Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 99 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Opnieuw een Koningspsalm, zoals wel wordt gezegd. En terecht. De Koning van Israël is Koning over heel de aarde. In psalm 97 werd jij opgeroepen om je te verheugen omdat God regeert, nu word jij om dezelfde reden opgeroepen om te beven. Deze twee dingen strijden niet met elkaar. Al in Psalm 2 (vers 11) zei God tegen je: “Verheug je met beving.”

Waarom zou je moeten beven? Omdat (vers 5) God heilig is. Dit houdt twee dingen in: Hij is ver boven al het geschapene verheven én Hij is oneindig ver verwijderd van alle zonde. Wanneer Hij bij mensen komt (bij schepselen dus), past ons eerbied en ontzag. Komt Hij op bezoek bij zondaren (en dat zijn wij nu), dan moeten schrik en ontzetting onze reactie zijn.

Wie nu het heilige van God, waar ook vers 9 ons nog eens bij bepaalt, mag ervaren in het licht van Zijn genade en liefde, die krijgt hoogachting voor zijn Schepper, maar zal niet doen zoals Adam deed (wegvluchten). Hij zal juist aan Zijn voetbank knielen (vers 5).

Weet jij wat met Gods voetbank wordt bedoeld?

Volgens de statenvertalers: de ark in het allerheiligste van de tabernakel. Daar mag een adamskind knielen. Het blijft waar dat onze God heilig is en daarom past ons grote eerbied, maar het is geen afschrikwekkende heiligheid. Eerder een aantrekkelijke, een lokkende heiligheid. Want de heiligheid van God betekent ook dat Hij ons kan heiligen, van al onze zonden kan verlossen, en ons tot Zijn kinderen kan maken.

In vers 6-8 trekt de dichter lessen uit het verleden van het volk: zoals God tóen deed, zo doet Hij nu, want zoals Hij tóen was, zo is Hij nu:

  • “Zij riepen tot de HEERE, en Hij verhoorde hen.”
  • “Hij sprak tot hen in een wolkkolom.”

God zoekt toenadering, Hij wil omgang met jou hebben. Daarom bidt Jezus in de hemel voor mensen zoals jij. En wat lezen we dan?

  • “O HEERE, onze God, Gij hebt hen verhoord, Gij zijt voor hen geweest een vergevend God.”

Loof en prijs Gods Naam
’s HEEREN heiligheid.
Hij heeft heil bereid.
Sions berg getuigt
Van Zijn goedheid. Buigt,
Knielt Zijn Naam ter ere.
Heilig is de HEERE!

Een kernvers is:

De HEERE regeert.
Laat de volken beven.

Hij zit tussen de cherubim.
Laat de aarde zich bewegen. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen