Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 70 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een korte Psalm, die bijna helemaal in Psalm 40 staat (vanaf vers 14). Opmerkelijk vind ik in deze Psalm dat David – terwijl hij heel erg in nood is – voor anderen bidt (vers 5): “Laten in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken. Laten de liefhebbers van Uw heil gedurig zeggen: God zij groot gemaakt!”

Onbegrijpelijk, vind je niet? David heeft zelfs in deze zeer benarde situatie nog tijd en gelegenheid om te bidden voor anderen. Hij denkt niet alleen aan zichzelf, maar hij heeft het welzijn van zijn naaste op het oog. Hij denkt aan het lot van de gemeente van Christus en aan de omstandigheden waarin de kinderen van God verkeren.

Wat een beschamend voorbeeld!

Waar denken wij het meest aan in ons bidden?

Dragen wij de gemeente op ons hart?

En wat bidt David dan? Laten in U vrolijk en verblijd zijn… Hij vraagt dus niet om het nódige, maar om vrólijkheid en blijdschap; dat Gods bedroefde kinderen, die soms zo zwaar geplaagd en neerslachtig over de aarde gaan, vrolijk zullen zijn, juichen en jubelen. Hij gunt het ze zo van harte, dat de Zon doorbreekt door het wolkendek van zondesmart en twijfel. Wat kunnen er veel wonden zijn in het hart en leven van Gods kinderen, en veel benauwdheden! Wat kan er een bestrijding en aanvechting zijn! Wat kan het donker worden ook in jouw ziel… En dan vraagt David om vrolijkheid. Hij bidt niet: “Geeft U ze enige genade”, maar: “Maakt U ze eens echt vrolijk en blij!”

De Catechismus zegt in vraag en antwoord 90:

Wat is de opstanding van de nieuwe mens?

Het is een hartelijke vreugde in God door Christus.

Omdat Jezus in het stof van de hof van Gethsemané wilde buigen, en in de helse God-verlatenheid het vriendelijk licht van de zon wilde missen…, dáárom en dáárom alleen is het mogelijk voor een adamskind, een wegloper, een satansknecht, een zonde-minnaar; voor jou…, om opnieuw vrolijk en blij te zijn. David vraagt echter niet zomaar om blijdschap, hij zegt er nadrukkelijk bij: in U. Het gaat dus over geestelijke en ware blijdschap.

En voor wie bidt David dit? Voor allen die U zoeken.

Ik ben ellendig en in smart.              

Nooddruftig smeek ik om ontfermen.        

Haast U, o wacht niet, hoor mijn kermen!    

Mijn Hulp en Redder, troost mijn hart.  

Een kernvers is:

Ik ben ellendig en nooddruftig.

O God, haast U tot mij.

Gij zijt mijn Hulp en Bevrijder.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen