Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 7:15-26

Auteur: ds. W. Pieters

“Maar wacht u voor de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen.”

De Heere Jezus geeft ons een waarschuwing tegen valse leraars in de kerk. Deze waarschuwing is erg nodig. Er zijn er duizen­den, die alles geloven op godsdienstig gebied, wanneer ze het maar horen van een `echte' predikant. Ze vergeten, dat ook een dienaar des Woords kan dwalen; die zijn niet onfeilbaar.

     Hun onderwijs moet gewogen worden in de weegschaal van de Heilige Schrift: zij moeten gevolgd en geloofd worden, voorzo­ver hun onderwijs overeen komt met de Bijbel, maar geen minuut langer.

     We moeten hen beproeven aan hun vruchten. Gezonde leer en heilig leven zijn de kenmerken van ware profeten. Laat ons dit steeds bedenken. De dwalingen van onze predikant, stellen ons niet buiten schuld: `als de blinde de blinde leidt, zullen zij beiden in de gracht vallen.'

     Wat is de beste bescherming tegen valse lering? Boven alle twijfel is het de regelmatige studie van het Woord van God, met gebed om het onderwijs van de Heilige Geest. Hij, die de Bijbel op de juiste wijze leest, zal nooit in grote dwalin­gen vervallen.

     Het is het veronachtzamen van de Bijbel, waardoor zo velen een prooi worden van de eerste de beste valse leraar, die ze maar horen. Zij zijn lui en traag in het lezen van de Bijbel en hebben er geen zin in om zich daarmee te vermoeien.

Laat ons allen de waarschuwing van onze Heere in gedachten houden! De wereld, de duivel en het vlees zijn niet de enige geva­ren op de weg van een Christen; er is nog een ander gevaar en dat is: de valse profeet; de wolf in schaapskleding.

     Gelukkig is hij, die gedurig zijn Bijbel overbidt en die het verschil weet tussen waarheid en dwaling in de dienst van God! Er is een verschil en het is nodig, dat we het weten en dat we onze kennis goed gebruiken.

 

“Een ieder dan die deze Mijn woorden hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots heeft gebouwd.

En een ieder die deze Mijn woorden hoort en ze niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand heeft gebouwd.”

De tweede les hier is een treffende tekening van twee groepen van Christelijke hoorders. Zij die horen en niets doen ─ en zij die horen en het ook doen. Beiden worden voor ons geplaatst en hun levensgeschiedenis wordt tot het einde toe gevolgd.

     De man die Christus' onderwijs hoort en in praktijk brengt, is als een wijze man die zijn huis op een rots bouwt. Hij is niet tevreden met het luisteren naar aansporingen om berouw te hebben en zich te bekeren, om in Christus te geloven en om een heilig leven te leiden. Hij heeft metterdaad berouw en bekeert zich. Hij gelooft daadwerkelijk. Hij stopt inder­daad met kwaad doen en leert goed doen. Hij verafschuwt de zonde en hangt het goede aan. Hij is zowel een `doener' als een `hoorder' (Jacobus 1 vers 22).

     En wat is het resultaat? In de tijd van beproeving be­geeft zijn geloof hem niet. De vloed van ziekte, moeite, armoede, teleur­stellingen, verliezen slaat tevergeefs tegen hem aan. Zijn ziel staat onwrikbaar vast. Zijn geloof bezwijkt niet. Zijn vertroostingen begeven hem niet geheel en al.

     Het kan zijn, dat zijn geloof hem in het verleden moeite heeft gekost en dat de grondslag van zijn geloof alleen met veel inspanning en tranen werd gelegd. Het kan zijn, dat het hem heel wat dagen van ernstig zoeken heeft gekost om zeker­heid te krijgen over zijn aandeel aan Christus en ook veel uren van worstelend gebed. Maar zijn arbeid is niet weggegooi­de moeite geweest. Nu ontvangt hij een rijke beloning.

     Het geloof dat beproevingen verdraagt, is het ware ge­loof.

De man die Christus' onderwijs hoort en nooit verder komt dan horen, is als een dwaze man die zijn huis op het zand bouwt. Hij stelt zich tevreden met luisteren en goedkeuren, maar hij komt niet verder. Hij vleit zich misschien, dat alles met zijn ziel in orde is, omdat hij bepaalde geestelijke gevoelens heeft en overtui­gingen en verlangens. Hiermee stelt hij zich gerust. Nooit breekt hij daadwerkelijk met zijn zonde en nooit werpt hij de wereldse geest eruit. Nooit vertrouwt hij zich daadwerkelijk toe aan Christus en nooit neemt hij werkelijk het kruis op. Hij is een hoorder van het Woord en niets meer.

En wat is het einde van de godsdienst van zo iemand? Bij de eerste vloed van verdrukking stort ze totaal in. Als zijn nood het hoogste is, begeeft ze hem compleet ─ net als een bron die in de zomer uitgedroogd is. Ze laat zo'n mens hoog en droog op een zandbank ─ net als een gestrand schip: een schande voor de kerk, een spot voor de ongelovige en één brok ellende voor hem­zelf.

Volkomen waar is: wat ons weinig kost, is weinig waard! Een geloof dat ons niets kost en dat in niets anders bestaat dan in het horen van preken, zal tenslotte altijd een waardeloos ding blijken te zijn.

Zo eindigt de bergrede. Nooit was voordien zo'n preek gehouden en waarschijnlijk ook nooit daarna. Laat ons erop toezien dat het een blijvende invloed heeft op onze ziel. Deze preek is net zo goed aan ons geadresseerd als aan hen die hem het eerst hoorden. Wij zijn het die eenmaal rekenschap zullen moeten afleggen van haar hart-doorzoekende lessen. Het is geen kleine zaak, wat we ervan denken. Het woord van Jezus zal ons op de laatste dag oordelen (Johannes 12 vers 48).


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen