Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 19:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“De arme, die in zijn oprechtheid wandelt,

     is beter dan de verkeerde van lippen

          en die een zot is.”            Spreuken 19 vers 1

Armoede is nooit een schande, tenzij ze een vrucht is van wangedrag. Wanneer zij met Goddelijke oprechtheid is versierd, is ze meest eervol. Het tegenovergestelde van armoede is rijkdom. Maar wat heb je, wanneer je rijkdom je hoogmoedig maakt, zodat je meent veel meer te zijn, dan je bent? Wat heb je, wanneer de rijkdom je oneerlijk maakt, zodat je geen oprechtheid meer hebt? Wat heb je, wanneer je rijkdom je leert met je lippen te zondigen, verkeerde dingen te spreken? Wat heb je, wan­neer de rijk­dom je dwaze dingen laat doen?

     Veel rijke mensen lopen verachtelijk over arme mensen heen. Ze leggen ze haast onder hun schoenzolen, zo weinig zijn ze in tel. Maar God legt die oprechte armen aan Zijn boezem! Wat een verschil, hè? Laat dan de rijke opschepper maar ver­achtelijk doen over Gods arme volk... Als de Heere Zelf ze hoog acht en ze in Zijn liefde koestert en vertroetelt, dan is het goed. Meer heb je niet nodig, dacht je wel?

     Veel mensen hebben achting voor de sluwe, geslepen zaken­man, de bikkelharde concurrent, de uitgeslapen en gewiek­ste politicus. Maar de arme, die vanwege zijn eerlijkheid en nauwe geweten geen kapitalist kan worden, is niet in tel. Salomo schrijft nu, dat het bij de Heere net andersom is. De Heere ziet de ver­keerdheid van de rijke, de uitbuiter, de egoïst en komt er een keer op terug...

     Wie was beter af, denk je, de arme Lazarus, vol zweren, die meer begeerte had naar brood, dan dat hij werkelijk kreeg en dus armoede moest lijden... óf de rijke man, die wel in prachtige kle­ding liep en overdadig leefde, elke dag maar weer? Wie was beter af, hij die in de blijdschap van alle blijdschap, de vreugde van alle vreugde en de troost in alle troost mocht delen, toen de engelen zijn ziel droegen in Abrahams schoot... óf hij, die in de hel zijn ogen open deed en toen in de pijn was en smarten leed in de vlam van Gods eeuwige toorn?

     Reken toch armoede en rijkdom met de Goddelijke reken­kunde. Want de menselijke rekenkunde is korte termijn-plan­ning, maar de Goddelijke is lange termijn-planning. Bereken dingen in het licht van de eeuwigheid.

In het geestelijke is het zo: God houdt Zijn kinderen arm. Ze kunnen geen dag zonder geestelijke ondersteuning. Ze moeten het helemaal hebben van de dagelijkse steun, die God hen geeft, de wijsheid, die Hij hen verleent, de genade, die Hij in hun hart doet druppelen.                    Jij ook?

     De rijke, de verkeerde van lippen, de zot denkt, dat het voordeliger is om onder de schone schijn van godsdienst, kerk­gang en christelijke normen en vormen zijn eigen wil te vol­gen, zijn eigen inzicht na te streven en zijn eigen lusten uit te leven.

                                            Jij toch niet?

     Nu, je komt op een dag tot de ontdekking, wat waarlijk waardevol was en wat echt goed was. Zou de arme gelovige niet veel beter af zijn, dan de rijke schijngelovige, denk je? Laat dan de opper­vlakkige gods­dienst maar roemen en pralen en grote woor­den spreken over Gods liefde en belofte... Maar laten wij ons houden bij de armen van geest, die een klein gevoel hebben van zichzelf, omdat ze zichzelf en hun zonden hebben leren kennen. En die toch niet anders kunnen dan steunen op de genade van God in Zijn Zoon Jezus Christus.

     Maar wanneer wandel je in oprechtheid? Er staat immers niet, dat een arme op zich beter is, dan een rijke, die ver­keerd spreekt met zijn lippen en een zot is. Maar er wordt nadrukkelijk bij gezet: wandelende in zijn oprechtheid! Wat is oprechtheid?

     Dat je zegt, wat je denkt en niet liegt. Dat je een venster in je hart hebt naar God toe, Zodat Hij alles mag zien, wat je doet, zegt en denkt. Dat je eerlijk bent gemaakt, niet meer arglistig/be­drieglijk. Dat je vooral ook opnieuw bent bekleed met het beeld van Jezus Christus, van Wie staat geschreven, dat er geen bedrog in Zijn mond geweest is.

     Oprecht is die lezer(es) van De Catechisant, die mag leren: ik ben alleen maar een huichelaar! Ik ben zo oneerlijk, Heere! Wilt Gij mij eerlijk maken?!

     En wanneer spreek je geen verkeerdheid met je lippen? Wanneer je Gods Naam roemt, ook onder de mensen, onder je klasgenoten, je collega's, je buren, je familie. Dan, wanneer je eerlijk je zonden belijdt en er niet één achter houdt. Dan, wanneer je mag leren, wat Jesaja uitriep:

                    “Wee mij, want ik verga,

            omdat ik een man van onreine lippen ben,

                want mijn ogen hebben de Koning,

               de HEERE der heer­scharen gezien!”

Dan spreek je geen verkeerdheid meer en ben je geen zot meer.×


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen