Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 20:7 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"De rechtvaardige wandelt steeds in zijn oprechtheid;

     welgelukzalig zijn zijn kinderen na hem."

                                        Spreuken 20 vers 7

`God heeft voor het zaad der gelovigen genade weggelegd', zo schrijft Matthew Henry in zijn Bijbelverklaring op dit vers. En wat is dat heerlijk: dat de Heere een godzalige opvoeding zo wil zegenen.

Salomo schrijft hier over een rechtvaardige. Dat is iemand die door geloof deel heeft aan de rechtvaardigheid van Christus. Ook in het Oude Testament was deze rechtvaardigheid van Christus er. Christus was nog niet gestorven, maar in de offers liet de Heere al afbeelden dat Christus zou sterven. En door het geloof hadden al Gods kinderen in het Oude Testament ook deel aan deze rechtvaardigheid van Christus.

Zo kan Salomo schrijven over een rechtvaardige.

Hij schrijft erbij, hoe zo iemand leeft: hij wandelt in zijn oprechtheid. Wat betekent `oprechtheid'? Iemand is oprecht, wanneer hij het echt meent, wanneer hij niet liegt en niet bedriegt. Oprecht betekent dat hij onschuldig is.

Wandelen in je oprechtheid betekent dus, dat heel je levenswandel eerlijk is. Dat je te vertrouwen bent en dat je niet liegt. Salomo schrijft dus over een kind van God, die door het geloof rechtvaardig mag heten en die in de praktijk van zijn leven eerlijk is.

Salomo weet best wat oprechtheid is, door het voorbeeld van zijn vader, David. David schrijft over een levenswandel van oprechtheid, zoals in Psalm 24 vers 4: "Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedrieglijk zweert;" en in Psalm 101 vers 2: "Ik zal verstandig handelen in de oprechte weg; wanneer zult Gij tot mij komen? Ik zal in het midden van mijn huis wandelen in oprechtheid van mijn hart." Ook spreekt God over David als een man vol oprechtheid. Hij zegt tegen Salomo in I Koningen 9 vers 4: "Indien gij voor Mijn aangezicht zult wandelen zoals uw vader David heeft gewandeld met volkomenheid van hart en met oprechtheid om te doen naar al wat Ik u heb geboden, en indien gij Mijn inzettingen en Mijn rechten zult houden ..."

Hieruit blijkt dat David oprecht leefde. En God houdt dit voorbeeld van vader David aan Salomo voor, opdat ook hij zo zou leven. Daarom schrijft Salomo erover in Spreuken 20 vers 7.

Wanneer ouders zo zijn, zijn ze zelf gezegend, maar dat niet alleen. Ze zijn ook ten zegen voor anderen. In het bijzonder wel voor hun kinderen. Wanneer een vader God vreest, dus rechtvaardig is in Christus en eerlijk / oprecht leeft ..., dan ontvangen zijn kinderen daar nog een rijke zegen uit. Er staat zelfs dat zijn kinderen welgelukzalig zijn! En dat is niet weinig!

              Wat een verantwoording voor ouders!

Zo zegt de HEERE het ook in Zijn heilige Wet, bij het tweede gebod: "Ik, de HEERE, uw God, ... doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden." Dit houdt dus in: wanneer ouders God liefhebben en Zijn geboden onderhouden, dat de HEERE dan barmhartigheid doet aan de kinderen. En dit geldt van geslacht tot geslacht: wanneer de kinderen ook God liefhebben en Zijn geboden onderhouden, dan zal de HEERE aan hún kinderen weer barmhartigheid bewijzen.

Het houdt wel in dat de opvoeding er ook naar moet zijn. Denk aan Abraham, de vaderen der gelovigen. God zegt in Genesis 18 vers 19 over hem: "... dat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen en zij de weg des HEEREN zouden houden om gerechtigheid en gericht te doen, opdat de HEERE over Abraham brengt wat Hij over hem gesproken heeft."

Abraham heeft zijn huisgezin onderwezen, gecatechiseerd, zodat zij de weg des HEEREN zouden houden.

Wanneer wij, ouders en kinderen, in de gezinnen de weg des HEE­REN leren houden, zal er een zegen op ons rusten. Dat mogen we met een beroep op Gods eigen Woord van Hem vragen.

               Wie heeft lust de HEER' te vrezen,

                 't allerhoogst en eeuwig goed?

               God zal Zelf zijn Leidsman wezen,

                  leren hoe hij wand'len moet.

                't Goed dat nimmermeer vergaat,

                  Zal hij ongestoord verwerven

                   en zijn God-geheiligd zaad

                zal 't gezegend aard'rijk erven.

God zegene onze kinderen door middel van onze godzalige levenswandel!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen