Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 25 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Het is een heel bekend versje:
HEER’, ai, maak mij Uwe wegen
Door Uw Woord en Geest bekend.
Misschien heb jij je nooit afgevraagd waar het woordje ‘ai’ vandaan komt. Het staat niet in de onberijmde Psalm. Het is door de berijmers tussengevoegd, omdat men het woord HEERE niet wilde gebruiken, alleen het woord HEER.
Dit psalmversje gaf ds. Zandt elke zondagmorgen op in zijn eerste gemeente, Kamperveen. En al zingen we het niet elke zondag, toch mogen we het wel elke zondag, en zelfs elke dag, bidden: “HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.”
Misschien denk je: waarom staat er bij door Uw Woord en Geest? Iemand die voor de berijming van Datheen was (zie achterkant van deze Catechisant), zei eens: moeten we God voorschrijven hóe Hij ons Zijn wegen zal bekendmaken? Het antwoord luidt: nee, maar de berijmers hebben de kanttekeningen op onze Statenvertaling geraadpleegd, waar staat: ‘namelijk, door Uw Woord en Heilige Geest.’

Belangrijker dan deze eigenaardigheden is voor jou de vraag of jij hoort bij degenen die de HEERE vrezen (vers 12) en die Zijn verborgen omgang kennen (vers 14). Dan zal je (vers 16) wel ‘s ervaren: “ik ben eenzaam en ellendig”, maar dan mag je ook bidden: “Wend U tot mij, en wees mij genadig.”
En God hoort graag jongeren (ook ouderen) die zo aan Zijn genadetroon bedelen om dit allerbelangrijkste wat maar te krijgen is: genade.
Een bijzondere gedachte in deze Psalm vind je in vers 11. David bidt om vergeving. In hem is geen reden dat God die zou geven, want zijn ongerechtigheid is groot! Toch durft hij op vergeving te hopen. Waarom? “Om Uws Naams wil”… Dit betekent: juist omdat ik zo slecht ben, wordt U het meest verheerlijkt wanneer U al mijn zonden vergeeft!

HEERE, leer ook mij Uw wegen. 
Wijs mij aan Uw effen paân.
Maak mijn ziel Uw wil genegen.
Doe mij in Uw waarheid gaan.
Leer mij door Uw Geest en Woord,
Want U wilt mij zalig maken.
U verwacht ik ongestoord
Heel de dag in biddend waken.

Een kernvers is:

Allen die U verwachten,
zullen niet beschaamd worden.


Nog een kernvers is:

Gedenk, HEERE,
Uw barmhartigheden
en Uw goedertierenheden.
 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen