Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 1:8 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Mijn zoon, hoor de tucht van uw vader

     en verlaat de leer van uw moeder niet."

                                         Spreuken 1 vers 8

Waarschuwing is een belangrijk kenmerk van heel het boek Spreuken. Waarom waarschuwt Salomo zo? Omdat er veel gevaren zijn en omdat die gevaren groot zijn.

En als er iemand is die jou graag voor gevaren en dreigingen en rampen en ongelukken en moeiten en ellenden wil bewaren, is het wel je vader, is het wel je moeder. Ik merk het nu zelf, nu wij een zoontje hebben (ruim dertien maanden): ik wil hem wel voor alle leed en pijn behoeden. En ik denk dat dit bij het opgroeien steeds mijn liefde-verlangen voor hem zal zijn.

Des te meer en des te beter Reinier, want zo heet ons jongetje, naar zijn vader en moeder luistert, des te minder gevaar hij loopt om iets naars mee te maken.

Hij zelf ziet nog bijna geen gevaar. Maar wij, zijn ouders, wel.

Nu, aan zo iets moet je denken, wanneer je de woorden leest:

"Mijn zoon, hoor de tucht van uw vader en verlaat de leer van uw moeder niet."

Wat betekent `tucht'? Het Hebreeuwse woord `moesar' betekent: terechtwijzing, vermaning, opvoeding, tuchtiging. Je vader onderwijst je en wijst je dus ook zo nu en dan terecht. Luister je niet naar je vader, dan vraag je om problemen. Niet zozeer omdat hij je dan zal straffen, maar als je niet naar de goede raad van je vader luistert, ga je een verkeerd pad op, dan verongeluk je.

Geloof je dat niet en denk je het beter te weten ..., dan wordt het allemaal erg moeilijk. Vaak geldt dan: wie niet horen wil, moet voelen. Dan zul je vanzelf wel merken dat je vader gelijk had en jij ongelijk. Maar dan kom je er achter door een pijnlijke ervaring. Het gezegde luidt: door schade en schande wordt men wijs. En vaak is dat zo nádat je gewaarschuwd bent.

Laat het nou toch zover niet komen! Luister nou toch gewoon naar de tucht / terechtwijzing van je vader en naar de leer of aanwijzing van je moeder!

Wat is er eigenlijk op tegen?

Denk jij dat ze het slechte met je voor hebben? Denk je werkelijk dat jij, terwijl je nog zo jong bent en nog zo weinig levenservaring hebt opgedaan, dat je het toch beter weet dan je ouders die al veel meer hebben gehoord, gezien, beleefd?

Wees toch wijs, niet eigenwijs. Eigenwijs is dom. Wie luistert naar de tucht, terechtwijzing, van zijn ouders, zal er geen spijt van krijgen. Zou het wel?

Als je opgroeit naar de volwassenheid heb je een voorsprong boven anderen van je leeftijd, als je in je jonge jeugdjaren veel geleerd hebt en goed naar je ouders geluisterd hebt.

Maar nu schrijf ik tegelijk ook aan je ouders: vader en moeder, hoe tuchtigt u uw kind? Welke leer geeft u aan uw kind? Bijbels? Van groot belang is het om een open relatie tot uw kind te hebben. Laat ze maar in uw hart kijken. Vertel ze iets van de geheimen van uw eigen hart, de geheimen tussen God en uw ziel. Leer ze, dat is: onderwijs ze in Gods Woord. Heel jong al! En bedenk steeds dat leringen wekken, maar voorbeelden trekken. Kan uw kind merken dat u het heil van hem of haar op het hart gebonden kreeg?

Wat geldt op het terrein van het alledaagse en maatschappelijke leven, geldt ook met betrekking tot de keuze van een levenspartner, je toekomstige vrouw / man. Luister naar je vader en moeder, wat zij jou voorhouden als belangrijk bij het zoeken naar een levensgezel(lin). Vraag maar eens aan je ouders hoe zij elkaar hebben gevonden en gekregen!

Ook en in het bijzonder hebben de woorden van Salomo betrekking op de geestelijke dingen. Als jouw ouders zelf de HEERE vrezen en de Heere Jezus liefhebben, kunnen zij jou ook het beste vertellen, hoe jij de Heere kunt leren kennen, dienen en liefhebben.

Luister daarnaar. Vraag maar eens aan je ouders hoe zij de Heere hebben leren zoeken en hebben mogen vinden!

De tucht van je vader, kan ook wel eens een slaande hand zijn. Ik gun het je dat jouw vader je niet hóeft te slaan. Maar ik gun je ook dat je vader, wanneer het nodig was, jou heeft geslagen ... Want zonder de nodige tuchtiging groeien we allen op voor galg en rad!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen