Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 63 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

We komen bij een bekende Psalm: 63, de Psalm van beter dan dit tijdelijk leven is Uwe goedertierenheid. Een intens verlangen komt ons in deze Psalm tegemoet, verlangen naar God. De nabijheid bij Hem wordt gezocht. Waar? In de tabernakeldienst: “Ik heb U in het heiligdom aanschouwd.” Kan een mens God dan zien? Konden Israëlieten God in hun heiligdom aanschouwen? Volgens David wel. Wat zag hij dan? Het vers vervolgt: “ziende Uw sterkte en Uw eer.”

God toonde in de offerdienst iets van Zichzelf. Zoals in de schepping Zijn Goddelijkheid en eeuwige kracht, zó toonde Hij in de offerdienst Zijn sterkte en Zijn eer (of glorie).

Welke kracht en glorie van God worden dan zichtbaar in het offeren van een stier of ram op het brandofferaltaar? Van de verzoening!

Wat is verzoening? Het woord ‘zoen’ zit hierin. Je kunt hierbij denken aan de gelijkenis van de verloren zoon die door zijn vader werd gekust. Op dat moment was er niets meer tussen die twee – al was er voor die tijd nóg zoveel tussen hen.

Zo is het ook tussen God en jou. Wanneer er verzoening is, kust God je. Hij kust al je zonden weg… Dan is het goed, voor altijd, voor eeuwig!

Dit verlangen komt ook in vers 9 tot uiting, waar de dichter belijdt en belooft God achteraan te kleven. Het woord ‘kleven’ kun je met een modern beeld aanschouwelijk maken: zoals een aanhanger vast zit aan een vrachtwagen, onlosmakelijk. Met dit verschil natuurlijk, dat het bij Gods kind niet mechanisch is, maar zijn vrije keus.

Hoe komt het ooit zover? Hetzelfde vers zegt het: “Uw rechterhand ondersteunt mij.” Het Hebreeuws betekent: “Uw rechterhand grijpt mij vast en houdt mij vast.” Kijk, daar moet ik het van hebben! Jij ook? Jij ook!

Kenmerk, ook van deze Psalm, is verder dat het vrolijk zingen niet ontbreekt. O, wat maakt het leven in Gods nabijheid toch onuitsprekelijk BLIJ!

Och, mocht ik weer, in U verheugd,                        
Iets zien van al Uw wonderwerken                    
En in Uw heiligdom bemerken                           
Uw kracht, Uw heerlijkheid en deugd!
Want beter dan dit aardse leven
Is mij Uw goedertierenheid.
Mijn hart zou U – in U verblijd –              
Door mond en lippen ere geven.

Een kernvers is:

Mijn ziel kleeft U achteraan.
Uw rechterhand ondersteunt mij. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen