Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 84 en jij, deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

Ook een belangrijk thema in Psalm 84 is het volstrekte vertrouwen op God, Die met de zon wordt vergeleken en met een schild. Hij is net als de zon in het geven van licht, leven en blijdschap; en net als een schild waarachter je veilig schuilt.

Vers 6 prijst jou echt gelukkig (welgelukzalig) als jouw sterkte in God is. Dus als jij zwak bent en niets zonder God meer kunt doen. Ik weet dat dit paradoxaal klinkt. Dat is: het schijnt tegenstrijdig: gelukkig te worden genoemd wanneer je zelf niets kunt, maar helemaal afhankelijk bent van God en ook helemaal je vertrouwen stelt op God. Toch is het zo: des te armer, des te rijker; des te zwakker, des te sterker. Denk maar aan de uitspraak van de apostel Paulus: “als ik zwak ben, dan ben ik machtig.” Maar hoe kan dit? Omdat de Heere Jezus tegen hem had gezegd (2 Korinthiërs 12 vers 9) “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.”

De bevinding van al Gods kinderen, in alle eeuwen, culturen en tijden is hierin gelijk. Allemaal zeggen ze dan ook met Paulus: “Dus zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij woont.”

De dichter maakt in vers 11 een vergelijking tussen de vreugde die hij ervaart in ‘de kerk’ én die de wereld biedt: “Eén dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever aan de drempel in het huis van mijn God te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid.” Dat is: liever bij God op de stoep, dan bij de wereld in huis. Herken jij je daarin? Of is het bij jou nog net andersom?

Nee, ik veronderstel niet dat lezers van dit jeugdblad in bar of discotheek komen, maar wel dat ook jij – nette, oppassende jongere – je méér vermaakt in aardse dingen dan in geestelijke… Het is een wonder van de Heilige Geest als dit bij jou anders is geworden: “Eén dag in Uw voorhoven is beter dan duizend waar ook maar…” Wedergeboorte is er voor nodig!

Want God is ons een Zon en Schild.
De HEERE zal, uit goedheid, mild
Ons met genâ en eer verrijken.
Hij zal oprechten van gemoed
Onthouden geen geluk of goed.
Hij doet Zijn trouw Zijn kind’ren blijken.
God der heerscharen, zalig is
Die U vertrouwt in kommernis.

Een kernvers is:

Want God, de Heere,
is een Zon en Schild.
De HEERE zal genade
en eer geven.
Hij zal het goede niet onthouden
aan diegenen die
in oprechtheid wandelen. 

              

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen