Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 8:18 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Rijkdom en eer is bij Mij;

     duurzaam goed en gerechtigheid."

                                        Spreuken 8 vers 18

Wie de Heere Jezus vroeg zoeken, zullen Hem vinden, zo spreekt Hij Zelf in vers 17 van Spreuken 8, het vers dus, dat voorafgaat aan onze tekst: "Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg / ijverig / ernstig zoeken, zullen Mij vinden."

De vraag kan dan in het hart opkomen: wát zullen wij dan vinden, wanneer we Hem vinden? In de eerste plaats is het goed om jezelf er eerlijk op te onderzoeken, wanneer je bezig bent Hem vroeg te zoeken, of je dit doet om iets van Hem te krijgen, óf dat je dit doet om HemZelf te mogen leren kennen. Is het - anders gezegd - uit liefde tot Hem, Zijn Persoon, óf is het uit zelfliefde, om er zelf beter van te worden door de dingen, die Hij geeft?

Wanneer een meisje van haar verloofde houdt, omdat hij haar zoveel dingen te bieden heeft, is het niet best. Ze moet om hem zelf, om zijn persoon, van hem houden, al heeft hij niets te bieden, dan een leven in armoede te leiden aan zijn zijde. Dàn is haar liefde pas oprecht.

Zo moet het ons bij het zoeken van de Goddelijke Wijsheid, Jezus Christus, niet te doen zijn om de dingen, die Hij heeft of geeft, maar het moet ons te doen zijn om HemZelf!

Is dat echter het geval; dan blijkt niet alleen, dat Hij een Persoon is, die je kunt / moet / wilt liefhebben om HemZelf, maar dat Hij ook heel veel te bieden heeft. En aan het begin van het nieuwe jaar 1996 willen we daarover nadenken aan de hand van de woorden van Spreuken 8 vers 18.

Onder de titel van dit jeugdblad vinden je steeds als zinspreuk:

"Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden."

Wat geeft Hij dan behalve Zichzelf? Salomo zegt: rijkdom en eer, duurachtig goed en gerechtigheid. Zijn vader David had in Psalm 84 vers 12 al gezegd: "De HEERE zal genade en ere geven." En Salomo stemt daarin geheel met zijn vader overeen: rijkdom en eer is bij de ware Wijsheid. Welke rijkdom wordt hier bedoeld? Deze heerlijke en alles te boven gaande rijkdom: rijk zijn in God!

Jezus spreekt daarover in de gelijkenis van de rijke dwaas (Lukas 12 vers 16-21). Die man had veel, buitengewoon veel. En hij was er blij mee. Dat is op zich allemaal nog geen bezwaar. Maar wat veel erger was: hij was met zijn aardse goederen / rijkdom tevreden! En dat is heel erg, want in diezelfde nacht, dat hij zo tevreden was met al zijn bezittingen, stierf hij (aan een hersenbloeding of hartverlamming?) en hij was op één moment álles kwijt ...

En Jezus besluit deze gelijkenis met het ernstige woord, dat we bij het begin van een nieuw jaar wel eens extra aandacht mogen geven:

"Zo is het met hem, die voor zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God."

Maar de rijkdom, die de ware, Goddelijke Wijsheid heeft en geeft, is van een andere soort, een rijkdom, die blijft, die echt gelukkig maakt en die we niet meer hoeven af te staan en ook niet meer kunnen kwijtraken. Hoe rijk ben jij? Nee, ik vraag niet naar je banksaldo, niet naar je maandsalaris en zelfs niet naar de immateriële rijkdom (van gezondheid, die zo'n heel grote schat is, of van een liefdevolle opvoeding en familie- of vriendenkring, die ook zulk een geweldige rijkdom is), maar ik vraag naar je blijvende en echte rijkdom.

Ben jij erfgenaam van hemel en aarde? Is de HEERE je Deel, zoals David en Jeremia beiden zeggen (Psalm 119 vers 57 en Klaagliederen 3 vers 24)? Dan ben je pas echt rijk.

O, dat je er toch eens zicht op kreeg, oog voor kreeg! Dat je toch niet door klatergoud (nep-goud) en aards genot je langer laat verleiden.

Iemand, die zich laat betalen met vals geld, is niet rijk, maar zijn handel maakt hem armer. Als jij je ook in het nieuwe jaar nog langer laat bedotten door de grote verleider uit de hel met de schijn van rijkdom en geluk, zul je vast aan Jezus niet toe komen en ook naar Hem niet toe komen. Dan mijd je Hem, ontwijk je Hem, veracht je diep in je hart al die jongeren/ouderen, die buiten Hem niets meer waardevol achten en die alles eraan geven om Hem te kennen en in hun hart te bezitten.

                         Wie is rijker:

              de `rijke' man of de `arme' Lazarus


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen