Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 27:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Beroem u niet over de dag van morgen

     want gij weet niet wat de dag zal baren."

                                        Spreuken 27 vers 1

Stel je voor: je zit in financiële problemen en op een dag krijg je bezoek van iemand, die bekend staat dat hij veel belooft, maar weinig doet. Hij zegt: `Morgen zal ik ¦ 10.000 komen brengen, dus je kunt vandaag vast de nodige inkopen doen.' Wat denk je dan? Eerst zien, dan geloven. Want `morgen' is `vandaag' niet en wat heb je aan `morgen', zolang het nog geen `morgen' is?

Stel je voor: terwijl jij diep in financiële nood zit, komt er een uiterst serieuze en betrouwbare man bij je die zegt: `Ik zal morgenochtend mijn boekhouder opdracht geven om ¦ 10.000 te komen brengen. Je kunt dus vast de nodige aankopen doen.' Wat doe je? Vertrouw je erop? Maar de volgende mor­gen komt er geen cent. Je vraagt je af: hoe kan dat nou, me­neer X is toch een eerlijke kerel, die mij niet zomaar wat be­loofd heeft... Dan gaat de telefoon en je hoort dat deze vriende­lijke man dezelfde nacht door een hartaanval is gestorven. Zijn belofte aan jou kon hij niet meer waar maken.

Ben je jong, dan denk je dat je nog zeeën van tijd hebt. Je maakt plannen en je koestert idealen en het gaat steeds over `morgen'. Salomo weet dat wel en daarom schrijft hij: beroem je niet over de dag van morgen. Dat is: poch er niet op wat je morgen allemaal doen zult. Je weet immers niet wat er allemaal voor dingen gebeuren. Wees voorzichtig met betrekking tot de dag van morgen, met betrekking dus tot alles wat in de (nabije of verre) toekomst ligt.

Je kunt zomaar iets meemaken, waardoor heel je levensloop verandert. Wat kun je dan nog doen?

     je raakt door een vrese­lijk ongeluk invalide

je raakt door ontslag je baan (met over­uren) kwijt, terwijl je net een te hoge investering deed...

     Enzovoorts, enzovoorts.

In het bijzonder geldt de opmerking van Salomo wel voor de beloften die wij aan God doen: we zullen in de toekomst dit veranderen en dat verbeteren...; we zullen ons tot God bekeren, naar Zijn stem luisteren en Hem gehoorzamen.... Maar het blijft `toekomstmu­ziek'. Wat heb je daar eigenlijk aan, zolang je niet vandaag je beloften vervult?

Aan zulke beloften heb je niets.

Waarom niet? Om twee redenen:

1    Je weet niet of je er morgen nog bent en of je nog in de gele­gen­heid zult zijn om je beloften na te komen.

2    Je bent nooit dichter bij God en beter in de gelegenheid om je te bekeren dan vandáág.

Morgen ben je verder op het pad der zonde, verder van God af, verder in de verharding. Morgen is het veel moei­lijker om de Heere Jezus te zoeken dan vandaag. Doe je het vandaag niet, dan doe je het helaas morgen ook niet. Elke dag, mijn jonge vrienden, dat jullie denken: `morgen', is een verloren dag. Het is alleen maar een list van satan, die immers wel weet dat er morgen toch niets van komt. Nee: vandaag. De HEERE zegt:

"Heden, zo gij Zijn stem hoort, verhardt u niet.

Er zijn veel dingen die je vandaag niet kunt doen en die je daarom moet opschuiven tot later: als je nog geen 18 bent, kun je nu nog geen rijbewijs halen; als je in de examenklas zit, kun je in de maand maart nog geen examen doen.

En zo zijn er 10.000 voorbeelden te bedenken, dat we iets niet van­daag kunnen doen, maar pas morgen of later; en dat is niet erg.

Maar het gaat Salomo erom, dat je niet pocht op de dag van mor­gen en op jouw plannen en activiteiten van die dag, alsof je er onfeilbaar zeker van kon zijn, dat je die dag zult beleven en dat er dan ook nog 's niets zal gebeuren, wat deze plannen zal dwarsbomen. Je bent absoluut niet zeker van je leven en je weet heel niet hoe alles zal gaan!

Daarom zegt de apostel Jacobus in zijn brief, hoofdstuk 4 vers 13─15 tegen mensen die zo onbe­dachtzaam zeggen: `Ik zal in de toekomst dit of dat doen': “Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal! Want hoedanig is uw leven? Want het is een damp die voor een weinig tijd gezien wordt en daarna ver­dwijnt. In plaats dat gij zoudt zeggen: indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen.”

En vooral: de dingen van God kun je en mag je niet uitstellen.

Ik zal je twee voorbeelden geven:

Een kleine jongen zegt tegen zijn moeder: `Morgen zal ik een gehoorzame jongen zijn, maar vandaag nog niet.' Kan hij dat eerlijk menen? Nee, als hij eerlijk gehoorzaam wil zijn, zal hij het nú zijn, en als hij het nú niet wil zijn, wil hij het nu ook niet eerlijk morgen zijn.

Een man zegt tegen zijn vrouw: `Morgen zal ik je liefheb­ben, maar vandaag ga ik nog een keer met een ander op stap...' Kan dat? Nee, nee en nog 's nee, dat kan niet. Dat voel je wel aan!

En jij denkt dat je wel zo met de HEERE kunt omgaan?: `Mor­gen zal ik U dienen en liefhebben en gehoorzamen, maar vandaag zal ik Uw vijand nog zijn en mij vijandig gedragen en U krenken en beledigen en onteren met zondigen...'

Je voelt wel: ook dat kan niet. Daarom moeten wij ons nu tot de HEERE wenden, onbekeerd als we zijn. En Hij heeft beweerd dat we bij Hem van harte welkom zijn. Dus: wat houdt ons tegen? Onze onmacht? Onze onwil? Onze onvrijmoedigheid? Vertel het Hem. Hij weet raad.

                  De dag van morgen is onzeker

                    Het `Heden' is Gods Dag:

              Zijn roepstem treft onz' oren zeker

             Och, dat z' ons hart ook treffen mag!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen