Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 19 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Twee Psalmen lijken samengesmolten te zijn in Psalm 19: de verzen 1-7 én de verzen 8-15. Het eerste deel gaat over de kennis van God uit de schepping. Het tweede deel over de wet van God.
Op deze bladzijde lees je over het eerste deel: we kunnen God kennen uit de geschapen werkelijkheid: de hemelen die Gods eer vertellen.
Of jij je ogen er ook voor open doet, dat weet ik niet, maar in ieder geval laat God Zich in Zijn werken kennen. Heel de wereld ziet het, iedereen kan deze spraak verstaan. Om de Bijbel voor alle mensen leesbaar te maken, moet hij in honderden talen vertaald worden, maar de taal van zon, maan en sterren, kan iedereen verstaan die ogen in zijn hoofd heeft én zich niet moedwillig voor deze bekendmaking afsluit.

Paulus haalt een stukje van deze Psalm aan in Romeinen 10 vers 18. Nadat hij in vers 17 schreef dat het geloof voortkomt (als middel) door het horen van Gods Woord, vraagt hij in vers 18: “Hebben zij het niet gehoord?” Jawel, zegt hij: joden en heidenen hebben Gods Woord gehoord. En dan haalt hij vers 5 aan van Psalm 19: “Hun geluid is over de hele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld.”
Een versje luidt daarom:
Er ruist langs de wolken een lieflijke Naam, (dit is bij wijze van spreken)
Die hemel en aarde verenigt tesaâm. (want Hij is de Middelaar tussen God en ons)
Geen naam is er zoeter en beter voor ‘t hart. (als je in Hem gelooft…)
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart! (welke zielen-wonden heb jij?)
Kent u, kent u, die Naam nog niet? (geef ’s eerlijk antwoord!)
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn Lust en mijn Lied! (is Hij dat ook voor jou?)

De hemel en ’t heelal,    
De sterren zonder tal,    
Vertellen ons Gods lof.    
Het luchtruim en het zwerk
Verkondigen Zijn werk:    
Gods eer klimt uit het stof.
De ene dag beduidt
Na d’ and’re overluid
Gods grote mogendheden.
De nacht toont na de nacht
Gods wijsheid, die Zijn macht
Steeds aan het licht doet treden.

Een kernvers is:

Geen spraak
en geen woorden zijn er,
waar hun stem
niet wordt gehoord.

Psalm 19 en jij - deel 2

Het tweede deel van deze Psalm gaat over een heel ander onderwerp. Nu ja, ‘heel ander’? Op de vorige bladzijde kon je zien dat er volgens Paulus in ieder geval geen tegenstelling is tussen ‘God kennen uit de natuur’ en ‘God kennen uit de Schriftuur’.
Het gaat nu over de wet. Ik heb al eerder geschreven dat je bij het woord ‘wet’ in de Bijbel niet altijd moet denken aan de Tien Geboden. Het gaat ook in deze Psalm (volgens de kanttekeningen) over ‘Gods heilig Woord’. Het Hebreeuwse woord voor ‘wet’ is thorah en betekent: onderwijzing / aanwijzing. God wijst ons in Zijn Woord de weg aan die we hebben te gaan, soms heel praktisch, soms heel geestelijk. Daarom kan hetzelfde woord worden gebruikt voor de geboden die ons dagelijkse leven sturen, en ook voor de geloofswaarheden over verzoening en zaligheid.

Deze wet wordt met zes verschillende woorden aangeduid: ‘wet’, ‘getuigenis’, ‘bevelen’, ‘gebod’, ‘vreze’, ’rechten’. Wat zegt Psalm 19 nu over deze wet? Dat we er rijk mee zijn gezegend – wanneer we erin geloven en eraan gehoorzamen.
Wat heb jij liever: een zak goud of Gods Woord? Nee, niet allebei, je moet KIEZEN! Wat ben je gelukkig als je éérlijk (met vers 11) kunt zeggen: liever de Bijbel dan álles wat deze aarde biedt!

In vers 13 bidt de dichter om reiniging van zijn verborgen zonden. Die heb jij, die heb ik. Geve God ons er smart over, verzoening voor. Hij heet in vers 15 onze Verlosser, onze Goël, Die met Zijn kostbaar bloed voor onze hemelhoge schuld voldoende heeft opgebracht voor de rechtvaardige Rechter.

Des HEEREN heil’ge wet 
Is rein en onbesmet,
Terwijl z’ een ziel bekeert.
’t Getuigenis van God
Werkt door in dwazen, tot
Zij zijn van God geleerd.
Al Gods bevelen goed
Verheugen in ’t gemoed
Die nauw ziet op zijn plichten.
Al Gods geboden zijn
Rechtvaardig, wijs en rein,
Zodat zij ’t oog verlichten.

Een kernvers is:

De vreze des HEEREN is rein,
bestaande tot in eeuwigheid.
De rechten des HEEREN zijn waarheid,
samen zijn zij rechtvaardig.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen