Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 18:10 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

De Naam des HEEREN is een sterke Toren;

     de rechtvaardige zal daarheen lopen

          en in een hoog vertrek gesteld worden

                                       Spreuken 18 vers 10

De Naam des HEEREN drukt Zijn aanwezigheid uit. Denk maar eens aan Zijn Naam Jehova, dat betekent: Ik zal zijn, Die Ik zijn zal. Ik ben, Die Ik ben. God is er. Hij is aanwezig. De gelovigen roepen Zijn Naam aan en er gaat kracht uit van die Naam. Zij weten zich in de grootste smart toch in de HEERE gerust. Net zoals iemand zich in een toren gerust en veilig weet. Weet jij je veilig?

Nu wordt die Naam vergeleken bij een sterke Toren. Misschien heb je wel eens een hoge toren beklommen. Waar is een toren voor bedoeld? Naar een toren vluchtte je, als er gevaar dreigde. In een toren kon je uitrusten als je vermoeid was van de vlucht. Boven in een toren heb je een prachtig vergezicht als je het beneden niet kunt overzien. In een grote en hoge toren voel jij je eigen nietigheid en kleinheid en bewonder je het kolossale van zo'n toren.

Zo is nu de Naam des HEEREN. Hij is een Toevlucht, een Toren voor allerlei gevaar. Zijn aanwezigheid is ervaarbaar door het geloof. Zijn aanwezigheid is net zo ervaarbaar alsof je naar een toren loopt. Wie loopt naar de Naam des HEEREN toe, zoals een vluchteling loopt naar een toren om bescherming en veiligheid te vinden? Alleen rechtvaardigen doen dat. Dus onrechtvaardigen doen het niet. Je zou kunnen vragen: nemen dan alleen zij de toevlucht tot God die zich rechtvaardig voelen. Nee, dan zou je genoeg hebben aan jezelf, je eigen naam. Dan vind je jezelf een sterke toren. Je zou dan je veilig en beschermd weten door jezelf. Hoe moet dit dan gezien worden? Zij worden door God voor rechtvaardig gehouden die hun toevlucht nemen tot de NAAM des HEEREN. Zij zien af van hun eigen naam.

Maar ook: zij worden voor onrechtvaardig gehouden die niet de toevlucht nemen tot de NAAM des HEEREN. Neem je deze toevlucht niet, dan heb je nog genoeg aan je zelf. Wat hoogmoedig! Hoeveel zie jij nog in je eigen naam? Ben jij al een aanroeper geworden van die ene Naam?

Hoe loop jij? Het woord lopen betekent hier snellen en haasten. Je mag geen tijd verloren laten gaan door achterom te zien en stil te staan. Niet eerder mag je gerust zijn, totdat de aanwezigheid van de HEERE om je heen is. Zoals een weerloos konijntje opgejaagd door de jager en de speurhond, snelt naar het hol. Zoals een weerloze duif opgejaagd door een havik, vliegt naar een kloof in de rots. Zo worden zij die inleven dat zij zich niet kunnen verweren tegen allerlei gevaren van de zonde en haar straf en hun toevlucht nemen tot de HEERE, rechtvaardig genoemd. Hoe wonderlijk, want zij worden rechtvaardig genoemd, maar voelen zich onrechtvaardig. Als je op de vlucht geslagen bent naar God toe, houd het er dan voor dat God je voor rechtvaardig rekent, al kun je het niet bekijken, immers Gods Woord zegt het. Als je jezelf dit woord op de juiste wijze in het vooruitzicht stelt, hou je niet op met vluchten totdat de HEERE een hoog Vertrek voor je geworden is. Zelfs voor hen die geen zin hebben om zich te haasten, laat dit woord hun toch Gods bereidwilligheid zien. Maak grote ernst met het feit dat, als je geen zin hebt, je onrechtvaardig genoemd wordt.

Zij zullen in een hoog vertrek gesteld worden. Wat is dat? Niet alleen buiten gevaar zijn, maar ook veiligheid erváren. De HEERE tilt hen op boven zichzelf. Voor wie geldt dit? Voor hen die zichzelf niet kunnen opbeuren en niet kunnen geruststellen. Als de HEERE is als een toren, dan rusten de gelovige zondaren uit bij Hem. Dan hebben zij in de HEERE een prachtig vergezicht, al kunnen zij het zelf niet meer bekijken. Dan proeven zij in de HEERE de verwondering dat zo'n grote God hun nietigheid, kleinheid en zondigheid wil omsluiten in Zijn armen.

Heb je wel eens een toren beklommen? Dan kun je hoogtevrees hebben gehad. Maar als de HEERE voor je een Toren, een hoog Vertrek geworden is, dan krijg je om zo te zeggen laagtevrees. Dan wil je altijd bij Hem blijven. Je wilt niet meer terug. Bevreesd voor jezelf. Dit klinkt misschien voor je als geheimtaal. Vraag het maar aan de Heere wat dit wil zeggen. Daar zijn geen woorden voor. Opdat je zingen mag: Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen