Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De jeugdbijbel in de bijbel Spreuken 2:4,5

Auteur: ds. W. Pieters

Zo gij de wijsheid zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten, dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan en gij zult de kennis van God vinden.

                                    Spreuken 2 vers 4 en 5

Vorige keer hebben we gezien hoe de vreze des HEEREN een relatie inhoudt, die bestaat uit kinderlijke eerbied. Het is te vergelijken met de wolkkolom in de woestijn, waarop de gelovige Israëliet eerbiedig zag. Nu wordt in deze spreuk opnieuw over de vreze des HEEREN gesproken maar dan in de praktische zin van wijsheid. Immers de vreze des HEEREN is het beginsel of de bron van wijsheid.

Dus een echte levende relatie van liefde en eerbied tot God geeft zowel levenswijsheid als wijsheid tot zaligheid. Deze wijsheid op haar beurt leidt tot een diepere kennis van God.

Dat is de zin van jouw en mijn leven.

Veel mensen zoeken naar de zin van hun leven, terwijl zij de oplossing niet zoeken in deze vreze des HEEREN. Ben jij er zo een? Deze vreze is een geopenbaard geheim. Christus als de opperste Wijsheid roept je door de mond van Zijn dienaren allerlei raadgevingen toe. Om dit niet te horen, moet je in de kerk dan wel je uiterste best doen om de opperste Wijsheid te ontwijken. Want Zijn woord dringt zich op in jouw geweten.

En het geloof is uit het gehoor.

Je laten leiden, je laten gezeggen, je laten bestraffen, je laten zaligen! Of geldt van jou: je wilt tot Mij niet komen, opdat je het leven zou hebben. Vers 2 zegt het: om je oren naar wijsheid te laten opmerken. Of hoor je alleen wat je horen wilt?

Hoe zoek je? Alleen als je zin hebt? Dan zoek je niet of dan zoek je op jouw manier. Als je zin hebt, is dat mooi, maar als je geen zin hebt, moet je zoeken op het bevel van Hem!

De vreze Gods kun je zoeken, je kunt het leren verstaan, je kunt de kennis van God vinden. Er is naar te zoeken, want het is te vinden. Als het niet te vinden was, dan was dit bevel er ook niet geweest. Je mag dus nooit zeggen dat Gods Woord verborgen is. Door onze luiheid is het verborgen. Ook door gebrek aan behoefte aan de verlichting door de Heilige Geest is het verborgen. Immers als het gaat om de manier van zoeken, dan moet je die wijsheid zo gretig zoeken alsof je naar kostbaar zilver of naar een verborgen schat zoekt. Zoeken naar zilver in de zilvermijnen was in de oudheid (en nog wel) een zwaar werk, waar men doorzettingsvermogen voor nodig had. Bovendien was men aan veel gevaren blootgesteld. Zilver was voor hen waardevol. Maar ze moesten er moeite voor doen.

Iets wat voor jou nog verborgen is, maar aan anderen bekend is, prikkelt je belangstelling: wat zou het zijn?

De vreze des HEEREN als begin van de ware wijsheid kan betekenen: inzicht op school in je werk, bedrevenheid om problemen op te lossen, voorzichtigheid in het doen van uitspraken, oprecht in omgang met mensen, verstandigheid om beleid te voeren.

In die wijsheid leef je eenvoudig onder de ogen van God. Veel jongeren leven een gespleten leven. Ben jij op vakantie anders dan thuis? Ben jij thuis weer anders dan op school? Ben jij in je vriendenkring anders dan in de kerk of op catechisatie? Zo zul je de kennis van God niet vinden. Daar loop je een keer mee vast. Dan weet je niet wie je bent, waar je eigenlijk voor leeft. Je weet dan nog minder wie God is.

Laat Zijn roepstem doorklinken: Mijn zoon, Mijn dochter geef Mij je hart!

God te kennen, waar Salomo in de tekst het over heeft, is het eeuwige leven. Zo zegt Jezus het in Johannes 17 vers 3.

Als je God leert kennen, zul je vanzelf ook van Hem houden. Dan zul je Hem ook graag gehoorzamen. Dan zul je vanzelfsprekend Hem ook helemaal vertrouwen. In het kennen van God zit dus heel je zaligheid.

Als er € 10.000,- voor klaar zou liggen, zou je waarschijnlijk wel willen weten, hoe je daar dan aan kon komen ... Nu ligt het eeuwige geluk voor je klaar, in de vreze des HEEREN, de kennis van God. Wil je ook weten hoe je eraan kunt komen? Salomo zegt:

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen