Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 80 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Wat een voorrecht om te weten wat de dichter van Psalm 80 weet: God woont tussen de cherubs op het verzoendeksel: “Herder van Israël, Die tussen de cherubs zit.”

Mozes hoorde het al toen hij op de berg Horeb of Sinaï onderwijs kreeg van God Zelf hoe de tabernakel met alles wat daarin en daarbij hoorde, moest worden gemaakt (Exodus 25 vers 22). In vers 10 tot en met vers 21 lezen we hoe de ark en het gouden verzoendeksel met de twee cherub-engelen eruit moesten zien, en dan volgt in vers 22: “Daar zal Ik bij u komen, en zal Ik met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubs, die op de ark der getuigenis zijn zullen.” En in het laatste vers van Numeri 7 lezen we – nadat de tabernakel was gebouwd en ingewijd: “Toen Mozes in de tent der samenkomst ging om met Hem te spreken, hoorde hij een stem tot hem spreken van boven het verzoendeksel, dat op de ark der getuigenis is, van tussen de twee cherubs.”

Ken jij ook een sprekend God? Is er tussen Hem en jou een ontmoeting, communicatie? Of lijkt God volgens jou op de Baäl van I Koningen 18, die bleef zwijgen, hoe hard en lang zijn priesters ook riepen en smeekten…?

Zelfs als jij hetzelfde ervaart met betrekking tot God, is het goed om te blijven bedenken dat God een sprekend God is, dat Hij heel de wereld met Zichzelf verzoende in Christus, en dat Hij onze zonden ons niet toerekent – zodra wij ze Hem bij dat verzoendeksel [= volgens de kanttekeningen op Hebreeën 4 vers 16, de troon der genade] belijden, smekend om Zijn barmhartigheid en genade, Zijn hulp.

De dichter verkeerde, zoals uit het vervolg van deze Psalm duidelijk blijkt, in een donkere situatie: God hielp hen niet, maar liet gewoon toe dat vijanden alles verwoestten. Tóch blijft hij bedelen, en hij houdt net zo lang vol, totdat God verhoort en genade bewijst, ‘ter bekwame tijd’.

Echt, God woont tussen de twee cherub-engelen op het gouden verzoendeksel = de troon der genade. O, hoop steeds op Zijn genade!

Dan… (vers 19) zullen wij ons niet van U afkeren

O Herder Israëls, wil horen                                      
En neig tot onze stem Uw oren,                           
Die Jozefs stam als schapen leidt.
In ’t heiligdom, aan U gewijd,                  
Waar U Zich tussen cherubs zet,             
Verschijn weer blinkend op ’t gebed.

Een kernvers is:

O God, breng ons weer 
en laat Uw aangezicht lichten.
Dan zullen wij verlost worden. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen