Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 142 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Uit de plaats van Psalm 142 in het Psalmboek blijkt wel dat de Psalmen niet in volgorde van tijd zijn geplaatst. In Psalm 72 lees je al dat de gebeden van David een einde hebben, en nu lees je dat hij op de vlucht is voor koning Saul en zich in een spelonk moest verschuilen.

Deze Psalm staat bijna aan het einde van het boek, terwijl ook Psalm 57 het opschrift heeft: “… toen hij voor Sauls aangezicht vluchtte naar de spelonk”.

Het roept ons weer in herinnering hoe donker zijn weg was van zalving naar kroning. Hij leek hierin op zijn grote Zoon: Die was gezalfd als Profeet, Priester en Koning, maar wat was Zijn weg donker op weg naar de dag van Zijn kroning, Zijn hemelvaart!

Wie met deze Gezalfde Koning meereist, moet er rekening mee houden dat ook hij deze Davidsweg moet gaan: via een vluchtweg en spelonken naar de kroning, de dag van de eindoverwinning. In dit verband zegt de Heere Jezus eerlijk: “Vossen hebben holen, en vogels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd neerlegt.” Daarom is het goed om de kosten te overrekenen, zodat van jou niet zou gelden wat Jezus in de gelijkenis van de zaaier zegt: “… daarna, als verdrukking of vervolging komt om het Woord, worden zij meteen geërgerd.”

Maar als je op deze weg wandelt, mag je er ook zeker van zijn dat God Zijn Woord gestand doet, net als bij David. Hij kwam immers uiteindelijk toch op de troon. Die dag zal voor alle volhardende volgelingen van Jezus aanbreken: gekroond te worden, zoals Paulus het aan Timotheüs schrijft: “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.”

Hoe is het met jou? Heb je hoop op een goede afloop, niet omdat je van je eigen trouw en uithoudingsvermogen zulke hoge gedachten hebt, maar omdat je de Heere verwacht? Hij zal je niet teleurstellen – als jij doet wat in het kernvers (hieronder) te lezen is!

‘k Roep tot de HEERE met mijn stem.    
Al mijn gebeden gaan tot Hem.               
Ik stort mijn hart uit in Zijn schoot,        
Maak Hem bekend mijn grote nood.      

Een kernvers is:

Tot U riep ik, o HEERE!
Ik zei: “U bent mijn Toevlucht,
mijn Deel in het land der levenden.”


 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen