Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Psalm 19 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Twee Psalmen lijken samengesmolten te zijn in Psalm 19: de verzen 1-7 én de verzen 8-15. Het eerste deel gaat over de kennis van God uit de schepping. Het tweede deel over de wet van God.
Op deze bladzijde lees je over het eerste deel: we kunnen God kennen uit de geschapen werkelijkheid: de hemelen die Gods eer vertellen.
Of jij je ogen er ook voor open doet, dat weet ik niet, maar in ieder geval laat God Zich in Zijn werken kennen. Heel de wereld ziet het, iedereen kan deze spraak verstaan. Om de Bijbel voor alle mensen leesbaar te maken, moet hij in honderden talen vertaald worden, maar de taal van zon, maan en sterren, kan iedereen verstaan die ogen in zijn hoofd heeft én zich niet moedwillig voor deze bekendmaking afsluit.

Paulus haalt een stukje van deze Psalm aan in Romeinen 10 vers 18. Nadat hij in vers 17 schreef dat het geloof voortkomt (als middel) door het horen van Gods Woord, vraagt hij in vers 18: “Hebben zij het niet gehoord?” Jawel, zegt hij: joden en heidenen hebben Gods Woord gehoord. En dan haalt hij vers 5 aan van Psalm 19: “Hun geluid is over de hele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld.”
Een versje luidt daarom:
Er ruist langs de wolken een lieflijke Naam, (dit is bij wijze van spreken)
Die hemel en aarde verenigt tesaâm. (want Hij is de Middelaar tussen God en ons)
Geen naam is er zoeter en beter voor ‘t hart. (als je in Hem gelooft…)
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart! (welke zielen-wonden heb jij?)
Kent u, kent u, die Naam nog niet? (geef ’s eerlijk antwoord!)
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn Lust en mijn Lied! (is Hij dat ook voor jou?)

De hemel en ’t heelal,    
De sterren zonder tal,    
Vertellen ons Gods lof.    
Het luchtruim en het zwerk
Verkondigen Zijn werk:    
Gods eer klimt uit het stof.
De ene dag beduidt
Na d’ and’re overluid
Gods grote mogendheden.
De nacht toont na de nacht
Gods wijsheid, die Zijn macht
Steeds aan het licht doet treden.

Een kernvers is:

Geen spraak
en geen woorden zijn er,
waar hun stem
niet wordt gehoord.

Psalm 19 en jij - deel 2

Het tweede deel van deze Psalm gaat over een heel ander onderwerp. Nu ja, ‘heel ander’? Op de vorige bladzijde kon je zien dat er volgens Paulus in ieder geval geen tegenstelling is tussen ‘God kennen uit de natuur’ en ‘God kennen uit de Schriftuur’.
Het gaat nu over de wet. Ik heb al eerder geschreven dat je bij het woord ‘wet’ in de Bijbel niet altijd moet denken aan de Tien Geboden. Het gaat ook in deze Psalm (volgens de kanttekeningen) over ‘Gods heilig Woord’. Het Hebreeuwse woord voor ‘wet’ is thorah en betekent: onderwijzing / aanwijzing. God wijst ons in Zijn Woord de weg aan die we hebben te gaan, soms heel praktisch, soms heel geestelijk. Daarom kan hetzelfde woord worden gebruikt voor de geboden die ons dagelijkse leven sturen, en ook voor de geloofswaarheden over verzoening en zaligheid.

Deze wet wordt met zes verschillende woorden aangeduid: ‘wet’, ‘getuigenis’, ‘bevelen’, ‘gebod’, ‘vreze’, ’rechten’. Wat zegt Psalm 19 nu over deze wet? Dat we er rijk mee zijn gezegend – wanneer we erin geloven en eraan gehoorzamen.
Wat heb jij liever: een zak goud of Gods Woord? Nee, niet allebei, je moet KIEZEN! Wat ben je gelukkig als je éérlijk (met vers 11) kunt zeggen: liever de Bijbel dan álles wat deze aarde biedt!

In vers 13 bidt de dichter om reiniging van zijn verborgen zonden. Die heb jij, die heb ik. Geve God ons er smart over, verzoening voor. Hij heet in vers 15 onze Verlosser, onze Goël, Die met Zijn kostbaar bloed voor onze hemelhoge schuld voldoende heeft opgebracht voor de rechtvaardige Rechter.

Des HEEREN heil’ge wet 
Is rein en onbesmet,
Terwijl z’ een ziel bekeert.
’t Getuigenis van God
Werkt door in dwazen, tot
Zij zijn van God geleerd.
Al Gods bevelen goed
Verheugen in ’t gemoed
Die nauw ziet op zijn plichten.
Al Gods geboden zijn
Rechtvaardig, wijs en rein,
Zodat zij ’t oog verlichten.

Een kernvers is:

De vreze des HEEREN is rein,
bestaande tot in eeuwigheid.
De rechten des HEEREN zijn waarheid,
samen zijn zij rechtvaardig.


Meer over psalm 19

Psalm 19 zingen
Psalm 19 onberijmd
Samenzang psalm 19
Tekst en beeld psalm 19

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen