Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 112 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Weet jij wat wordt bedoeld met de uitdrukking ‘de praktijk der godzaligheid’? Lees Psalm 112 en je weet het: eerlijk en oprecht leven, Gods geboden liefhebben en houden, voor je naasten – vooral die in nood zijn – een open oog (aandacht) hebben, een bewogen hart en een helpende hand. Geven van je bezittingen, je geld, aan hen die financieel in nood zijn.

Dat is de lakmoestest van je belijdenis. Als je zegt dat je een christen bent en dat je God liefhebt, kunnen je naasten dat niet controleren – want niemand kan in je innerlijk kijken. Maar, zegt Jakobus in hoofdstuk 2 van zijn brief, laat het dan eens zien, bewijs het dan eens met je daden. Want geloof in God zónder liefde tot je naaste en zónder de ander te willen helpen is een geloof dat de duivel ook heeft. Dus dat helpt je niet, in ieder geval niet bij de ‘doodsjordaan’, wanneer je (om zo te zeggen) toegang vraagt om in het eeuwige leven te worden toegelaten.

De man van Psalm 112 geeft gráág. Omdat zijn dienst aan God oprecht is, heeft dit ook gevolgen voor zijn gemoedsrust (vers 7): “Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen.” Hij is – anders gezegd – moedig als een jonge leeuw (Spreuken 28 vers 1).

Verder (vers 2): “Het geslacht van de oprechten zal gezegend worden.”

Verder (vers 4): “Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis.”

Verder (vers 6): “Hij zal in eeuwigheid niet wankelen.”

Verder (vers 7): “Zijn hart is vast(besloten), betrouwende op de HEERE.”

Duidelijk is uit deze Psalm dat iemand die eerlijk God dient, innerlijke rust en vrede heeft. Paulus schrijft dat ook aan de christenen in de stad Filippi:

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.”

O, wat gun ik alle lezers van dit jeugdblad van harte in deze vrede te delen en deze innerlijke rust ook in alle omstandigheden uit te stralen!

De vrome leent, wil zich ontfermen
En schikt zijn zaak voor hen die kermen.
Rechtvaardig deelt hij van zijn baten.
Nooit wank’len zij die onrecht haten.
Wie armen van zijn goed wil schenken,
Zal men in eeuwigheid gedenken.

Een kernvers is:

Welgelukzalig is de man
die de HEERE vreest; 
die grote lust heeft
in ZIjn geboden. 

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen