Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 108 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een lofpsalm. God te loven, daarvoor is uiteindelijk het leven bedoeld. Daarom kreeg jij te eten. Daarvoor is je verstand bedoeld: niet domweg God loven (als een papegaai woorden naspreken die je niet begrijpt), maar met verstand, inzicht.

Dan moet je onder andere weten Wie die God is Die jij looft, en wat de reden is om Hem die eer toe te brengen.

David heeft het over ‘goedertierenheid’ (vers 5). Dit woord kom je heel wat keren tegen in dit boek. Het Oudnederlandse woord ‘goedertieren’ betekent ‘goed van aard’, ‘goed van karakter’. De statenvertalers kozen dit woord voor het Hebreeuwse woord chèsed. De betekenis van dit woord hangt samen met het verbond dat God eerst met Israël sloot en in de tijd na Pinksteren met de volken van heel de aarde. Het teken van dit verbond was in de dagen van Abraham de besnijdenis. De inhoud van dit teken ontvingen de heidenchristenen toen ze werden gedoopt (zie Kolossenzen 2 vers 11-12).

Zo is dat nog: jij bent kind van Gods verbond. En God loven, daar heb jij als verbondskind veel reden voor: want toen jij in de Naam van God de Vader werd gedoopt, beloofde Hij je aan te nemen als kind. God de Zoon beloofde je te reinigen van al je zonden. En God de Heilige Geest deed niet onder voor de belovende Vader en de Zoon: Hij beloofde alles aan jou te geven wat Christus aan het kruis in orde heeft gemaakt.

Zie jij hierin nog niet genoeg reden om God alle dagen van je leven te loven? Ja toch!

In hetzelfde vijfde vers schrijft David over Gods waarheid. Een andere vertaling van het Hebreeuwse woord dat hier staat, èmeth, is trouw. Het Hebreeuwse woord hangt samen met het bekende woord amen en het Hebreeuwse woord voor ‘geloven’. Geloven in God is Hem vertrouwen, dat Hij al Zijn beloften zal vervullen. Het is: je door Hem te laten dragen.

Wat denk je: zou je in Zijn armen, aan Zijn hart, veilig zijn?

O God, U hebt mijn hart bereid               
Tot lofzang voor Uw Majesteit.               
Dus zal ik U mijn leven lang                    
Verheerlijken met psalmgezang.                            
Waak op, mijn luit, houd je gereed,        
En ook mijn harp, want ik besteed          
De dageraad na mijn ontwaken               
Om al Gods werken groot te maken.

Kernverzen zijn:

Ik zal U loven onder de volken, o HEERE,
en ik zal U psalmzingen onder de naties.

Want Uw goedertierenheid is groot
tot boven de hemelen,
en Uw waarheid
tot aan de bovenste wolken.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen