Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Lessen uit Jona: Gods opdracht en de ongehoorzaamheid van Jona

Auteur: ds. W. Pieters

God stuurt Jona naar Ninevé:

En het woord des HEEREN geschiedde tot Jona: “Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé, en predik tegen haar.”

Wat een ‘dwaze’ onderneming, vind je niet? Moet je indenken dat jij naar een club ‘Hell’s Angels’ moest gaan om te vertellen dat ze naar de kerk moeten… Of, dat je door God geroepen zou worden om naar een massameeting van moslims te gaan en daar verkondigen dat ze in Jezus moeten geloven en Mohammed moeten afzweren…

        Zo was de opdracht die de profeet Jona kreeg. De koning van Ninevé was toen zo’n beetje de machtigste koning van de heel de wereld. Verder stond het wereldrijk waarvan Ninevé de hoofdstad was, bekend als uitermate bruut en wreed. En dan daarheen gaan…? Geen wonder dat de profeet er geen zin in heeft en dat hij ‘ontslag neemt’.

Nu God dit bevel geeft om zelfs in Ninevé te gaan PREKEN, kunnen we daaruit opmaken wat voor machtig instrument de prediking is. Kijken we naar de buitenkant, dan wordt dit middel wel terecht door Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs dwaasheid genoemd, want wat denk je dat één zo’n man in die wereldstad moet uitrichten? Zou hij wel iets kunnen bewerkstelligen? Is niet alles van tevoren al tot mislukken gedoemd? En toch, wij weten wat die zwakke mensenstem heeft bewerkt: de bekering van heel de bevolking van een goddeloze stad!

        Als dit niet duidelijk een bewijs is dat de preek – en niets anders! – een machtig middel is om het rijk van leugen en onrecht, het koninkrijk van satan af te breken en het Rijk van waarheid en deugd, het Koninkrijk van Jezus Christus te bouwen!

“Gods werken zijn nu eenmaal zo: voor het uiterlijk zijn zij dwaas en onmogelijk; de menselijke rede staat er wanhopig tegenover en kan niet anders dan ermee spotten. Toch is dit alles om ons bestwil, opdat wij leren geloven. Want zonder twijfel voert God uit al wat Hij zegt en voltooit Hij wat Hij is begonnen, hoe dwaas en onmogelijk het zich ook laat aanzien.” (Luther)

Wat lezen we vervolgens? “Maar Jona stond op om te vluchten naar overzee, van het aangezicht des HEEREN.” (‘Tarsis’ verklaart Luther als ‘naar overzee’.)

3      Luther merkt vervolgens op dat Jona wel beseft dat hij voor Gods alwetendheid en alomtegenwoordigheid niet kan vluchten, maar hij wil vluchten naar een plaats waar het Woord niet is, want hij verlaat zijn land, waar geloof en kennis van God waren.

        Dit is een grote zonde van deze knecht van God, waardoor hij zich helwaardig voor Hem maakt.

“Jona had Gods bevel niet alleen gehoorzaam moeten aanvaarden, maar hij had ook met vreugde het ten uitvoer moeten brengen. Hij had bereid moeten zijn liever honderd doden te sterven dan het Woord van God ongehoorzaam te zijn. Een erger en gruwelijker zonde dan Gods wil ongehoorzaam zijn is er niet.” (Luther)

“Dit alles staat beschreven tot onze waarschuwing. Ten eerste om ons te leren dat wie God niet goedschiks gehoorzaam wil zijn, tenslotte toch kwaadschiks voor Hem buigen moet; want God zet Zijn wil toch door.” (Luther)

Nog een les:

“Wij moeten leren niet te hangen aan het goede dat wij hebben gedaan en ons ook niet blind te staren op het verkeerde dat we hebben gedaan. Wij moeten weten dat de zonde ons niet verdoemt en de goede werken ons niet behouden. Alleen Gods genade behoudt ons; terwijl beide, de zonden en de goede werken, ons doen verloren gaan, namelijk wanneer wij ofwel in onze zonden wanhopen of op onze goede werken ons vertrouwen stellen... Het was dankzij zijn groot geloof dat God hem, midden in de zonden, toch niet kon vergeten, en hem wel móest verlossen.” (Luther)

Dit zijn uitspraken van Luther waar je over na moet denken… Je kunt er gemakkelijk een heel verkeerde kant mee op: dan denk je (of je probeert jezelf wijs te maken) dat het niet veel uitmaakt of je zondigt of niet, zolang je maar in Jezus Christus gelooft. Maar denk je dat Luther het zo bedoelde?

        Luther schrijft het voor jou, wanneer jij je wanhopig voelt bij de dagelijkse vermeerdering van je boezemzonden, waartegen je wel strijdt, maar waaraan je toch weer toegeeft! Wat moet je?? Je voelt je zo ellendig… Luister dan naar deze blijde ontdekking van Maarten Luther – net zo wanhopig als jij om béter te worden – die mocht leren: wanneer wij de genade vasthouden, tot God vluchten, laat God ons niet los!

 

Jona luistert niet naar God (hoofdstuk 1 vers 3):

Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN.

Naar aanleiding van deze zonde van Gods knecht merkt Luther op, dat er troost in is gelegen wanneer we in de Heilige Schrift zien dat ook kinderen en knechten van God nog steeds zonde hebben. Nee, Luther bedoelt zeker niet dat we er een aansporing in lezen om ook ongehoorzaam te zijn, maar:

Het betekent dat ook wij niet de moed hoeven te laten zakken, ook al zondigen en vallen wij.

Hij maakt wel een voorbehoud, namelijk dat we bij de zonde die we deden, niet ook nog eens de ergere zonde voegen van de wanhoop. Wanneer je namelijk een teer geweten hebt en aan een (boezem)zonde hebt toegegeven, dan kan het gemakkelijk gebeuren dat je aan de vergeving van die zonde wanhoopt. Luther noemt dat de zonde tegen de genade of tegen het evangelie.

Wij staan dan niet meer schuldig aan een menselijke zonde, maar aan een duivelse, ja de zonde tegen de Heilige Geest, welke niet vergeven kan worden zolang men daarin blijft, want deze gaat lijnrecht in tegen de genade en het is juist de genade alleen waardoor de zonde vergeven kan worden.

Luther vervolgt om uit de geschiedenis van Jona de volgende les te trekken:

Niet te wanhopen aan Gods ontferming en vergeving der zonden, ook al zijn die nog zo groot, maar in plaats daarvan in hart en geweten ervan overtuigd te blijven dat er nog altijd genade en vergeving is, zelfs al zou de toorn van God en van alle schepselen mij dreigen te verteren en al zou bovendien mijn eigen geweten er aan toevoegen dat het nu toch echt wel voorgoed uit is met de genade en dat God mij nooit meer vergeving zal willen schenken.

In dit verband haalt Luther een uitspraak van Jakobus aan (2 vers 13):

De barmhartigheid roemt tegen het oordeel.

Wat betekent deze uitspraak?

Toch wint de genade het; zij alleen vermag meer dan alle toorn, alle oordeel, ja dan heel Gods gericht. Wie dat gelooft, kan door dat geloof over alle toorn en oordeel van God triomferen.

Wat heerlijk om God niet meer te wantrouwen, maar in alle omstandigheden je op Hem zonder meer te verlaten!

3      Nadat Jona aan boord was gegaan en in het ruim zich te slapen had gelegd, ontstak er een harde storm; niet toevallig, want we lezen:

De HEERE wierp een grote wind op de zee; en er werd een grote storm in de zee.

Dan beginnen de scheepslieden allemaal te bidden, een ieder tot zijn god.

        Naar aanleiding hiervan merkt Luther op:

Hier zie je hoe waar het is wat Paulus heeft geschreven in Romeinen 1 vers 19, dat God bekend is onder de heidenen. Met andere woorden: heel de wereld weet van het bestaan van een Godheid. Al is het waar dat hun geloof in God verkeerd was, toch hebben zij geweten en beseft dat God een Wezen is Dat helpen kan, op zee en in alle noden. De schepelingen hebben Hem gehouden voor een God Die de mens uit alle nood en onheil kan verlossen. Zo ver reikt blijkbaar het natuurlijke licht van de rede dat zij God houdt voor een goede, genadige en milde God.

Maar het ware geloof heeft als kenmerk dat het niet alleen gelooft dat God dit kán, maar ook wíl; en niet alleen dat Hij ánderen wil helpen, maar ook míj:

Alleen zo’n geloof is een waar en levend geloof. Zij is een grote, rijke en zeldzame gave van de Heilige Geest.

Ondertussen, omdat God de zonde nog niet straft, ligt de profeet Jona te slapen… Luther schrijft daarover:

Het is de aard van de zonde om de mens te verblinden en te verharden, waardoor hij tot valse gerustheid komt, geen vrees meer kent en rustig slaapt, terwijl hij niet ziet wat voor zwaar onweer en groot onheil hem boven het hoofd hangen; welke hem straks met schrik zullen doen ontwaken. Als het aan Jona had gelegen, was hij daar blijven liggen, was hij verloren gegaan. Want hij was als het ware helemaal verblind, verhard, ja gestorven, verzonken in de afgrond van zijn onboetvaardige hart.

Wij lijken maar al te veel op Jona. Wat wij nodig hebben, is dat iemand ons wakker maakt, zoals de schipper Jona wakker maakte. Wat gebeurt er dan?

O, wat worden we dan klein. Dan zien we geen andere zonde dan alleen van onszelf. Dit noemen we nu berouw. Het doet ons geweten pijn en het verschrikt ons. Heel de wereld lijkt dan onschuldig te zijn, alleen ik ben een zondaar. God lijkt alle mensen genadig te zijn behalve mij! Gods toorn lijkt niemand te treffen dan alleen mij. Ik bevind mijzelf de ellendigste van alle mensen.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen