Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 15:30 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Het licht der ogen verblijdt het hart,

     een goed gerucht maakt het gebeente vet."

                                       Spreuken 15 vers 30

Ogen en oren moeten we goed gebruiken. Ze zijn kostbare gaven van onze Schepper. Hij leende ze aan ons om er voorzichtig mee om te gaan. Laat ons doen, zoals Job!

Job zegt: "Ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen." Daarom zag hij niet naar het zondige; in het bijzonder op sexueel terrein.

Wij hebben onze ogen niet gekregen om te zondigen. Maar om ons hart te verblijden. Zo hebben we ook onze oren niet gekregen om te zondigen. Maar om ons hart te verblijden, ons gebeente vet te maken.

Eerst maar die wat vreemde uitdrukking: `ons gebeente vet te maken.' Met het gebeente is onze innerlijke mens bedoeld. En met vet maken is bedoeld, dat we verkwikt of bemoedigd worden.

Zo gaat het met een goed gerucht. Denk aan die moeder, die haar zoon mist - hij is gevangen naar Duitsland gevoerd met een razzia in de Tweede wereldoorlog - en lang heeft ze geen taal noch teken van hem gehoord. Maar onverwachts komt er een goed gerucht. Iemand zegt, dat hij haar zoon heeft gezien; hij was wel mager en moe, maar zag er toch gezond uit ... O, het hart, de innerlijke mens, van deze treurende moeder wordt helemaal blij en verheugd doet ze haar werk. Wie weet, komt hij spoedig thuis ...!

Wat betreft het licht van / voor de ogen, bedoelt Salomo óf dat jouw ogen het licht zien óf, dat lichtende, vriendelijke ogen naar jou zien.

In het eerste geval moet je eens denken aan de blinde Bartimeüs. Toen hij voor het eerst het licht van de zon zag, heeft zijn hart zich onvoorstelbaar innig verblijd! Denk je niet?

En voor het tweede geval kun je ook denken aan dezelfde Bartimeüs. Toen hij voor het eerst mocht kijken, wat zag hij toen? Vooral wel ... de vriendelijke / lichtende ogen van zijn Weldoener en Genezer, Jezus Christus! Wat zal dit zijn hart bovenmate zeer verheugd hebben, denk je niet?

Waarom kreeg jij ogen? Hoe ben je van plan ze dit nieuwbegonnen jaar te gebruiken? En voor je oren gelden dezelfde vragen.

Wij behoren elke dag de Heere te bedanken voor die grote gave van onze ogen en onze oren. Misschien zijn er in jouw familie of kennissenkring wel doven of blinden. Wanneer je er in je nabije leefwereld mee te maken hebt gekregen, kun je je enigszins voorstellen, hoe erg het is om doof of blind te zijn; en dus ook, hoe ontzaglijk dankbaar we mogen zijn, wanneer we kunnen zien en horen.

Maar laat ons deze kostbare gaven niet verkwanselen, niet misbruiken. Laat ons onze goede Gever er niet mee beledigen, door te kijken en te luisteren naar het zondige.

Ons oog is een onvoorstelbaar, verbazingwekkend knap kunstwerk. Ons oor net zo. Wat een schandalige behandeling doen wij God dan aan, wanneer we deze buitengewone juweeltjes van onze Schepper gebruiken tegen Zijn bedoeling!

Waar kun jij in 1997 je ogen beter voor gebruiken, dan om te lezen tot eeuwig welzijn van je ziel?

En waar kun jij in 1997 je oren beter voor gebruiken, dan om te horen tot eeuwig welzijn van je ziel?

Als je uit de mond van Gods knecht mag horen, dat al je zonden vergeven zijn, wanneer je je op Christus verlaat ...; is dat niet een goed gerucht, waardoor je beenderen vet worden, je inwendige mens vertroost wordt? En als je in Gods Eigen dierbaar Woord mag lezen, dat er nu geen verdoemenis is voor allen, die op Christus hun vertrouwen stellen en die niet leven volgens de voorschriften en wensen van het vlees, maar volgens de invloeden van de Heilige Geest ...; is dat niet een zicht, waardoor je hart verblijd wordt?

God geve, dat de zaligheid jouw deel wordt door middel van je (ogen en) oren (Romeinen 10 vers 17).

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen