Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Psalm 100 en Calvijn

Auteur: ds. W. Pieters

Psalm 100 behandel ik op een andere manier dan de andere. Ik laat je meelezen in wat Calvijn over het eerste deel schreef – en Matthew Henry over het tweede (de vertaling is van Calvijn):

Inhoud:

Het opschrift van deze Psalm wijst duidelijk de inhoud aan; ook zijn bij de kortheid van dit loflied vele woorden overbodig. De Psalmist wekt de gelovigen op God te loven, omdat Hij hen tot Zijn volk heeft verkoren en onder Zijn heilige hoede heeft genomen.

  1. Een Psalm om te loven. Laat de hele aarde voor Jehovah zingen met luide stem.
  2. Dien Jehovah met blijdschap, kom vrolijk in Zijn tegenwoordigheid.
  3. Weet, dat Jehovah God is, en dat Hij ons heeft gemaakt, en niet wij. Wij zijn Zijn volk, en de schapen van Zijn weide.

1. Laat de hele aarde voor Jehovah zingen met luide stem.

Hij raakt slechts een deel aan van de dienst van God, dat bestaat in het overdenken van Zijn weldaden en in dankzegging. Omdat hij nu heel de aarde zonder enig onderscheid hiertoe opwekt, schijnt hij door de Geest van profetie gezien te hebben op de tijd, wanneer de gemeente bijeenvergaderd zou zijn uit alle volken. Hij beveelt dus dat God gediend zal worden met blijdschap, om aan te tonen dat Hij zó bereidvaardig is om de Zijnen goed te doen, dat Hij hun ruime stof geeft tot verheuging.

Dit drukt hij nog beter uit in het derde vers (Weet, dat Jehovah God is), waar hij de overmoed van de mensen bestraft, omdat zij tegen God in opstand zijn gekomen door veel goden te maken en ze op allerlei manieren te dienen. De veelheid van goden doet de kennis van de ene ware God teniet en verduistert Zijn heerlijkheid. De profeet doet er goed aan om alle mensen aan te sporen om op te houden God van Zijn eer te beroven. En hij bestraft hun dwaasheid, dat zij zich niet vergenoegen met één God. Want, hoewel zij allen met hun mond moeten erkennen dat er één God is, Die hemel en aarde heeft gemaakt, vertrappen zij toch meteen daarna Zijn eer en heerlijkheid. Zo wordt (voor zo veel in hen is) de Godheid te niet gedaan.

3. Weet, dat Jehovah God is en dat Hij ons heeft gemaakt…

Omdat het een moeilijke zaak is om de mensen bij de zuivere eredienst te doen blijven, is het niet ongepast dat de profeet de wereld oproept om te stoppen met haar dwaasheden en haar beveelt te erkennen dat er één ware God is. Want wij moeten de korte omschrijving van deze kennis van Hem in gedachten houden, namelijk om alles aan Hem te geven wat Hem toekomt. Zo stelt men geen godheid tegenover Hem om Zijn Naam te verduisteren.

Nu berooft men Hem in het pausdom wel niet van Zijn Naam, maar omdat Hij niet geëerd wordt door alleen maar uiterlijke woorden, is het zeker, dat men Hem daar niet als God erkent. Laten we dan beseffen dat de ware dienst van God niet ongeschonden kan blijven zolang deze goddeloze ontheiliging van Zijn Naam en eer blijft aanhouden, die zo veel bijgelovigheden als gevolg heeft.

Nu lijkt het wel een veel te bekende zaak te zijn dat het nodig zou zijn om nog eens uitdrukkelijk te zeggen dat God ons heeft gemaakt. Maar – om niet eens van de algemene ondankbaarheid van de mensen te spreken – er is toch nauwelijks één op de honderd die erkent, dat hij zijn leven van God heeft ontvangen, en dat dit leven van God afhankelijk blijft. En al is het ook, dat zij hiertoe gedrongen worden en niet ontkennen, dat zij uit niet geschapen zijn, dan maakt toch iedereen zichzelf tot god en aanbidt dus zichzelf. Want allen schrijven zij aan hun eigen kracht toe, wat God zegt dat alleen Hem toebehoort, en uit Hem voortkomt.

Men moet verder ook in aanmerking nemen, dat de profeet hier niet spreekt over de algemene schepping van de mensen, maar over de geestelijke wedergeboorte, waardoor Hij Zijn gelovigen naar Zijn beeld herschept. De profeet leert hier dus, dat alleen de gelovigen het werk van God zijn, niet doordat zij in hun moeders lichaam als mensen geschapen zijn, maar in de zin waarin Paulus hen Gods maaksel noemt, omdat zij geschapen zijn tot goede werken, die God voorbereid heeft, met als doel dat zij daarin zouden wandelen (Efeze 2 vers 10). En dit wordt nog nader verklaard door wat in de Psalm volgt.

U allen die op aarde woont,                                     
Zing ’s Heeren lof, ja, juich en toont                      
Dat u de Heere dient met vreugd.                      
Kom tot Hem, zing in Hem verheugd.

Weet dat de HEERE is de God                 
Die ons weleer gemaakt heeft tot        
Zijn volk, de schapen die Hij weidt.        
Niet wij, maar Hij heeft ons bereid.

Twee kernverzen zijn: 

O ganse aarde,
juich voor de HEERE. 

Dien de HEERE met blijdschap.
Kom voor Zijn aangezicht
met vrolijk gezang.


Meer over psalm 100

Psalm 100 zingen
Psalm 100 onberijmd
Samenzang psalm 100
Tekst en beeld psalm 100

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen