Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 4

Auteur: ds. W. Pieters

Hoofdstuk 4 gaat verder met de beschrijving van wat Johannes door die open deur in de hemel ziet. Hij ziet een troon, en nu staat er in vers 5 dat rondom bliksemen te zien zijn en donderslagen te horen zijn, en ook andere "stemmen". Het is dus erg indrukwekkend. Het is goed om steeds te bedenken dat, hoe imponerend regeringen ook zijn, toch de troon van God de meest imponerende troon van het heelal is. Dit is bemoedigend voor iemand als balling Johannes. De keizerlijke troon én de troon van God ... Waar moet je meer van onder de indruk zijn? Wij weten theoretisch het goede antwoord wel, maar ben ik ook diep doordrongen van het besef dat alleen Gods regeermacht telt?

     Voor de troon ziet Johannes nog wat:

"Zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven Geesten van God."

De uitdrukking "zeven Geesten" van God zijn we in hoofdstuk 1 ook al tegengekomen. Johannes groet de lezers in Naam van die God:

"Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn; en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde."

Met het getal zeven wordt de volheid van de Heilige Geest aangeduid. Al komen er nog zoveel gemeenten en gelovigen op de aarde, de Heilige Geest is zo'n volkomen Volheid, dat al die gemeenten en al die kinderen van God vol van Hem kunnen zijn.

     Deze Heilige Geest wordt in dit visioen vergeleken met zeven brandende lampen. Daarmee wordt duidelijk: wanneer de Heilige Geest in ons hart komt, dat er een "licht" gaat schijnen. Ont-dekkend licht, waardoor we gaan zien wat we nog nooit hebben gezien: onze verloren en diep-ellendige toestand, en Gods majesteit en heiligheid. Verder schijnt dit "licht" op het Lam van God om Hem aan ons bekend te maken.

     In vers 6 staat dat er voor Gods heilige troon een zee is. Niet een zee van water, maar van glas. Wij denken bij het woord "zee" aan iets als de Noordzee of een oceaan. Maar zoiets is hier niet bedoeld. De zeven brandende lampen doen ons denken aan de tempel met zijn gouden kandelaar. In het voorhof van de tempel nu had Salomo een koperen zee laten maken. Deze was bedoeld om met het water daarvan het offer schoon te wassen. Ook de Levieten en de priesters moesten zich met het water van deze zee wassen.

    Johannes ziet nu dat deze zee geen water meer bevat, maar van glas, kristal is. Daarmee wordt aangeduid dat er geen offers meer hoeven te worden gebracht en dus ook niet meer hoeven te worden gewassen. Er zijn ook geen offeraars meer, en dus is er geen water meer nodig. Het water kan "hard" worden, glas / kristal.

Verder en verder kijkt Johannes in dit wonderlijke visioen zijn ogen uit. Wat ziet hij? Vier dieren. Wat vreemd! Zijn er dieren in de hemel? Nee. Het Griekse woord dat onze statenvertalers met "dieren" hebben vertaald, betekent letterlijk "levende wezens". Of er engelen of mensen mee worden aangeduid, is nog even de vraag, maar zeker is dat ze op geen enkele manier iets met dieren te maken hebben. Het is dan ook jammer dat het oud-Nederlandse woord "dier" hier staat, want daardoor worden lezers anno 2005 op een verkeerde gedachte gebracht. In 1630 had het woord "dier" namelijk soms ook de betekenis "iemand". Dit blijkt uit de kanttekening op Psalm 68 vers 10. Daar lezen we: Wij gebruiken ook in onze taal zulke manier van spreken: "Arme dieren", "Dat arme dier", van verlegen mensen. Hoe het ook zij: de vertaling "levende wezens" is voor onze dagen de beste weergave van het Griekse woord en ook van de uiteindelijke bedoeling.

     Nu de vraag wie of wat hiermee wordt afgebeeld. De statenvertalers zeggen uit het volgende hoofdstuk blijkt klaar dat hierdoor mensen verstaan worden, die door het bloed van Christus zijn gekocht uit alle volken, talen en natiën.

     Bij de wereldberoemde en zeer geliefde bijbelverklaarder Matthew Henry lezen we: Het schijnt dat hierdoor de dienaren van het Evangelie voorgesteld worden.

     Deze vier levende wezens zien er heel vreemd uit. Ze zijn vol ogen (vers 8)! En ieder heeft een ander gezicht: een leeuw, een kalf, een mens, en een arend. Dit is symbooltaal waarmee (1) moed, (2) ijver, (3) voorzichtigheid en (4) verhevenheid worden aangeduid.

     Wat doen deze vier "dieren"? Ze nemen geen rust van hun heerlijke werk. Welk werk?

"... zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal."

Dit is het werk van Gods kinderen en in het bijzonder van Gods knechten: onophoudelijk goed van God spreken, Hem ononderbroken loven en roemen. Dit is onze bezigheid wanneer we in de hemel mogen aanlanden. Dit is God waardig! Dit is het doel van elke ademhaling: God heiligen:

"Uw Naam worde geheiligd!"


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen