu nog.

Dat mag jij dan ook aan Hem vragen: Heere, hier ben ik, een landverrader en Konings-moordenaar ...; mag ik nog aan Uw voeten liggen? Wilt U mij nog tot Uw onderdaan maken? ... ?

En ook op deze vraag geeft de Heilige Schrift ons duidelijk antwoord. Als jij eraan twijfelt of die grote en heilige Koning van het heelal jóu nog wel wil hebben als Zijn onderdaan, dan moet je eens lezen, wat Hij Zelf zegt in Psalm 2. Daar kijk je in een spiegel. Het gaat over mensen net als jij: rebellen, opstandelingen, revolutionairen. Ze verzetten zich tegen de heerschappij van de Messias, Jezus. En God zegt: als je zo door leeft, zul je voor eeuwig worden verdaan, maar laat je nu nog waarschuwen, buig neer voor Mijn geliefde Zoon, de Koning van Sion en kus Zijn voeten. Dan zal Zijn toorn niet ontbranden, maar dan zal Hij je doen beleven, hoe gelukkig, hoe gelukzalig, hoe welgelukzalig allen zijn, die nu tot Hem de toevlucht nemen.

Niet als beste mensen, zogenaamd altijd loyaal en trouw geweest aan het Koningshuis; maar als slechte mensen, net als de NSB-ers van 50 jaar geleden ...

          En dan toch welkom in Zijn paleis (de Kerk)

               een Royaal onthaal wacht jou dan.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen