Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

De wet van Mozes en jij: waarheid en liegen

Auteur: ds. W. Pieters

Vorige keer schreef ik dat ik nader zou ingaan op Leviticus 5 vers 1, en dan in het bijzonder wat wij met deze zaak moeten in de praktijk van ons leven.

Wat staat in Leviticus 5 vers 1?

     1.Als nu een mens zal gezondigd hebben, dat hij ge­hoord heeft een stem des vloeks, waarvan hij getuige is, hetzij dat hij het gezien of geweten heeft; indien hij het niet te kennen geeft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen.

Iemand hoort de stem van de vloek. Dat betekent: hij wordt door een rechter onder eedzwering gesteld om de waarheid te getuigen. En hij weigert de waarheid te getuigen, dan zal hij gestraft worden.

In Leviticus 5 gaat het nog steeds over de offerdienst die God aan Zijn volk Israël geeft om hun zonden te verzoenen. Er worden in dit hoofdstuk verschillende voorbeelden gegeven, waarvoor ook verzoening nodig is. Onder andere het verzwijgen van de waarheid.

Het gaat wel heel in het bijzonder over het verzwijgen van de waarheid voor de rechtbank, maar bij uitbreiding mag je dit ook van toepassing achten op alle situaties waarbij je tot schade van Gods zaak en het heil van je naaste de waarheid verzwijgt.

Er moet in zo'n geval eerst een offerdier sterven, voordat het weer goed wordt tussen God en zo'n man. Nieuwtestamentisch gezegd: eerst moet Christus aan het kruishout Zijn bloed storten, eerst moet dat bloed op jouw ziel gesprenkeld worden, voordat het weer goed wordt tussen God en jou.

Til jij er ook zo zwaar aan, dat je niet de volle waarheid zegt? Of vind je een leugen niet zo erg en is het misschien al wel zo'n gewoonte geworden, dat je het niet eens meer merkt dat je liegt of een deel van de waarheid achterhoudt?

Hoereren en moorden, stelen en roven, dát is veel erger ─, maar alleen iets verzwijgen van de waarheid ─, zou dat ook zo erg zijn?

Ik herinner me nog heel goed dat ik vroeger best wel wist dat liegen zondig was, maar dat ik het toch heel gemakke­lijk deed. Steeds weer en steeds gemakkelijker. O, wat erg!

Wanneer nu God in je leven komt, gaat dit veranderen. Dan wil je niet meer liegen en je krijgt echt berouw van al je vroege­re liegen; tegen je ouders of op school ...

Is het bij jou zover gekomen, denk dan niet dat berouw op zich genoeg is. Berouw is wel levensbelangrijk, maar niet zaligma­kend. Er is bloed voor nodig. Je moet je zonden belijden, zegt vers 5:

“Het zal dan geschieden, als hij daaraan schuldig is, dat hij belijden zal, waarin hij gezondigd heeft.”

Maar daarna moest er in het oude Israël nog wat gebeuren: vers 6:

“En hij zal als zijn schuldoffer aan de HEERE voor zijn zonde, die hij gezondigd heeft, brengen zal een lam voor de zonde; zo zal de priester voor hem vanwege zijn zonde verzoening doen.”

God neemt de zonde blijkbaar bloedernstig.

Wat moet je dus in de praktijk van je leven doen met dit vers uit de wet van Mozes? Het is bedoeld om je duidelijk te maken dat je zonder uitstel tot Christus moet vluchten. Het is werkelijk levensge­vaarlijk om van het verzwijgen van de waar­heid of het liegen te denken: o, dat is zo erg is; dat zal God mij wel vergeven ...

God maakt in dit hoofdstuk duidelijk dat Hij zo niet denkt.

Stel je voor dat er op heel deze aarde in alle eeuwen geen andere zonde was gedaan dan alleen één keer de zonde van het liegen, het verzwijgen of verdraaien van de waarheid ..., dan zou heel het lijden en sterven van Jezus Christus aan het vloekhout van Golgot­ha onder de brandende toorn van God niet gemist kunnen worden. Alleen al om deze zogenaamd kleine zonde moest Christus zo zwaar lijden, zo bitter sterven.

Dit is de toepassing voor jou en mij.

En je mag best weten, dat ik onder het schrijven mijzelf niet fijn voel. Want ik weet hoe gemakkelijk ik vroeger heb gedacht over het liegen. O, dat ook ik er verdrietig onder moge worden!

En als dan deze zonde zo erg is, wat moet God mij dan toch wel niet haten, omdat ik zo heel váák heb gelogen en de waarheid heb verzwegen?!

En zou het dan toch waar zijn, dat Jezus Christus voor zo'n aarts­leugenaar als ik (en misschien ook jij?) vrijwillig de dood inging? Wilde Hij ook die vreselijke zonde boeten?

O Heere Jezus Christus, maak mij dan klein, verwonderd, dankbaar én vanaf nu volstrekt eerlijk in al mijn woor­den!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen