Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Lessen uit Jona: Het gebed van Jona verhoord

Auteur: ds. W. Pieters

In het tweede hoofdstuk van het boek Jona lezen we het gebed van de van God weggelopen en weer door Hem opgezochte profeet (vers 6), terwijl hij in de maag van de vis is. Ik schrijf het in de vertaling van Luther uit 1545:

JCH sanck hinuntern zu der Berge gründe / Die Erde hatte mich verriegelt ewiglich / Aber du hast mein Leben aus dem Verderben gefürt / HERR mein Gott.

Hierover merkt Luther op dat Jona hiermee bedoelt:

Juist op het moment dat ik zo diep in de dood verzonken lag dat het niet dieper kon en dat ik in het geheel geen hoop meer over had, en het uitgesloten was dat ik in het leven kon terugkeren, kwam U met Uw macht en wonderdaden en voerde U mijn leven uit dood en verderf. Op het moment dat de strik zo strak werd aangehaald dat het niet strakker kon, brak zij.

Vandaar dat God een Helper in nood heet, want Hij helpt wanneer alles wanhoopt, wanneer alles onmogelijk is geworden.

Hier lezen we ook iets kenmerkends uit het leven van Luther zelf. Hij had het ook zo ervaren. Zo werd het evangelie voor hem werkelijk EVANGELIE, blijde tijding, goede boodschap. God verspilt Zijn genade immers niet.

        Hoe gaat God dan helpen? Jona schrijft (in de vertaling van Luther – je kunt het zelf in het Nederlands nalezen):

DA meine Seele bey mir verzagt / Gedacht ich an den HERRN / Vnd mein Gebet kam zu dir / in deinen heiligen Tempel.

Hierover merkt Luther op:

Het eerste wat God in zo’n geval geeft, is Zijn genade en Geest, om je hart op te beuren, zodat je Gods barmhartigheid gedenkt en je de gedachten aan Zijn toorn laat varen; en je je leert wenden van God als Rechter tot God als Vader.

Heerlijk als dit je wordt geschonken! Dan tintelt er hoop door je ziel:

Dan gaat er meteen een nieuw licht op, zegt Luther, en vertoont zich opnieuw het leven. Dan vat je hart weer moed om te roepen en te bidden. En dat gebed wordt ook zeker meteen verhoord. Dan houden dood, toorn, zonde, hel en alle verderf op. Alles wordt overwonnen door het geloof dat rust op Gods goedheid.

Het achtste vers luidt:

3              DJe da halten vber dem Nichtigen / Verlassen jre gnade.

Het gaat hier niet over de genade (of statenvertaling: barmhartigheid) van de mensen, maar van God. Mensen die niet op Gods genade alleen vertrouwen, maar op hun eigen prestaties, vergeten hoeveel genade en barmhartigheid God hen al heeft bewezen. Deze ‘gnade’ wordt ónze genade genoemd, omdat (zegt Luther):

zij ons wordt voorgehouden en aangeboden, opdat wij die aannemen en bezitten.

Wie de tijd van de kerkhervorming een beetje kent, en wie Luther een beetje kent, kan het wel raden tegen wie hij nu tekeer gaat, naar aanleiding van de woorden die Jona spreekt. Luther vaart uit tegen de roomsen die op hun werken, goede bedoelingen, oprechtheid en kerkgang vertrouwen stelden. Het is ijdel, niets waard.

        Nu ik deze laatste woorden typ, denk ik aan een stervende vrouw in Garderen, die ik gisteren (19 augustus) bezocht. Ik vroeg aan haar of ze nog zalig kon worden. Ze kon bijna niet praten, maar zei: alleen uit genade. Toen ik tegen haar zei: hoe goed ze had geleefd en hoe trouw ze de Bijbel had gelezen en naar de kerk was gegaan, zei ze: ‘Niks weerd!’

        Kijk, daar moeten we nu allemaal terecht komen: alleen de genade en barmhartigheid van God; de rest is NIKS WEERD.

        Weet jij dat al?

In vers 9 lezen we, dat Jona zegt:

Meine Gelübde wil ich bezalen dem HERRN.

Luther schrijft dan:

Dit betekent niet dat Jona iets beloofd zou hebben, want daarvan leest men niets; maar wanneer de heiligen in algemene bewoordingen spreken over een gelofte en het betalen daarvan, dan moet dit worden opgevat als ziende op de algemene gelofte waaraan allen die behoren tot Gods volk, gebonden zijn. Als zodanig is het namelijk ons aller verplichting dat wij naast en behalve de Heere God geen andere God wensen of verlangen. Een gelofte betalen betekent in dit verband: het belijden, loven, verkondigen, en dus ook eren en dienen, van de Heere alleen.

In het laatste vers lezen wij dat de vis Jona op het droge uitspuwt. Luther schrijft daarover:

Dit alles is ook ónze hoop en troost. Wij leren er door op God te vertrouwen voor Wiens macht dood en leven geen verschil uitmaken.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen