Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 18:10 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

De Naam des HEEREN is een sterke Toren;

     de rechtvaardige zal daarheen lopen

          en in een hoog vertrek gesteld worden

                                       Spreuken 18 vers 10

De Naam des HEEREN drukt Zijn aanwezigheid uit. Denk maar eens aan Zijn Naam Jehova, dat betekent: Ik zal zijn, Die Ik zijn zal. Ik ben, Die Ik ben. God is er. Hij is aanwezig. De gelovigen roepen Zijn Naam aan en er gaat kracht uit van die Naam. Zij weten zich in de grootste smart toch in de HEERE gerust. Net zoals iemand zich in een toren gerust en veilig weet. Weet jij je veilig?

Nu wordt die Naam vergeleken bij een sterke Toren. Misschien heb je wel eens een hoge toren beklommen. Waar is een toren voor bedoeld? Naar een toren vluchtte je, als er gevaar dreigde. In een toren kon je uitrusten als je vermoeid was van de vlucht. Boven in een toren heb je een prachtig vergezicht als je het beneden niet kunt overzien. In een grote en hoge toren voel jij je eigen nietigheid en kleinheid en bewonder je het kolossale van zo'n toren.

Zo is nu de Naam des HEEREN. Hij is een Toevlucht, een Toren voor allerlei gevaar. Zijn aanwezigheid is ervaarbaar door het geloof. Zijn aanwezigheid is net zo ervaarbaar alsof je naar een toren loopt. Wie loopt naar de Naam des HEEREN toe, zoals een vluchteling loopt naar een toren om bescherming en veiligheid te vinden? Alleen rechtvaardigen doen dat. Dus onrechtvaardigen doen het niet. Je zou kunnen vragen: nemen dan alleen zij de toevlucht tot God die zich rechtvaardig voelen. Nee, dan zou je genoeg hebben aan jezelf, je eigen naam. Dan vind je jezelf een sterke toren. Je zou dan je veilig en beschermd weten door jezelf. Hoe moet dit dan gezien worden? Zij worden door God voor rechtvaardig gehouden die hun toevlucht nemen tot de NAAM des HEEREN. Zij zien af van hun eigen naam.

Maar ook: zij worden voor onrechtvaardig gehouden die niet de toevlucht nemen tot de NAAM des HEEREN. Neem je deze toevlucht niet, dan heb je nog genoeg aan je zelf. Wat hoogmoedig! Hoeveel zie jij nog in je eigen naam? Ben jij al een aanroeper geworden van die ene Naam?

Hoe loop jij? Het woord lopen betekent hier snellen en haasten. Je mag geen tijd verloren laten gaan door achterom te zien en stil te staan. Niet eerder mag je gerust zijn, totdat de aanwezigheid van de HEERE om je heen is. Zoals een weerloos konijntje opgejaagd door de jager en de speurhond, snelt naar het hol. Zoals een weerloze duif opgejaagd door een havik, vliegt naar een kloof in de rots. Zo worden zij die inleven dat zij zich niet kunnen verweren tegen allerlei gevaren van de zonde en haar straf en hun toevlucht nemen tot de HEERE, rechtvaardig genoemd. Hoe wonderlijk, want zij worden rechtvaardig genoemd, maar voelen zich onrechtvaardig. Als je op de vlucht geslagen bent naar God toe, houd het er dan voor dat God je voor rechtvaardig rekent, al kun je het niet bekijken, immers Gods Woord zegt het. Als je jezelf dit woord op de juiste wijze in het vooruitzicht stelt, hou je niet op met vluchten totdat de HEERE een hoog Vertrek voor je geworden is. Zelfs voor hen die geen zin hebben om zich te haasten, laat dit woord hun toch Gods bereidwilligheid zien. Maak grote ernst met het feit dat, als je geen zin hebt, je onrechtvaardig genoemd wordt.

Zij zullen in een hoog vertrek gesteld worden. Wat is dat? Niet alleen buiten gevaar zijn, maar ook veiligheid erváren. De HEERE tilt hen op boven zichzelf. Voor wie geldt dit? Voor hen die zichzelf niet kunnen opbeuren en niet kunnen geruststellen. Als de HEERE is als een toren, dan rusten de gelovige zondaren uit bij Hem. Dan hebben zij in de HEERE een prachtig vergezicht, al kunnen zij het zelf niet meer bekijken. Dan proeven zij in de HEERE de verwondering dat zo'n grote God hun nietigheid, kleinheid en zondigheid wil omsluiten in Zijn armen.

Heb je wel eens een toren beklommen? Dan kun je hoogtevrees hebben gehad. Maar als de HEERE voor je een Toren, een hoog Vertrek geworden is, dan krijg je om zo te zeggen laagtevrees. Dan wil je altijd bij Hem blijven. Je wilt niet meer terug. Bevreesd voor jezelf. Dit klinkt misschien voor je als geheimtaal. Vraag het maar aan de Heere wat dit wil zeggen. Daar zijn geen woorden voor. Opdat je zingen mag: Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.

 


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen