Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 62 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

In Psalm 62 gaat het onder andere over gemene lieden. Weet jij wat dat voor soort mensen zijn? Niet onbetrouwbare mensen, maar gewone mensen. Het Oudnederlandse woord ‘gemeen’ betekent niet ‘laag’, ‘verachtelijk’, maar ‘gewoon’, ‘alledaags’.

Wat schrijft David over deze mensen in vers 10? Dat je aan hen, net als aan aanzienlijke en belangrijke mensen, niets hebt wanneer het er uiteindelijk in je leven op aan komt. Ze zijn leugen, ijdelheid; ze zijn waardeloos. Nee, niet als schepsel van God, maar als steun en hulp in de diepe dingen van je zielenleven.

Stel, je ontving de boodschap dat je ongeneeslijk ziek bent. Iedereen leeft met je mee: familie, vrienden, buren, klasgenoten; je mentor, de directeur van je school of het bedrijf waar je werkt. Stel dat zelfs de burgemeester of de kroonprins op bezoek komt… Helpt dat?

Dát wil David ons leren: niemand kan wezenlijk troosten, wanneer jij met sterven, eeuwigheid, Gods rechterstoel wordt geconfronteerd; wanneer jij voor God komt te staan.

Maar de dichter schrijft twee verzen verder, waar wél hulp en kracht, troost en moed vandaan komen: “God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de sterkte van God is.”

Dit nodigt jou uit om die sterkte – die je zo hard nodig hebt – bij Hem te zoeken, en bij Hem alleen.

Nu schrijft David dat God het één keer zei en dat hij het twee keer hoorde. Wat zou hij daar nu mee bedoelen? Misschien dat hij over het gehoorde nadacht en dat hij zo het eenmaal gehoorde voor de tweede keer in zijn gemoed nog een keer hoorde. Of dat de Heilige Geest het eenmaal gesproken Woord van God hem een tweede keer liet horen, door hem geloofsoren te geven. Zo past Hij Gods woorden toe aan je ziel. En je gelovige hart is de echo. Waarvan? Van de waarheid: “De goedertierenheid, o Heere, is van U.”

Luister jij ook twee keer?

God is mijn Heil, mijn Eer, mijn Baat,      
Mijn sterke Rots, mijn Toeverlaat.         
Vertrouw op Hem te allen tijde.    
O volk, verdrukt en overstelpt,              
Stort uit uw hart bij Hem, Die helpt.  
God is een Toevlucht in het lijden.        

Kernverzen zijn:

In God is mijn Heil en mijn Eer;
de Rotssteen mijner sterkte,
mijn Toevlucht is in God.
Vertrouw op Hem te allen tijd, o volk;
stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen