Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 39 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Zou jij graag willen weten hoe oud jij wordt? David bidt zo’n soort gebed in vers 5: “Heere, maak mij mijn einde bekend, en wat de maat van mijn dagen is; dat ik weet, hoe vergankelijk ik ben.”
Toch is zijn bedoeling niet om tevoren zijn sterfdatum te weten. Zijn bedoeling is om een besef, een diepe indruk, te ontvangen van de kortheid van zijn leven. We leven namelijk alsof we hier altijd zullen blijven, en alsof de dood aan ons voorbij zal gaan.
Zal ik het je uitleggen?
Houd jij er rekening mee dat jij vandaag zult sterven? Nee, hè! Jij denkt: ik ga wél sterven, maar vandáág nog niet. Nou, dat denk je over 75 jaar nog…

Belangrijker dan onze vergankelijkheid te beseffen is een goed gebruik te maken van die levenstijd, ook in 2013. En dat doe je als je al je aandacht erop richt op met vers 8 eerlijk te kunnen zeggen: “En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U.”
Of, als het jouw hartelijk gebed is wat hij in het volgende vers bidt: “Verlos mij van al mijn overtredingen.”
Wanneer ga je dit bidden? Als God je eraan heeft ontdekt hoe erg je zonden zijn. Als je gaat beseffen hoe zwaar de terechte straf er op is. Als je inziet dat je God hebt gekrenkt, beledigd, verdriet gedaan met al je zonden.

De Bijbel gebruikt een veelheid van woorden om onze zonden aan te duiden. Hier staat het woord ‘overtredingen’. Dit Hebreeuwse woord betekent ‘opstand’. Gedacht wordt aan het verbreken van een verbond. Dát is onze zonde: het verbond dat God met ons sloot, verbreken wij. Terwijl God dagelijks Zijn goedheid toont, het verbond met ons nakomt, plegen wij opstand, rebellie. Het is de zonde van ondankbaarheid. Daarom komt er een diepe droefheid wanneer je jezelf zó leert kennen: je gaat jezelf verfoeien. Je walgt van je boosaardige natuur, dat je alle dagen deze goede God in Zijn gezicht slaat. En toch…: het is niet zinloos om te smeken om verlossing van die overtredingen: God verlost je er graag van, vandaag!

Nu HEERE, wat verwacht mijn bange ziel, 
Die alle valse hoop ontviel?
Mijn hoop, mijn troost staat enkel in U vast.
Verlos mij van mijn zondenlast.    
En laat niet toe dat dwazen in mijn lot
Mij smaden met hun wrede spot.

Een kernvers is:

Ik ben verstomd,
ik zal mijn mond niet opendoen,
want Gij hebt het gedaan.
 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen