Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 9:5 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Komt, eet van Mijn brood en drinkt van de wijn die Ik gemengd heb"

                                         Spreuken 9 vers 5

Onder het beeld van een feestmaal wordt in Spreuken 9 het genot van de ware Wijsheid voorgesteld. Wat is echte wijsheid? Het Evangelie. Salomo maakt ons duidelijk dat we worden genodigd. Maar eerst, dat alle benodigdheden voor de feestmaaltijd door de Opperste Wijsheid (dat is Jezus Christus) Zelf zijn klaar gemaakt. We hoeven er niets aan te doen. Alles is een eenzijdig werk van God alleen.

Nu gaat de nodiging uit tot ons. In vers 4 staat dat slechten en verstandelozen worden genodigd. Het woord `slecht' betekent niet gemeen, maar onwetend. Het gaat dus over jongeren (en ouderen natuurlijk ook, maar daar schrijf ik dit blad niet in de eerste plaats voor) die geen verstand hebben van God en Goddelijke dingen. Het gaat over zulke mensen die geen ware wijsheid bezitten, die de HEERE dus niet vrezen, die er ook tot op dit moment nog geen behoefte aan hebben om deze wijsheid, dit Evangelie, te kennen.

Een onbegrijpelijk groot voorrecht, dat je wordt uitgenodigd tot de maaltijd van Jezus Christus. Het Avondmaal is daar een afbeelding van.

Natuurlijk heeft Salomo niet aan het Avondmaal gedacht. Dat bestond toen nog niet. Pas in de nacht dat Jezus door Zijn Vader zou worden overgegeven in de handen van de soldaten, van Kajafas en Pilatus, tóen heeft de Heere Jezus het Heilig Avondmaal ingesteld. Maar dat neemt niet weg, dat het toch heel goed mogelijk is om in deze voorstelling iets te zien van de heerlijkheid van het Evangelie zoals dat in het Avondmaal wordt uitgestald.

Zoals op de vorige bladzijde al is geschreven, kan het heel best zo zijn, dat jij aan het Avondmaal en aan het gaan naar het Avondmaal nooit denkt. Maar dan is het toch niet verkeerd om de inhoud van dat heilig sacrament eens op je in te laten werken. Het is immers het vervolg van de Doop! Als je de Doop hebt ontvangen, dan komt - als het goed is - na verloop van tijd ook het andere teken en zegel van Gods genadeverbond aan de orde. En ik vraag nu via Spreuken 9 je aandacht daarvoor. Slechten en verstandelozen (zoals ik en jij) worden genodigd tot deze maaltijd. En wat zegt de Heere Jezus dan? Kom, eet van Mijn brood.

Onder de beeldspraak van brood wordt in het Oude Testament meermalen aangeduid de heerlijkste voorrechten van het Evangelie. Zoals je dagelijks voedsel nodig hebt om in leven te blijven, zo heb je ook de kracht van het Evangelie nodig om geestelijk waarlijk te kunnen leven.

Besef jij dat ook?

Of leef je met je ogen dicht verder naar de eeuwige rampzaligheid?

Er is brood. Het heet hier: `Mijn brood'. Dat wil zeggen: de heerlijke voorrechten van het Evangelie, vergeving der zonden en adoptie tot kind van God, heeft Christus verworven. Hij heeft er met Zijn lijden en sterven voor betaald. De hoogste prijs! En daarom is het nu voor niets, gratis, ... Wie dit afslaat, wie dit brood veracht, wie hieraan voorbijgaat, heeft heel wat te verantwoorden, wanneer hij voor de rechterstoel van Christus moet verschijnen!

Ook wordt er wijn genoemd, gemengde wijn. Daarmee wordt niet bedoeld wijn die vermengd is met water, maar wijn die vermengd is met smakelijke kruiden en andere ingrediënten zodat de wijn nog heerlijker is.

Daarmee wil de Heere duidelijk maken hoe aangenaam en vervrolijkend de beloften van het Evangelie zijn. En wanneer Gods kind aan het Heilig Avondmaal de wijn mag drinken, dan drinkt hij met zijn geestelijke mond het dierbaar bloed van zijn Borg en Zaligmaker. Dan geniet hij in zijn ziel de vreugde van de verzoening met God, de vrede die alle verstand te boven gaat, de liefde die waarlijk dronken maakt, zoals Psalm 36 vers 2 zingt:

               Uw goedheid, HEER', is hemelhoog;

                 Uw waarheid tot de wolkenboog;

                  Uw recht is als Gods bergen;

               Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt

                en zegent mens en beest en doet

               Uw hulp nooit vrucht'loos vergen.

                Hoe groot is Uw goedgunstigheid!

               Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid!

                 Hier wordt de rust geschonken;

              hier 't vette van Uw huis gesmaakt;

        een volle beek van wellust (= welbehagen) maakt

                  hier elk in liefde dronken.

O, te mogen genieten van deze liefde. Mijn geliefde lezers, vraag toch de Heere met al je macht om dit te mogen ervaren! De Heere is zo groot van goedheid en gewilligheid. Betwijfel dit niet!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen