Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

De jeugdbijbel in de bijbel Spreuken 2:4,5

Auteur: ds. W. Pieters

Zo gij de wijsheid zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten, dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan en gij zult de kennis van God vinden.

                                    Spreuken 2 vers 4 en 5

Vorige keer hebben we gezien hoe de vreze des HEEREN een relatie inhoudt, die bestaat uit kinderlijke eerbied. Het is te vergelijken met de wolkkolom in de woestijn, waarop de gelovige Israëliet eerbiedig zag. Nu wordt in deze spreuk opnieuw over de vreze des HEEREN gesproken maar dan in de praktische zin van wijsheid. Immers de vreze des HEEREN is het beginsel of de bron van wijsheid.

Dus een echte levende relatie van liefde en eerbied tot God geeft zowel levenswijsheid als wijsheid tot zaligheid. Deze wijsheid op haar beurt leidt tot een diepere kennis van God.

Dat is de zin van jouw en mijn leven.

Veel mensen zoeken naar de zin van hun leven, terwijl zij de oplossing niet zoeken in deze vreze des HEEREN. Ben jij er zo een? Deze vreze is een geopenbaard geheim. Christus als de opperste Wijsheid roept je door de mond van Zijn dienaren allerlei raadgevingen toe. Om dit niet te horen, moet je in de kerk dan wel je uiterste best doen om de opperste Wijsheid te ontwijken. Want Zijn woord dringt zich op in jouw geweten.

En het geloof is uit het gehoor.

Je laten leiden, je laten gezeggen, je laten bestraffen, je laten zaligen! Of geldt van jou: je wilt tot Mij niet komen, opdat je het leven zou hebben. Vers 2 zegt het: om je oren naar wijsheid te laten opmerken. Of hoor je alleen wat je horen wilt?

Hoe zoek je? Alleen als je zin hebt? Dan zoek je niet of dan zoek je op jouw manier. Als je zin hebt, is dat mooi, maar als je geen zin hebt, moet je zoeken op het bevel van Hem!

De vreze Gods kun je zoeken, je kunt het leren verstaan, je kunt de kennis van God vinden. Er is naar te zoeken, want het is te vinden. Als het niet te vinden was, dan was dit bevel er ook niet geweest. Je mag dus nooit zeggen dat Gods Woord verborgen is. Door onze luiheid is het verborgen. Ook door gebrek aan behoefte aan de verlichting door de Heilige Geest is het verborgen. Immers als het gaat om de manier van zoeken, dan moet je die wijsheid zo gretig zoeken alsof je naar kostbaar zilver of naar een verborgen schat zoekt. Zoeken naar zilver in de zilvermijnen was in de oudheid (en nog wel) een zwaar werk, waar men doorzettingsvermogen voor nodig had. Bovendien was men aan veel gevaren blootgesteld. Zilver was voor hen waardevol. Maar ze moesten er moeite voor doen.

Iets wat voor jou nog verborgen is, maar aan anderen bekend is, prikkelt je belangstelling: wat zou het zijn?

De vreze des HEEREN als begin van de ware wijsheid kan betekenen: inzicht op school in je werk, bedrevenheid om problemen op te lossen, voorzichtigheid in het doen van uitspraken, oprecht in omgang met mensen, verstandigheid om beleid te voeren.

In die wijsheid leef je eenvoudig onder de ogen van God. Veel jongeren leven een gespleten leven. Ben jij op vakantie anders dan thuis? Ben jij thuis weer anders dan op school? Ben jij in je vriendenkring anders dan in de kerk of op catechisatie? Zo zul je de kennis van God niet vinden. Daar loop je een keer mee vast. Dan weet je niet wie je bent, waar je eigenlijk voor leeft. Je weet dan nog minder wie God is.

Laat Zijn roepstem doorklinken: Mijn zoon, Mijn dochter geef Mij je hart!

God te kennen, waar Salomo in de tekst het over heeft, is het eeuwige leven. Zo zegt Jezus het in Johannes 17 vers 3.

Als je God leert kennen, zul je vanzelf ook van Hem houden. Dan zul je Hem ook graag gehoorzamen. Dan zul je vanzelfsprekend Hem ook helemaal vertrouwen. In het kennen van God zit dus heel je zaligheid.

Als er € 10.000,- voor klaar zou liggen, zou je waarschijnlijk wel willen weten, hoe je daar dan aan kon komen ... Nu ligt het eeuwige geluk voor je klaar, in de vreze des HEEREN, de kennis van God. Wil je ook weten hoe je eraan kunt komen? Salomo zegt:


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen