Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 9:5 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Komt, eet van Mijn brood en drinkt van de wijn die Ik gemengd heb"

                                         Spreuken 9 vers 5

Onder het beeld van een feestmaal wordt in Spreuken 9 het genot van de ware Wijsheid voorgesteld. Wat is echte wijsheid? Het Evangelie. Salomo maakt ons duidelijk dat we worden genodigd. Maar eerst, dat alle benodigdheden voor de feestmaaltijd door de Opperste Wijsheid (dat is Jezus Christus) Zelf zijn klaar gemaakt. We hoeven er niets aan te doen. Alles is een eenzijdig werk van God alleen.

Nu gaat de nodiging uit tot ons. In vers 4 staat dat slechten en verstandelozen worden genodigd. Het woord `slecht' betekent niet gemeen, maar onwetend. Het gaat dus over jongeren (en ouderen natuurlijk ook, maar daar schrijf ik dit blad niet in de eerste plaats voor) die geen verstand hebben van God en Goddelijke dingen. Het gaat over zulke mensen die geen ware wijsheid bezitten, die de HEERE dus niet vrezen, die er ook tot op dit moment nog geen behoefte aan hebben om deze wijsheid, dit Evangelie, te kennen.

Een onbegrijpelijk groot voorrecht, dat je wordt uitgenodigd tot de maaltijd van Jezus Christus. Het Avondmaal is daar een afbeelding van.

Natuurlijk heeft Salomo niet aan het Avondmaal gedacht. Dat bestond toen nog niet. Pas in de nacht dat Jezus door Zijn Vader zou worden overgegeven in de handen van de soldaten, van Kajafas en Pilatus, tóen heeft de Heere Jezus het Heilig Avondmaal ingesteld. Maar dat neemt niet weg, dat het toch heel goed mogelijk is om in deze voorstelling iets te zien van de heerlijkheid van het Evangelie zoals dat in het Avondmaal wordt uitgestald.

Zoals op de vorige bladzijde al is geschreven, kan het heel best zo zijn, dat jij aan het Avondmaal en aan het gaan naar het Avondmaal nooit denkt. Maar dan is het toch niet verkeerd om de inhoud van dat heilig sacrament eens op je in te laten werken. Het is immers het vervolg van de Doop! Als je de Doop hebt ontvangen, dan komt - als het goed is - na verloop van tijd ook het andere teken en zegel van Gods genadeverbond aan de orde. En ik vraag nu via Spreuken 9 je aandacht daarvoor. Slechten en verstandelozen (zoals ik en jij) worden genodigd tot deze maaltijd. En wat zegt de Heere Jezus dan? Kom, eet van Mijn brood.

Onder de beeldspraak van brood wordt in het Oude Testament meermalen aangeduid de heerlijkste voorrechten van het Evangelie. Zoals je dagelijks voedsel nodig hebt om in leven te blijven, zo heb je ook de kracht van het Evangelie nodig om geestelijk waarlijk te kunnen leven.

Besef jij dat ook?

Of leef je met je ogen dicht verder naar de eeuwige rampzaligheid?

Er is brood. Het heet hier: `Mijn brood'. Dat wil zeggen: de heerlijke voorrechten van het Evangelie, vergeving der zonden en adoptie tot kind van God, heeft Christus verworven. Hij heeft er met Zijn lijden en sterven voor betaald. De hoogste prijs! En daarom is het nu voor niets, gratis, ... Wie dit afslaat, wie dit brood veracht, wie hieraan voorbijgaat, heeft heel wat te verantwoorden, wanneer hij voor de rechterstoel van Christus moet verschijnen!

Ook wordt er wijn genoemd, gemengde wijn. Daarmee wordt niet bedoeld wijn die vermengd is met water, maar wijn die vermengd is met smakelijke kruiden en andere ingrediënten zodat de wijn nog heerlijker is.

Daarmee wil de Heere duidelijk maken hoe aangenaam en vervrolijkend de beloften van het Evangelie zijn. En wanneer Gods kind aan het Heilig Avondmaal de wijn mag drinken, dan drinkt hij met zijn geestelijke mond het dierbaar bloed van zijn Borg en Zaligmaker. Dan geniet hij in zijn ziel de vreugde van de verzoening met God, de vrede die alle verstand te boven gaat, de liefde die waarlijk dronken maakt, zoals Psalm 36 vers 2 zingt:

               Uw goedheid, HEER', is hemelhoog;

                 Uw waarheid tot de wolkenboog;

                  Uw recht is als Gods bergen;

               Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt

                en zegent mens en beest en doet

               Uw hulp nooit vrucht'loos vergen.

                Hoe groot is Uw goedgunstigheid!

               Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid!

                 Hier wordt de rust geschonken;

              hier 't vette van Uw huis gesmaakt;

        een volle beek van wellust (= welbehagen) maakt

                  hier elk in liefde dronken.

O, te mogen genieten van deze liefde. Mijn geliefde lezers, vraag toch de Heere met al je macht om dit te mogen ervaren! De Heere is zo groot van goedheid en gewilligheid. Betwijfel dit niet!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen