Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 13:13 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Die het Woord veracht, die zal verdorven worden;

     maar die het gebod vreest, die zal vergolden worden"

                                       Spreuken 13 vers 13

Verachten kunnen wij Gods Woord op verschillende manieren. Openlijk, bewust, zodat onze ouders er veel verdriet van hebben en veel zorg over ons dragen. Of heimelijk, onbewust, zodat wij het ook zelf niet beseffen. Anderen merken het niet en zelf merken we het ook niet.

In beide gevallen zijn we toch bezig met het Woord van God te verachten en in beide gevallen geldt voor ons toch de dreiging die daarbij staat: die zal verdorven worden. Je kunt ook vertalen: die zal zich verderven.

In Numeri 15 vers 31 staat wat God als straf oplegt aan een mens die het Woord des HEEREN veracht en Zijn gebod vernietigt: "die ziel zal ganselijk uitgeroeid worden, haar ongerechtigheid is op haar." Wat had die persoon dan gedaan? Gezondigd `met opgeheven hand'. Deze uitdrukking betekent: gezondigd met voorbedachten rade, tegen zijn geweten, tegen Gods gebod in, uit minachting van God en Zijn gebod.

Als we rondom ons zien, bemerken we er zeer velen in ons Vaderland die zo zondigen en die zo God minachten. De Wet des Heeren zegt: die ziel zal ganselijk (= zonder pardon) uitgeroeid worden.

Als we een `lamp' in ons geweten, in onze ziel, hebben gekregen - dus als het ontdekkende licht van de Heilige Geest als het ware een röntgenfoto van ons maakt -, zien we dat wij zelf zo zijn:

     gezondigd tegen beter weten in

     gezondigd tegen gewetensovertuigingen in

     gezondigd tegen het uitdrukkelijke gebod van God in

gezondigd tegen waarschuwingen van onze ouders in

gezondigd tegen de lieflijke klanken van het Evangelie in

Wat kunnen we dus verwachten? Uitgeroeid worden. Mee eens, of niet? Beleed jij het wel eens: ik ben zo'n verachter, zo'n spotter! Ik verderf mijzelf, ik zal het zondeloon uitbetaald krijgen, ik heb het oordeel verdiend ...

Het tweede voorbeeld van een verachten van Gods Woord vinden we in II Samuël 12 vers 9. De profeet Nathan moet aan David zeggen, hoe vreselijk hij heeft gezondigd tegen de HEERE door met Bathseba overspel te plegen en haar man Uria te laten vermoorden. Nathan zegt dan tegen David: `Waarom hebt gij het Woord des HEEREN veracht, doende wat kwaad is in Zijn ogen?'

Herkennen wij ons in David: tot álles in staat om onze lusten de vrije teugel te geven ... Koning David heeft op deze manier zeer veel kwaad over zich en over zijn huisgezin gehaald!

Gods Woord verachten wij ook, wanneer we de vriendelijke roepstem van de Heere Jezus Christus in het heilig Evangelie afwijzen. Wanneer we Hem buiten ons hart laten staan kloppen. Wanneer we ons niet aan Hem overgeven en wanneer we Hem niet in ons hart toelaten!

Laat ons het gebod van God vrezen, zoals Salomo zegt. Niet de stráf, maar het gebód. Dat is: het met eerbied gehoorzamen op alle terreinen van het leven. In het bijzonder wat Johannes schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 3 vers 23:

"dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben."

Vertel aan God hoe het bij jou ervoor staat: of je dit gebod van Hem reeds vreest, gehoorzaamt, of dat je Zijn Woord nog steeds veracht. De HEERE zal het jou genadig vergelden / belonen wanneer je Zijn gebod vreest en dus in Zijn Zoon gelooft, je aan Christus overgeeft. Hij beloont je met de vergeving der zonden en het eeuwige leven van de Goddelijke liefde!

Dit `loon' is niet verdiend, maar wordt uit genade alleen gegeven. Kom, val Hem te voet: kus de Zoon (Psalm 2 vers 12)!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen