Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 1:8 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Mijn zoon, hoor de tucht van uw vader

     en verlaat de leer van uw moeder niet."

                                         Spreuken 1 vers 8

Waarschuwing is een belangrijk kenmerk van heel het boek Spreuken. Waarom waarschuwt Salomo zo? Omdat er veel gevaren zijn en omdat die gevaren groot zijn.

En als er iemand is die jou graag voor gevaren en dreigingen en rampen en ongelukken en moeiten en ellenden wil bewaren, is het wel je vader, is het wel je moeder. Ik merk het nu zelf, nu wij een zoontje hebben (ruim dertien maanden): ik wil hem wel voor alle leed en pijn behoeden. En ik denk dat dit bij het opgroeien steeds mijn liefde-verlangen voor hem zal zijn.

Des te meer en des te beter Reinier, want zo heet ons jongetje, naar zijn vader en moeder luistert, des te minder gevaar hij loopt om iets naars mee te maken.

Hij zelf ziet nog bijna geen gevaar. Maar wij, zijn ouders, wel.

Nu, aan zo iets moet je denken, wanneer je de woorden leest:

"Mijn zoon, hoor de tucht van uw vader en verlaat de leer van uw moeder niet."

Wat betekent `tucht'? Het Hebreeuwse woord `moesar' betekent: terechtwijzing, vermaning, opvoeding, tuchtiging. Je vader onderwijst je en wijst je dus ook zo nu en dan terecht. Luister je niet naar je vader, dan vraag je om problemen. Niet zozeer omdat hij je dan zal straffen, maar als je niet naar de goede raad van je vader luistert, ga je een verkeerd pad op, dan verongeluk je.

Geloof je dat niet en denk je het beter te weten ..., dan wordt het allemaal erg moeilijk. Vaak geldt dan: wie niet horen wil, moet voelen. Dan zul je vanzelf wel merken dat je vader gelijk had en jij ongelijk. Maar dan kom je er achter door een pijnlijke ervaring. Het gezegde luidt: door schade en schande wordt men wijs. En vaak is dat zo nádat je gewaarschuwd bent.

Laat het nou toch zover niet komen! Luister nou toch gewoon naar de tucht / terechtwijzing van je vader en naar de leer of aanwijzing van je moeder!

Wat is er eigenlijk op tegen?

Denk jij dat ze het slechte met je voor hebben? Denk je werkelijk dat jij, terwijl je nog zo jong bent en nog zo weinig levenservaring hebt opgedaan, dat je het toch beter weet dan je ouders die al veel meer hebben gehoord, gezien, beleefd?

Wees toch wijs, niet eigenwijs. Eigenwijs is dom. Wie luistert naar de tucht, terechtwijzing, van zijn ouders, zal er geen spijt van krijgen. Zou het wel?

Als je opgroeit naar de volwassenheid heb je een voorsprong boven anderen van je leeftijd, als je in je jonge jeugdjaren veel geleerd hebt en goed naar je ouders geluisterd hebt.

Maar nu schrijf ik tegelijk ook aan je ouders: vader en moeder, hoe tuchtigt u uw kind? Welke leer geeft u aan uw kind? Bijbels? Van groot belang is het om een open relatie tot uw kind te hebben. Laat ze maar in uw hart kijken. Vertel ze iets van de geheimen van uw eigen hart, de geheimen tussen God en uw ziel. Leer ze, dat is: onderwijs ze in Gods Woord. Heel jong al! En bedenk steeds dat leringen wekken, maar voorbeelden trekken. Kan uw kind merken dat u het heil van hem of haar op het hart gebonden kreeg?

Wat geldt op het terrein van het alledaagse en maatschappelijke leven, geldt ook met betrekking tot de keuze van een levenspartner, je toekomstige vrouw / man. Luister naar je vader en moeder, wat zij jou voorhouden als belangrijk bij het zoeken naar een levensgezel(lin). Vraag maar eens aan je ouders hoe zij elkaar hebben gevonden en gekregen!

Ook en in het bijzonder hebben de woorden van Salomo betrekking op de geestelijke dingen. Als jouw ouders zelf de HEERE vrezen en de Heere Jezus liefhebben, kunnen zij jou ook het beste vertellen, hoe jij de Heere kunt leren kennen, dienen en liefhebben.

Luister daarnaar. Vraag maar eens aan je ouders hoe zij de Heere hebben leren zoeken en hebben mogen vinden!

De tucht van je vader, kan ook wel eens een slaande hand zijn. Ik gun het je dat jouw vader je niet hóeft te slaan. Maar ik gun je ook dat je vader, wanneer het nodig was, jou heeft geslagen ... Want zonder de nodige tuchtiging groeien we allen op voor galg en rad!

Bijbel met uitleg

Er is ook een Bijbel met uitleg beschikbaar. Hierin worden allerlei toelichtingen op de Bijbel gegeven. Je kunt de Bijbel met uitleg bestellen of er meer over lezen op de pagina 'Bijbel met uitleg' op deze site.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen