Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 142 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Uit de plaats van Psalm 142 in het Psalmboek blijkt wel dat de Psalmen niet in volgorde van tijd zijn geplaatst. In Psalm 72 lees je al dat de gebeden van David een einde hebben, en nu lees je dat hij op de vlucht is voor koning Saul en zich in een spelonk moest verschuilen.

Deze Psalm staat bijna aan het einde van het boek, terwijl ook Psalm 57 het opschrift heeft: “… toen hij voor Sauls aangezicht vluchtte naar de spelonk”.

Het roept ons weer in herinnering hoe donker zijn weg was van zalving naar kroning. Hij leek hierin op zijn grote Zoon: Die was gezalfd als Profeet, Priester en Koning, maar wat was Zijn weg donker op weg naar de dag van Zijn kroning, Zijn hemelvaart!

Wie met deze Gezalfde Koning meereist, moet er rekening mee houden dat ook hij deze Davidsweg moet gaan: via een vluchtweg en spelonken naar de kroning, de dag van de eindoverwinning. In dit verband zegt de Heere Jezus eerlijk: “Vossen hebben holen, en vogels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd neerlegt.” Daarom is het goed om de kosten te overrekenen, zodat van jou niet zou gelden wat Jezus in de gelijkenis van de zaaier zegt: “… daarna, als verdrukking of vervolging komt om het Woord, worden zij meteen geërgerd.”

Maar als je op deze weg wandelt, mag je er ook zeker van zijn dat God Zijn Woord gestand doet, net als bij David. Hij kwam immers uiteindelijk toch op de troon. Die dag zal voor alle volhardende volgelingen van Jezus aanbreken: gekroond te worden, zoals Paulus het aan Timotheüs schrijft: “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.”

Hoe is het met jou? Heb je hoop op een goede afloop, niet omdat je van je eigen trouw en uithoudingsvermogen zulke hoge gedachten hebt, maar omdat je de Heere verwacht? Hij zal je niet teleurstellen – als jij doet wat in het kernvers (hieronder) te lezen is!

‘k Roep tot de HEERE met mijn stem.    
Al mijn gebeden gaan tot Hem.               
Ik stort mijn hart uit in Zijn schoot,        
Maak Hem bekend mijn grote nood.      

Een kernvers is:

Tot U riep ik, o HEERE!
Ik zei: “U bent mijn Toevlucht,
mijn Deel in het land der levenden.”


 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen