Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 39 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Zou jij graag willen weten hoe oud jij wordt? David bidt zo’n soort gebed in vers 5: “Heere, maak mij mijn einde bekend, en wat de maat van mijn dagen is; dat ik weet, hoe vergankelijk ik ben.”
Toch is zijn bedoeling niet om tevoren zijn sterfdatum te weten. Zijn bedoeling is om een besef, een diepe indruk, te ontvangen van de kortheid van zijn leven. We leven namelijk alsof we hier altijd zullen blijven, en alsof de dood aan ons voorbij zal gaan.
Zal ik het je uitleggen?
Houd jij er rekening mee dat jij vandaag zult sterven? Nee, hè! Jij denkt: ik ga wél sterven, maar vandáág nog niet. Nou, dat denk je over 75 jaar nog…

Belangrijker dan onze vergankelijkheid te beseffen is een goed gebruik te maken van die levenstijd, ook in 2013. En dat doe je als je al je aandacht erop richt op met vers 8 eerlijk te kunnen zeggen: “En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U.”
Of, als het jouw hartelijk gebed is wat hij in het volgende vers bidt: “Verlos mij van al mijn overtredingen.”
Wanneer ga je dit bidden? Als God je eraan heeft ontdekt hoe erg je zonden zijn. Als je gaat beseffen hoe zwaar de terechte straf er op is. Als je inziet dat je God hebt gekrenkt, beledigd, verdriet gedaan met al je zonden.

De Bijbel gebruikt een veelheid van woorden om onze zonden aan te duiden. Hier staat het woord ‘overtredingen’. Dit Hebreeuwse woord betekent ‘opstand’. Gedacht wordt aan het verbreken van een verbond. Dát is onze zonde: het verbond dat God met ons sloot, verbreken wij. Terwijl God dagelijks Zijn goedheid toont, het verbond met ons nakomt, plegen wij opstand, rebellie. Het is de zonde van ondankbaarheid. Daarom komt er een diepe droefheid wanneer je jezelf zó leert kennen: je gaat jezelf verfoeien. Je walgt van je boosaardige natuur, dat je alle dagen deze goede God in Zijn gezicht slaat. En toch…: het is niet zinloos om te smeken om verlossing van die overtredingen: God verlost je er graag van, vandaag!

Nu HEERE, wat verwacht mijn bange ziel, 
Die alle valse hoop ontviel?
Mijn hoop, mijn troost staat enkel in U vast.
Verlos mij van mijn zondenlast.    
En laat niet toe dat dwazen in mijn lot
Mij smaden met hun wrede spot.

Een kernvers is:

Ik ben verstomd,
ik zal mijn mond niet opendoen,
want Gij hebt het gedaan.
 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen