Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Wat de bijbel zegt over zachtmoedig

Auteur: ds. W. Pieters

Heel wat keren staat het woord `zachtmoedig' in de Bijbel. Steeds heeft het in het Oude Testament te maken met armoede. Een zachtmoedige is daar iemand, die geen bezit heeft. Nu, als wij ergens op tegen zijn, dan is het wel om arm te worden, een bezitsloze te worden. We doen er immers alles aan om geld en goed te verkrijgen! We sparen en verzamelen, alsof we nog 100 jaar voor de boeg hadden. Maar arm worden, alle bezit kwijtra­ken? Dat lust ons niet.

En toch is het geestelijk gesproken wel zo, dat al Gods kinde­ren bezitslozen worden, armen. Ze kunnen zichzelf niet meer rijk maken, maar ze worden als armen toegelaten aan des Ko­nings tafel. Armen gaat Hij met goederen vervullen en rijken zendt Hij ledig weg.

Het woord, dat in het Hebreeuws gebruikt wordt heeft ook te maken met `vernederen'. Je moet dan denken aan iemand, die een zware last op zijn rug heeft en eronder gebogen gaat. Een zachtmoedige is iemand, die een zware last draagt. In het geeste­lijke is dat zeker het geval: een zachtmoedige draagt een ontzag­lijk zware last: zijn zonden drukken hem. Nee, hij kan zich niet meer met een verstandelijke redenering op de been houden met de gedachte: Christus is toch voor zondaren gestorven en dus ben ik van al mijn zonden af. Al weet een zachtmoedige zich bevrijd van al zijn zonden, door het geloof, hij voelt ze toch steeds weer en heeft er verdriet over en smeekt dagelijks om vergeving van zijn schulden.

Een zachtmoedige is vooral ook een ootmoedige. Een rechteloze in eigen oog. Hij eist niets, hij wordt niet kwaad, als mensen hem beledigen, hij scheldt niet, dreigt niet, vervloekt nie­mand. Hij is tevreden met elke gave: een rechteloze bedelaar.

Het Griekse woord voor `zachtmoedig' betekent: zacht maken, week maken. Een zachtmoedige is dan iemand, die welwillend is, die niet hoogmoedig en eigenwijs is, niet hard en trots.

Nu zien we in twee afleveren, een paar dingen, die de Bijbel ons leert over zachtmoedigheid. Deze maand vanuit het Oude Testa­ment en in juni uit het Nieuwe Testament.

We kijken eens naar Jesaja 61 vers 1: “De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezon­den om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis.”

Hier spreekt de Heere Jezus over Zijn opdracht. God de Vader heeft Hem vervuld met de Heilige Geest en Hem zo bekwaam gemaakt voor Zijn grote en heerlijke taak, namelijk om het Evange­lie te prediken. Dit Evangelie heet nu `Een blijde boodschap'. En dat is het ook. Want het is de boodschap van eeuwige vrede met God en van de onvoorstelbaar heerlijke genade, dat God al onze zonden vergeeft door het dierbaar bloed van Jezus Christus.

Heerlijk nieuws!

Aan wie wordt deze boodschap, dit grote nieuws gebracht? Niet aan alle mensen, maar aan de zachtmoedigen. Dat zijn dus de nederigen. Wanneer Lucas in hoofdstuk 4 vers 18 dit vers uit Jesaja 61 aanhaalt, vertaalt hij het woord `zachtmoedige' met `arme'. Christus predikt het Evangelie niet aan de rijken, maar aan de armen. En nu moeten we niet denken, dat het gaat om de financieel rijken, maar dat het gaat om de geestelijk rijken. Dus Christus predikt de blijde boodschap niet aan de geestelijke leids­lieden van het volk Israël in Zijn dagen. Zij waren rijk in eigen oog, hadden het goed met zichzelf getrof­fen en waren zeer tevreden over hun geestelijke staat en hun godsdienstige prestaties.

God onthoudt zulke mensen het Evangelie. Hij laat het prediken aan zachtmoedigen.

Als wij niet zachtmoedig zijn, vernederd en verarmd, zullen wij het Evangelie nooit horen met vrucht en vreugde. Alleen als jullie je zonden hebben leren kennen, onder de last van je zonden en van de toorn Gods gebukt gaan, rechteloos zijn geworden en geen goede werken meer hebben, dàn komt het Evan­gelie tot jullie en heeft het voor jullie oor/hart werkelijk waarde. Dàn wordt het Evangelie een Blijde Boodschap en een Groot Nieuws. Dan word je vol vreugde en verwondering, dat de Heere Zijn Zoon heeft gezon­den om helwaardige zondaren voor eeuwig gelukzalig te maken.

Dit is één aspect van het woord `zachtmoedig' in het Oude Testa­ment.

           Zijn wij zachtmoedig/ellendig/bedrukt?

       Dan wordt het Evangelie ook aan ons verkondigd!

Al vinden wij het niet fijn om vernederd en bedrukt te worden, toch zijn zulke mensen de zachtmoedigen, waarover de Bijbel schrijft, vooral in het Oude Testament. En aan hen is Gods bewaring en zegen beloofd (een paar teksten: Psalm 25 vers 9: "Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht en Hij zal de zachtmoedigen Zijn weg leren"; Psalm 37 vers 11: "De zachtmoedigen zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede"; en Psalm 147 vers 6: "De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe").

Nu verder de gegevens van de Schrift, uit het Nieuwe Testament, over het zachtmoedig zijn. In de eerste plaats het zo kenmerkende woord uit Jezus' mond (Mattheüs 11 vers 29): "Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen." Jezus is de allerhoogste Profeet en Leraar. Hij is van God gekomen om de meest verborgen wijsheid aan ons bekend te maken. En wat leert Hij ons dan? Niet allerlei diepzinnige of spitsvondige dingen, waar wij, als nieuwsgierige mensen, zoveel belang in stellen. Maar dìt zegt Hij ons: "Leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart."

Wat betekent het eigenlijk, dat Christus dit zegt? Hij zegt niet: leer van Mij hoe je wonderen kunt doen of: leer van Mij, hoe machtig Ik ben. Maar Hij zegt: dit moet je van Mij leren en hierin moet je je laten onderwijzen: Ik ben zachtmoedig, niet hoogmoedig, niet trots, niet verwaand. Ik buig laag, Ik heb een nederig hart. En Jezus bedoelt te zeggen: hoe wij zachtmoedig kunnen / moeten zijn, dat kunnen we en moeten we van Hem leren. Niemand kan het ons leren. Waarom niet? Omdat we allemaal sinds de zondeval hoogmoedig, hard, zelfzuchtig en trots zijn. Alleen Jezus is waarlijk zachtmoedig en nederig.

We krijgen dezelfde les ook in de brieven van de apostelen. Het was blijkbaar nodig, dat daarop de nadruk viel. De mensen in Corinthe of Galatië waren vanuit zichzelf al evenmin zachtmoedig, als dat wij het zijn.

Als jullie wel eens zo'n negatieve ervaring hebben opgedaan, met een kind van God in je familiekring, in de gemeente of in de kerkeraad ...; als jullie wel eens zwaar teleurgesteld zijn geworden, omdat ook ouderlingen, predikanten, avondmaalsgangers niet altijd ootmoedig, vriendelijk zijn ... Denk dan aan de oproep, die in de Nieuwtestamentische brieven steeds weer (13 maal) weerklinkt: I Korinthe 4 vers 21; II Corinthe 10 vers 1; Galaten 5 vers 22; 6 vers 1; Efeze 4 vers 2; Colossenzen 3 vers 12; I Timotheüs 6 vers 11; Titus 3 vers 2; Jacobus 1 vers 21; 3 vers 13; I Petrus 3 vers 4,15.

Al schreven Petrus of Paulus aan ware Christenen, toch moesten ze hen steeds oproepen om zachtmoedig te zijn. Gods kinderen zijn vaak niet zacht van hart, maar nors, hardvochtig, onredelijk. Ook toen ... Maar kijk eens naar jezelf! Hoe zachtmoedig ben jij?

En nu weet ik wel, dat een kind van God altijd zachtmoedig moet zijn en dat je het van Gods knechten zeker mag verwachten, maar anderzijds: val ze er toch maar niet te hard over en bid voor hen, zodat ze steeds meer mogen lijken op Jezus Christus.

Ik schrijf nu nog een woord van Paulus aan Timotheüs over uit zijn tweede brief, hoofdstuk 2 vers 25: "Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of God hun te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid."

Paulus heeft het over een dienstknecht van God, die te maken krijgt met vijanden in de gemeente, ongelovige en weerbarstige mensen. Mensen, die hem het leven zuur maken. Wat moet je met zulke lieden?

Te begrijpen is, wanneer een predikant dan `uit zijn slof schiet' en kwaad wordt. Nee, schrijft de apostel aan Timotheüs: je moet aan tegenstanders onderwijs geven zonder kwaad te worden, in zachtmoedigheid! Je moet steeds weer je boze woorden inslikken. Zelfs moeten we zeggen: je mag niet eens boze gedachten in je hart hebben. Waarom niet? Omdat die tegenstanders een ziel hebben voor de eeuwigheid! Omdat die tegenstanders gewonnen moeten worden voor de dienst van Koning Jezus. En als wij harde en onbesuisde of driftige woorden spreken en dus niet zachtmoedig zijn, dan worden die mensen nog bozer, nog weerbarstiger. Dan stoten wij ze af. En dat mag nooit.

O, laat ons maar altijd geduldig verdragen. Wie weet, zal de Heere het zegenen, zodat die tegenstanders bekering ontvangen, de waarheid leren verstaan en zalig worden ...!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen