Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 80 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Wat een voorrecht om te weten wat de dichter van Psalm 80 weet: God woont tussen de cherubs op het verzoendeksel: “Herder van Israël, Die tussen de cherubs zit.”

Mozes hoorde het al toen hij op de berg Horeb of Sinaï onderwijs kreeg van God Zelf hoe de tabernakel met alles wat daarin en daarbij hoorde, moest worden gemaakt (Exodus 25 vers 22). In vers 10 tot en met vers 21 lezen we hoe de ark en het gouden verzoendeksel met de twee cherub-engelen eruit moesten zien, en dan volgt in vers 22: “Daar zal Ik bij u komen, en zal Ik met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubs, die op de ark der getuigenis zijn zullen.” En in het laatste vers van Numeri 7 lezen we – nadat de tabernakel was gebouwd en ingewijd: “Toen Mozes in de tent der samenkomst ging om met Hem te spreken, hoorde hij een stem tot hem spreken van boven het verzoendeksel, dat op de ark der getuigenis is, van tussen de twee cherubs.”

Ken jij ook een sprekend God? Is er tussen Hem en jou een ontmoeting, communicatie? Of lijkt God volgens jou op de Baäl van I Koningen 18, die bleef zwijgen, hoe hard en lang zijn priesters ook riepen en smeekten…?

Zelfs als jij hetzelfde ervaart met betrekking tot God, is het goed om te blijven bedenken dat God een sprekend God is, dat Hij heel de wereld met Zichzelf verzoende in Christus, en dat Hij onze zonden ons niet toerekent – zodra wij ze Hem bij dat verzoendeksel [= volgens de kanttekeningen op Hebreeën 4 vers 16, de troon der genade] belijden, smekend om Zijn barmhartigheid en genade, Zijn hulp.

De dichter verkeerde, zoals uit het vervolg van deze Psalm duidelijk blijkt, in een donkere situatie: God hielp hen niet, maar liet gewoon toe dat vijanden alles verwoestten. Tóch blijft hij bedelen, en hij houdt net zo lang vol, totdat God verhoort en genade bewijst, ‘ter bekwame tijd’.

Echt, God woont tussen de twee cherub-engelen op het gouden verzoendeksel = de troon der genade. O, hoop steeds op Zijn genade!

Dan… (vers 19) zullen wij ons niet van U afkeren

O Herder Israëls, wil horen                                      

En neig tot onze stem Uw oren,                           

Die Jozefs stam als schapen leidt.

In ’t heiligdom, aan U gewijd,                  

Waar U Zich tussen cherubs zet,             

Verschijn weer blinkend op ’t gebed.

Een kernvers is:

O God, breng ons weer 

en laat Uw aangezicht lichten.

Dan zullen wij verlost worden. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen