Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 30:2 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand;

     en ik heb geen mensenverstand.

                                        Spreuken 30 vers 2

Wat is dat nou toch voor vreemde opmerking? "Ik heb geen mensenverstand." Wie zegt nou zo iets?

Het is Agur, die in deze spreuk aan het woord is. Wie Agur is, weten we niet. Het kan een synoniem (een andere naam) zijn voor Salomo. Het kan ook een verder onbekende persoon zijn, die door dezelfde Geest van God gedreven de spreuken van hoofdstuk 30 heeft uitgesproken en opgeschreven.

Agur is nu niet bepaald een hoogmoedig mens geweest. Hij blaast niet hoog van de toren. Hij zegt niet: 'Luister naar míj, want ík weet het. Bij míj moet je wezen, want ík kan je wat leren.' Nee, hij zegt: "Ik ben onverstandiger dan iemand." Er is niemand zó onverstandig als ik. Namelijk: in geestelijke dingen.

Ben jij ook een beetje familie van Agur?

Voel jij je soms ook zo dom?

Je hebt ondertussen heel wat geleerd, als je geleerd hebt, dat je niets weet. De meeste mensen denken namelijk dat ze heel wat weten; maar dat is een vergissing! Het is zo: vanuit onszelf weten we NIETS over God. Zijn we te vergelijken met een domme ezel.

Zo staat in het boek Job (hoofdstuk 11 vers 12): de mens wordt geboren als het jong van een woudezel. En een vriend van Job zegt: ik ben van gisteren en ik weet niets. Hij bedoelt: in de dingen van God ben ik net zo onwetend als een pasgeboren baby.

Een baby van één dag oud, wat weet die nou van het leven? Als die al kon praten, kon die toch niets verstandigs zeggen. Aan zo'n baby hoefde je niet te vragen: hoe zal ik dit doen of dat oplossen?

Welnu, zó dom en onverstandig zijn wij ALLEMAAL in geestelijk opzicht.

Weet jij dit al?

Klaagt het je aan dat je zo weinig van de Bijbel weet?

Misschien ben je wel de meest intelligente leerling van de hele klas, maar ken jij God? Ben jij wijs? Ik schreef niet: ben jij eigenwijs?, want dat ben je wel. Maar ik vroeg: ben jij wijs? Dat is: bezit jij de vreze des HEEREN? Wat dat is de bron van ware wijsheid ...!

Wat nu? Als je dom bent, net zo dom als een heidense jongen, een heidens meisje ... Is daar een oplossing voor?

Ja, de Heere Jezus zegt in Mattheüs 11 vers 25 het volgende tot Zijn hemelse Vader: "Ik dank U, Vader, Heere van hemel en aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt ze aan de kinderen geopenbaard."

Wie zijn die kinderen? Het Griekse woord (nepios) betekent ook: dwaas, onervaren. Dus, wat zegt Jezus: Zijn hemelse Vader maakt de dingen van God en van de zaligheid bekend aan onwetenden en dwazen.

Kortom: je hoeft niets te weten om toch alles te kunnen leren. Ja, de Heere Jezus zegt zelfs: je moet juist zo'n kind, zo'n onervaren en onwetend kind zijn, wil je de dingen van God kunnen leren kennen! Want aan wijze en verstandige mensen maakt God de weg der zaligheid níet bekend. Wijze en verstandige mensen, wie zijn dat dan? Nou, die dénken dat ze een heleboel weten, zoals in Jezus' dagen de Farizeeën en de schriftgeleerden. Maar waren ze ook werkelijk wijs? Waren ze ook werkelijk verstandig in de dingen van God? Welnee!

Je zou het zo kunnen zeggen: Agur kreeg van God de genade om dom te worden. En als God jou gaat bekeren, geeft Hij ook jou eerst de genade om dom te worden. Ik bedoel: God geeft je de genade om in te zien dat je dom bent. Je wordt niet dom, want je was al dom. Maar je meende wijs te zijn en nu word je gewaar dat je je altijd hebt vergist. Je was in werkelijk dom in de dingen van je ziel en van God en van de Heere Jezus. En nu zie je dat in.

Dan ga je instemmen met de WIJZE Agur: ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand.

Misschien denk je: maar wat bedoelt Agur dan met 'geen mensenverstand'? Dit: het verstand dat wij nu hebben, na de zondeval, is verduisterd door de zonde. En het is niet te vergelijken met het verstand dat we hadden vóór de zondeval. Vóór de zondeval hadden we verstand van God en Goddelijke zaken. Ná de zondeval zijn we in volslagen onwetendheid gedompeld. We weten hoogstens nog dat er een god is, maar Wíe Hij is, weten we niet en hóe Hij is, welk karakter Hij heeft, weten we ook niet. Ook, hoe we Hem kunnen leren kennen en dienen, weten we niet. We weten eigenlijk niets. Als nu het verstand van Adam van vóór de zondeval een mensenverstand kan heten, heeft Agur gelijk als hij zegt: ik heb nu geen mensenverstand meer.

Bid daarom: 'Geef mij verstand, met Goddelijk licht bestraald.'


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen