Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Psalm 122 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Als de Psalmen met het opschrift “Hammaäloth” werkelijk bedevaartsliederen zijn, past Psalm 122 wel heel goed in de rij, juist ná Psalm 121. In de vorige Psalm is de dichter – na uit Mesech te zijn vertrokken (Psalm 120) – aangekomen in de buurt van Jeruzalem. Hij verlangt ernaar om daar aan te komen, waar de tempel werd gebouwd. God had aan Zijn volk bevolen om elk jaar drie keer naar het heiligdom te komen om daar als volk gezamenlijk de drie hoofdfeesten te vieren: Pascha, Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest.

De ware godsdienst is een blij gebeuren, niet iets naargeestigs of droevigs. Psalm 122 is dan ook een blijde Psalm, zoals je meteen aan het begin kunt lezen: “Ik verblijd mij in degenen die tegen mij zeggen: wij zullen naar het huis des HEEREN gaan.”

Wat denk je, wat is toch de reden dat God Zijn volk zo blij wil hebben? Hij roept ze in Deuteronomium 12 meer dan eens op: “Daar zult u voor het aangezicht van de HEERE, uw God, eten en vrolijk zijn.” Het eerste deel van Deuteronomium 16 gaat over deze drie feesten en steeds weer lezen we (vers 11, 14, 15): “U zult vrolijk zijn op uw feest, u, en uw zoon, en uw dochter, en uw dienstknecht, en uw dienstmaagd, en de Leviet, en de vreemdeling, en de wees, en de weduwe, die in uw poorten zijn.”

De reden is: het wezen van God is liefde, mensen blij maken. Hij is Zelf vol van Goddelijk geluk en gunt dat jou. Hij wil je erin doen delen. Daarom gaf Hij Zijn Zoon. Daarom doet Hij dagelijks een uitnodiging tot jou uitgaan om te delen in het heil. Daarom stelde Hij de feesten in.

Het is waar: de feestvreugde die in de dienst van God wordt beleefd, is heel anders dan die de zondedienst je biedt. En je moet een keus maken, omdat allebei niet gaat. Is het bij jou – eerlijk zijn! – nog zo dat je geen blijdschap ziet in het dienen van God? Dan kan ik me voorstellen, dat de aanhef van Psalm 122 geen weerklank vindt in je gemoed. Maar als het door de kracht van de Heilige Geest in jouw innerlijk is veranderd en als je hebt geproefd hoe heerlijk het dienen van God is, dan zul je uit volle borst meezingen.

Ben je door Christus verlost? Dan kun je en wil je je leven lang niet anders meer, dan je in God verblijden en je aan Hem toewijden!

Het gaat over Jeruzalem. Wat is er zo bijzonder aan deze stad? Als eerste wordt genoemd dat de ark er is. Die wordt in vers 4 genoemd ‘de getuigenis’. De berijming omschrijft dat heel mooi met ‘de ark die van Gods gunst getuigt’. De ark in het Heilige der heiligen is een bewijs dat God Israël gunstig gezind is. Dat Hij het volk graag gelukkig maakt in de vergeving van al hun zonden – daarom ook al die offers. Dat Hij ze Zijn Vaderlijke goedheid wil laten genieten en dat Hij ze een immens rijke vrede voorstelt. Dat alles zie je in Psalm 122.

Hoe kom ik erbij dat Psalm 122 over Gods Vaderlijke goedheid spreekt? De kanttekeningen brengen mij op dat spoor. In vers 8 heeft de dichter het over zijn broeders. Hij zegt dat hij hun vrede toewenst. De statenvertalers plaatsen deze noot bij het woord ‘broeders’:

Onder de naam ‘broeders’ verstaat de psalmist hier heel het volk Israël, want zij hadden allen één God en Vader in de hemel.

Wat is de vrede en wat is het goede waar de dichter om bidt en waar nog steeds al Gods kinderen om bidden? Echte vrede is er, in je diepste innerlijk, in je gezin, in alle andere verbanden van je leven, wanneer je vrede hebt met God. En die is in Jeruzalem te vinden. Nee, niet in de hoofdstad van het tegenwoordige land Israël, maar wel in geestelijke zin, namelijk daar waar je dagelijks leeft uit het offer, uit de verzoening van het Offerlam, Jezus Christus.

De vrede waar de dichter om bidt, is meer dan een innerlijk gevoel, een gemoedstoestand. Die vrede krijgt ‘handen en voeten’ in de onderlinge omgang in de gemeente van Christus. Wat kun je intens genieten van een verhouding van vrede en vertrouwen, van liefde en hulpvaardigheid! En wat is het tegendeel erg: onvrede met de prediking, met ambtsdragers, met andere avondmaalgangers, ook met broers en zussen …

Daarom de bede: Heere, wilt U mij die vrede tussen U en mij én die tussen mijn naasten en mij geven, zodat we allemaal genieten van dat diepe geluk dat Petrus beschrijft: “Heb elkaar vurig lief uit een rein hart …”

Ik ben verblijd, verheugd van geest,
Als ik de blijde roepstem hoor.
“Kom, voeg u bij het vrolijk koor
Dat opgaat naar des HEEREN feest
En naar Zijn huis de schreden richt …”

Jeruzalem, door God gesticht,
In u is grond voor onze voeten.
Jeruzalem is goed gebouwd,
Waar God Zijn kind’ren samenhoudt
En liefd’ en eendracht blijven moeten.

Twee kernverzen zijn:

Bid om de vrede van Jerzualem.
wél moeten zij varen,
= het moet hen goed gaan
die u beminnen = liefhebben. 

Omwille van het huis
van de HEERE, onze God,
zal ik het goede voor u zoeken. 


Meer over psalm 122

Psalm 122 zingen
Psalm 122 onberijmd
Samenzang psalm 122
Tekst en beeld psalm 122

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen