Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Psalm 100 en Matthew Henry

Auteur: ds. W. Pieters

De redenen tot lof zijn van groot gewicht: u moet weten wat God is in Zichzelf, en wat Hij voor u is. Kennis is de moeder van godsvrucht en alle gehoorzaamheid. Blinde offers zullen nooit een ziende God behagen. Weet het, overweeg het en pas het toe, dan zult u ijveriger en standvastiger, inniger en ernstiger zijn in uw aanbidding van Hem. Laten we dan deze zeven dingen weten met betrekking tot de Heere Jehovah, met Wie wij in al de daden van godsdienstige aanbidding te doen hebben.

1. Dat de Heere God is, de enig levende en ware God, dat Hij een oneindig volmaakt Wezen is, uit Zichzelf bestaande, en in Zichzelf genoegzaam, en de Bron van alle bestaan, Hij is God, en niet een mens zoals wij zijn. Hij is een eeuwige Geest, onbegrijpelijk en onafhankelijk, de eerste Oorzaak en het Einddoel. De heidenen aanbaden het schepsel van hun eigen verbeelding. Werklieden maakten het en daarom was het niet God. Wij aanbidden Hem, Die ons en heel de wereld heeft gemaakt. Hij is God, en alle andere zogenaamde godheden zijn leegheid en leugen. Hij heeft over hen getriomfeerd.

2. Dat Hij onze Schepper is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Ik moet vragen: waar kom ik vandaan? Wie heeft mij gemaakt? Waar is God, mijn Maker? Het is de Heere Jehovah, Hij heeft ons het bestaan gegeven. Hij is zowel de Formeerder van ons lichaam als de Vader van onze geest. Wij hebben ons zelf niet gemaakt. Wij konden ons zelf niet maken. Het is Gods voorrecht om de Oorzaak te zijn van Zich Zelf, maar ons bestaan is van Hem afgeleid en van Hem afhankelijk.

3. Dat Hij daarom onze rechtmatige Eigenaar is. Door een letter in het Hebreeuws te veranderen, lezen de joden het: “Hij heeft ons gemaakt, en van Hem zijn wij (Hem behoren wij toe).” Voeg die twee lezingen samen, en wij leren dat wij, omdat God ons heeft gemaakt en niet wij, daarom ook onszelf niet toebehoren, maar Hem. Hij heeft een onbetwistbaar recht van eigendom op ons en op alle dingen. Van Hem zijn wij, om door Zijn macht bewerkt te worden en toegewijd te worden aan Zijn eer en heerlijkheid.

4. Hij is onze soevereine Regeerder. Wij zijn Zijn volk of onderdanen, en Hij is onze Vorst, onze Bestuurder en Regeerder, Die aan ons als sterflijke wezens wetten geeft, en ons ter verantwoording zal roepen voor dat wat wij doen. De Heere is onze Rechter, de Heere is onze Wetgever. Wij hebben niet de vrijheid om te doen wat wij willen, en moeten ons er altijd nauwkeurig op toeleggen om te doen wat ons geboden is.

5. Hij is onze milddadige Weldoener. Wij zijn niet alleen Zijn schapen, op wie Hij recht heeft, maar de schapen van Zijn weide, voor wie Hij zorg draagt. De kudde die Hij weidt, zo kan het ook gelezen worden. En daarom de schapen van Zijn hand, die tot Zijn beschikking zijn, omdat wij de schapen van Zijn weide zijn (zie Psalm 95 vers 7: “Hij is onze God, en wij zijn het volk van Zijn weide, en de schapen van Zijn hand”). Hij, Die ons gemaakt heeft, onderhoudt ons en geeft ons alle dingen rijkelijk te genieten.

In de vertaling van Calvijn luiden de verzen 4 en 5:

  1. Ga tot Zijn poorten in met lof, en tot Zijn voorhoven met blijdschap. Geef Hem eer, zegen Zijn Naam.
  2. Want Jehovah is goed. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid en Zijn waarheid van geslacht tot geslacht.

6. Hij is een God van oneindige genade en goedertierenheid, vers 5: de Heere is goed, en daarom doet Hij goed, Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid, ze is een fontein die nooit kan opdrogen. De heiligen die nu de geheiligde vaten van Zijn barmhartigheid zijn, zullen tot in eeuwigheid de verheerlijkte gedenktekens van Zijn goedertierenheid zijn.

7. Hij is een God van onverbreekbare trouw. Zijn getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Geen van Zijn woorden zal ter aarde vallen als verouderd of herroepen. De belofte is vast voor heel het zaad, van geslacht tot geslacht.

Gaat tot Zijn poorten in met lof,               
Met lofzang in Zijn tempelhof.               
Loof Hem en prijs Zijn grote Naam.       
Aanbid Zijn heiligheid tesaam.             

Want onze HEERE God is goed.
Zijn goedertierenheid is zoet.
En eeuwig blijft Zijn trouw van kracht.
Zij rust ook op het nageslacht.    

Twee kernverzen zijn:

Weet, dat de HEERE God is.
Hij heeft ons gemaakt (en niet wij).
Zijn volk en de schapen van ZIjn weide. 

Ga in tot Zijn poorten met lof,
in Zijn voorhoven met lofgezang.
Loof Hem, prijs Zijn Naam. 
   


Meer over psalm 100

Psalm 100 zingen
Psalm 100 onberijmd
Samenzang psalm 100
Tekst en beeld psalm 100

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen