Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 105 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Heel wat keren per jaar wordt uit deze Psalm gezongen. Bij doopdiensten werd in mijn geboorteplaats en in alle gemeenten waar ik heb gepreekt, vers 5 zongen terwijl de kinderen werden binnengebracht:

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.

We belijden hiermee, als nieuwtestamentische gemeente, dat de doop net als de besnijdenis Gods verbond bevestigt. Het geloof wordt gesterkt omdat de God Die Abraham Zijn vriend noemde, van kind tot kind Zijn verbondsbeloften bevestigt. Dit verbond noemt de dichter in vers 10 ‘de eed aan Izak’. De kanttekening verwijst ons naar Hebreeën 6 vers 13-14. Daar zegt Paulus dat God niet alleen een belofte aan Abraham gaf, maar ook een eed aflegde. Hier zie je hoe doop en besnijdenis functioneren: ze zijn net als een eed. Wat zweert God dan bij de doop? Onze Catechismus (antwoord 74) zegt het zo:

Wij zijn in het verbond van God begrepen, en aan ons wordt, door Christus’ bloed, de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, toegezegd.

Deze Psalm beschrijft uitgebreid hoeveel weldaden God aan het volk Israël schonk in de tijd dat ze door de woestijn trokken op weg naar Kanaän. Deze lange lijst van Gods goede gaven heeft als doel wat we lezen

  • in vers 1-5: “Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken. Zing voor Hem. Psalmzing voor Hem. Spreek aandachtig over al Zijn wonderen. Beroem u in Zijn heilige Naam. Laat het hart van hen die de HEERE zoeken, zich verblijden. Vraag naar de HEERE en Zijn sterkte. Zoek Zijn aangezicht gedurig. Gedenk Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft, Zijn wondertekenen, en de oordelen van Zijn mond.”
  • én in vers 45: “Opdat zij Zijn inzettingen onderhielden, en Zijn wetten bewaarden.”

Wie dit serieus neemt, heeft dagwerk. Hier kom je nooit mee klaar. God loven, je in Hem verblijden en naar Zijn stem luisteren… Ik kan jullie verzekeren dat dit een bijzonder goed leven is en nooit teleurstelt!

Vraag naar de HEERE, zoek Zijn sterkte,
Waardoor Hij zaligheid bewerkte.
Zoek dagelijks Zijn aangezicht.
Gedenk het werk door Hem verricht,
De wonderen van Zijn verbond,
Maar ook het oordeel van Zijn mond.

Een kernvers is:

Hij gedenkt Zijn verbond
tot in eeuwigheid,
het woord, dat Hij ingesteld heeft,
tot in duizend geslachten. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen