Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 84 en jij, deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

Ook een belangrijk thema in Psalm 84 is het volstrekte vertrouwen op God, Die met de zon wordt vergeleken en met een schild. Hij is net als de zon in het geven van licht, leven en blijdschap; en net als een schild waarachter je veilig schuilt.

Vers 6 prijst jou echt gelukkig (welgelukzalig) als jouw sterkte in God is. Dus als jij zwak bent en niets zonder God meer kunt doen. Ik weet dat dit paradoxaal klinkt. Dat is: het schijnt tegenstrijdig: gelukkig te worden genoemd wanneer je zelf niets kunt, maar helemaal afhankelijk bent van God en ook helemaal je vertrouwen stelt op God. Toch is het zo: des te armer, des te rijker; des te zwakker, des te sterker. Denk maar aan de uitspraak van de apostel Paulus: “als ik zwak ben, dan ben ik machtig.” Maar hoe kan dit? Omdat de Heere Jezus tegen hem had gezegd (2 Korinthiërs 12 vers 9) “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.”

De bevinding van al Gods kinderen, in alle eeuwen, culturen en tijden is hierin gelijk. Allemaal zeggen ze dan ook met Paulus: “Dus zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij woont.”

De dichter maakt in vers 11 een vergelijking tussen de vreugde die hij ervaart in ‘de kerk’ én die de wereld biedt: “Eén dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever aan de drempel in het huis van mijn God te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid.” Dat is: liever bij God op de stoep, dan bij de wereld in huis. Herken jij je daarin? Of is het bij jou nog net andersom?

Nee, ik veronderstel niet dat lezers van dit jeugdblad in bar of discotheek komen, maar wel dat ook jij – nette, oppassende jongere – je méér vermaakt in aardse dingen dan in geestelijke… Het is een wonder van de Heilige Geest als dit bij jou anders is geworden: “Eén dag in Uw voorhoven is beter dan duizend waar ook maar…” Wedergeboorte is er voor nodig!

Want God is ons een Zon en Schild.

De HEERE zal, uit goedheid, mild

Ons met genâ en eer verrijken.

Hij zal oprechten van gemoed

Onthouden geen geluk of goed.

Hij doet Zijn trouw Zijn kind’ren blijken.

God der heerscharen, zalig is

Die U vertrouwt in kommernis.

Een kernvers is:

Want God, de Heere,

is een Zon en Schild.

De HEERE zal genade

en eer geven.

Hij zal het goede niet onthouden

aan diegenen die

in oprechtheid wandelen. 

              

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen