Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Psalm 116 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Wat een onuitsprekelijk mooie Psalm is Psalm 116! Ellende, verlossing en dankbaarheid – de drie geloofsonderdelen van onze Heidelbergse Catechismus (die juist in dit jaar 450 jaar bestaat) – komen zo heel duidelijk en hartroerend erin naar voren.

  • Weet jij hoe bitter de angsten der hel zijn?
  • Weet jij hoe zoet “Hij heeft mij verlost” is?
  • Breng jij het leven van de dankbaarheid – ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN, in de landen der levenden – in praktijk?

Zing je mee – in welke berijming ook (van ds. Meeuse, van Datheen, van Revius, van Johannes Boekholt, of gewoon uit je psalmboekje)?

Bid maar onder het zingen dat je de inhoud geestelijk zult verstaan en hartelijk zult bevinden. O, wat zul je God dán prijzen en loven! Vooral wel als je (wat in Psalm 116 niet wordt benoemd) meer en meer gaat beseffen wat het de Heere Jezus heeft gekost om zielen uit die angsten der hel te verlossen (zie antwoord 44 van de Catechismus), om jou en mij te doen meemaken (vers 5): “De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende.” En om jou dagelijks verwonderd te leren vragen (met vers 12): “Wat zal ik de HEERE vergelden voor al Zijn weldaden voor mij?”

God heb ik lief, want Hij hoort naar mijn stem.
Hij neigt Zijn oor als ik in smekend vragen
Mijn nood Hem klaag, waarom ik al mijn dagen
Hem zoek voor hulp en heil; en roep tot Hem.

Ik heb lief,
want de HEERE
hoort mijn stem,
mijn smekingen.

Ik was bekneld in banden van de dood.
‘k Ervoer de angsten van de hel als tangen.
Benauwdheid had met droefheid mij bevangen.
Ik riep Gods Naam aan in die bange nood:

Banden des doods
hadden mij omvangen
en angsten der hel
hadden mij getroffen. 

“Verlos mij, HEERE, en bevrijd mijn ziel.”
De HEERE toonde Zich aan mij genadig.
Hij is barmhartig, goed en ook rechtvaardig.
Hij redde mij, toen mij de moed ontviel.

De HEERE is genadig
en rechtvaardig
en onze God
is ontfermende.

De HEERE heeft eenvoudigen bewaard.
Ik was vergaan, maar Hij wou Zich erbarmen.
“Mijn ziel, keer weer, rust veilig in Zijn armen.
Hij heeft u welgedaan en u gespaard.”

De HEERE
bewaart de eenvoudigen
Ik was uitgeteerd, maar
Hij heeft mij verlost. 

U hebt, o HEERE, van de dood bevrijd
Mijn arme ziel, van tranen ook mijn ogen;
Van aanstoot ook mijn voet. ‘k Ga opgetogen
De weg die voor Gods oog ten leven leidt.

HEERE, hebt mijn ziel
gered van de dood,
mijn ogen van tranen,
mijn voet van aanstoot.


Ik heb geloofd, waarom ik dit verhaal.
‘k Was zo bedrukt dat ik schier was bezweken.
Ik sprak in haast – mijn wijsheid was geweken:
“Een ieder mens spreekt enkel leugentaal.”

Ik zei in mijn haasten:
''Alle mensen
zijn leugenaars." 

Wat zal ik God vergelden voor Zijn daân,
Voor al het goede aan mijn ziel bewezen?
De beker der verlossing, hooggeprezen,
Die neem ik op, ik roep de HEERE aan.

Wat zal ik
de HEERE vergelden
voor al Zijn weldaden
aan mij bewezen?

Ik zal de HEERE, waar Zijn volk vergaart,
Betalen wat ik zwoer in mijn gevaren.
Hoe kostbaar is het bloed der martelaren
In ’t oog van God, Die ’t gunstvolk eeuwig spaart.

Mijn geloften zal ik
aan de HEERE betalen
in de tegenwoordigheid
van al Zijn volk. 

Och HEERE, zeker doet U enkel recht.
Ik ben Uw dienaar, ‘k heb U trouw gezworen.
‘k Ben ook Uw kind, Uws dienstmaagds zoon geboren,
En U ontbond de banden van Uw knecht.

Och, HEERE, zeker,
ik ben Uw knecht,
een zoon
van Uw diensmaagd.

U breng ik, HEERE, al mijn dank en lof.
Ik roep Uw Naam aan in de hemelzalen.
‘k Wil mijn geloften, HEERE, U betalen. 
Te midden van Uw volk is rijke stof.

Ik zal aan U offeren
een offerande
van dankzegging. 

‘k Betaal de HEERE wat ik heb beloofd,
Waar in Zijn voorhof komen die Hem vrezen.
In u, Jeruzalem, wordt God geprezen.
Men zingt in u: “De HEERE zij geloofd!”

Ik zal mijn gelofte
aan de HEERE betalen
in de tegenwoordigeheid
van al Zijn volk. 

Zing maar mee, want God is het zo eeuwig waard! Onderzoek wel of het in je hart en leven waar is, wat van vers tot vers staat. Lees en herlees de heerlijke inhoud van de Psalm in de Bijbel zelf en smeek om het ware geloof.


Meer over psalm 116

Psalm 116 zingen
Psalm 116 onberijmd
Samenzang psalm 116
Tekst en beeld psalm 116

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen