Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 122 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Als de Psalmen met het opschrift “Hammaäloth” werkelijk bedevaartsliederen zijn, past Psalm 122 wel heel goed in de rij, juist ná Psalm 121. In de vorige Psalm is de dichter – na uit Mesech te zijn vertrokken (Psalm 120) – aangekomen in de buurt van Jeruzalem. Hij verlangt ernaar om daar aan te komen, waar de tempel werd gebouwd. God had aan Zijn volk bevolen om elk jaar drie keer naar het heiligdom te komen om daar als volk gezamenlijk de drie hoofdfeesten te vieren: Pascha, Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest.

De ware godsdienst is een blij gebeuren, niet iets naargeestigs of droevigs. Psalm 122 is dan ook een blijde Psalm, zoals je meteen aan het begin kunt lezen: “Ik verblijd mij in degenen die tegen mij zeggen: wij zullen naar het huis des HEEREN gaan.”

Wat denk je, wat is toch de reden dat God Zijn volk zo blij wil hebben? Hij roept ze in Deuteronomium 12 meer dan eens op: “Daar zult u voor het aangezicht van de HEERE, uw God, eten en vrolijk zijn.” Het eerste deel van Deuteronomium 16 gaat over deze drie feesten en steeds weer lezen we (vers 11, 14, 15): “U zult vrolijk zijn op uw feest, u, en uw zoon, en uw dochter, en uw dienstknecht, en uw dienstmaagd, en de Leviet, en de vreemdeling, en de wees, en de weduwe, die in uw poorten zijn.”

De reden is: het wezen van God is liefde, mensen blij maken. Hij is Zelf vol van Goddelijk geluk en gunt dat jou. Hij wil je erin doen delen. Daarom gaf Hij Zijn Zoon. Daarom doet Hij dagelijks een uitnodiging tot jou uitgaan om te delen in het heil. Daarom stelde Hij de feesten in.

Het is waar: de feestvreugde die in de dienst van God wordt beleefd, is heel anders dan die de zondedienst je biedt. En je moet een keus maken, omdat allebei niet gaat. Is het bij jou – eerlijk zijn! – nog zo dat je geen blijdschap ziet in het dienen van God? Dan kan ik me voorstellen, dat de aanhef van Psalm 122 geen weerklank vindt in je gemoed. Maar als het door de kracht van de Heilige Geest in jouw innerlijk is veranderd en als je hebt geproefd hoe heerlijk het dienen van God is, dan zul je uit volle borst meezingen.

Ben je door Christus verlost? Dan kun je en wil je je leven lang niet anders meer, dan je in God verblijden en je aan Hem toewijden!

Ik ben verblijd, verheugd van geest,
Als ik de blijde roepstem hoor.
“Kom, voeg u bij het vrolijk koor
Dat opgaat naar des HEEREN feest
En naar Zijn huis de schreden richt …”

Een kernvers is:

Bid om de vrede van Jerzualem.
wél moeten zij varen,
= het moet hen goed gaan
die u beminnen = liefhebben. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen