Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 13:12 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"De uitgestelde hoop krenkt het hart,

     maar de begeerte die komt, is een boom des levens."

                                       Spreuken 13 vers 12

Wachten duurt lang, zeggen we wel eens. Daarmee bedoelen we vooral: als je erg naar iets / iemand verlangt en je wacht er dus op, dan duurt het al gauw te lang. Verlang je naar de reactie van een vriend, een brief of telefoontje, en die komen niet, dan voel je je teleurgesteld. Dit wordt nog sterker als je op een brief wacht van je beste vriend; een brief die hij beloofd heeft! En dan komt er toch niets ...? Dan voel je je naar. Gaat het daarbij ook nog 's een keer om heel belangrijke dingen, hulp in grote moeilijkheden of belofte van heerlijke dingen, dan word je ziek van de `uitgestelde hoop'; dat is: dan maakt het uitstel van die brief die je hoopte te krijgen je naar en ziek van ellende.

Maar komt dan eindelijk die langverwachte brief, dan ben je opgetogen, dan voel je in je innerlijk grote vreugde. En Salomo noemt dat als het ware de boom des levens (je weet wel, die in de hof van Eden, het Paradijs stond).

Zo is het ook ten aanzien van de dingen van God. En de woorden van Salomo zijn daarop in het bijzonder bedoeld.

Ik noem drie dingen, die door Gods kinderen worden verwacht/ gehoopt en die werden of worden uitgesteld:

1./ de komst van de langbeloofde Verlosser;

2./ de komst van de persoonlijke genade;

3./ de komst van de eeuwige heerlijkheid.

1. Hoeveel eeuwen duurde het al niet, dat de Messias was beloofd? En nog steeds kwam Hij niet. De hoop van Gods kinderen, Noach, Abraham, David, Jesaja, werd steeds uitgesteld. Ze verlangden zo naar Zijn komst, maar het scheen dat Hij nooit meer zou komen.

Nu weten wij achteraf, dat Hij echt niet te laat is gekomen. De Bijbel noemt de tijd van Zijn geboorte uit de maagd Maria `de volheid des tijds'. Dus Hij is precies op het goede moment in de wereld verschenen en God de Vader heeft Zich niet laten ophouden of Hij heeft de belofte niet vertraagd.

Maar dat wisten de Oudtestamentische vromen niet zo duidelijk. Daarom was de tijd van het Oude Testament een tijd van verwachten. En duidelijk zien we bij Simeon een sterk verlangen. Maar toen die lang-gehoopte Begeerte kwam, was Hij dan ook voor de godzaligen in Jeruzalem, zoals Anna, een Boom des levens. Toen kwam het paradijs van God in hun hart.

Vooral vind je dit beschreven van Abram. de HEERE had hem beloofd dat hij een zoon zou ontvangen. Maar wat er ook gebeurde, Saraï raakte niet in verwachting, Gods belofte werd niet vervuld. Waarop Abram hoopte, werd uitgesteld. Wat een beproeving, denk je niet?

En wat lezen we van Abraham in die tijd van uitstel? Dat hij wist: God kan doden levend maken en dus kan Hij ook ons een kind geven. En Abraham heeft tegen hoop (dat betekent: ondanks alle hopeloosheid) toch gehoopt, toch gewacht; hij bleef toch uitzien met sterk verlangen en hij wantrouwde God niet!

En toen zijn verwachting kwam, noemde hij de gekomen begeerte Izak. Weten jullie wat deze naam betekent? `Lachen'! Een heilig lachen, een wonderlijke vreugde, een Goddelijke blijdschap! Toen kwam het paradijs, de belofte van het Zaad der vrouw, uit het paradijs in hun leven. Toen kwam er zicht op de Boom des levens ...

2. Zo is het ook in het persoonlijke. Wanneer je met sterk verlangen uitziet naar Gods genade en ze komt maar niet, dan word je zo moedeloos, zo ellendig, zo naar. Dan denk je: het zal wel nooit meer kunnen. Ik heb er al zolang naar uitgezien, al zolang voor gebeden, al zolang om gesmeekt. Wat helpt het nog? Het gebeurt toch niet ...

Misschien werd je wel eens bemoedigd door een belofte in de Bijbel en je kreeg als het ware grond onder de voeten. Maar weer bleef het donker, weer werd er geen licht van geloof en geen vreugdevuur van liefde in je hart ontstoken. Je bleef onbekeerd en de Bijbel bleef een leeg boek. Hoe moet dat nou?

En dan toch niet te wanhopen, al krenkt het je hart...!

Ik zeg je: God stelt Zijn belofte niet uit om je te plagen, maar om je te oefenen. Je wordt geoefend in wachten. Kun je geduld hebben? Abraham had 25 jaren geduld ...

God oefent je volharding: blijf je vragen, blijf je hunkeren, blijf je verlangen, zoals de dichter van Psalm 119 vers 41?

            Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat,

      daar z' aan Uw heil met al haar lust blijft hangen;

             waarop Uw Woord mij hoop gegeven had.

             Mijn ogen zijn bezweken van verlangen

         naar 't geen mij was beloofd, terwijl ik bad:

         `Wanneer, o God, zal ik Uw troost ontvangen?'

3. Wanneer jij met God verzoend bent geworden door het bloed van Jezus Christus, ga je er hartstochtelijk naar verlangen om steeds in Zijn lieflijke gemeenschap te mogen delen. En omdat dit hier op aarde maar heel gebrekkig is én omdat er zoveel zonden tussen komen die deze Goddelijke genieting in de weg staan, komt er een heimwee in je ziel.

Weet je wat heimwee is?

Dat je sterk verlangt naar huis. Ja, zo sterk, dat je er ziek van bent en dat je elke dag van uitstel zieker wordt! Gods kinderen zijn het zondigen zo moe en het verlangen naar de ongestoorde genieting van de liefde van hun Hemelse Bruidegom wordt zo sterk, dat ze niet verlangen om hier oud te worden, maar om bij Hem te zijn, Die zij zo liefhebben en Die in Zijn Goddelijke genade hen ook zo uitnemend heeft liefgehad.

Herken je dit? Of vind je dat de tijd al veel te snel gaat? Als van jou mag gelden dat je geestelijk in de bruidsdagen bent, zul je heimwee kennen: de hoop op de eeuwige heerlijkheid ... En het uitstel, krenkt je hart, maakt je hart krank, ziek. Dan ruist het wel eens in je hart wat Datheen's psalmberijming heeft in Psalm 42 vers 1:

                 Als een hert gejaagd, o HEERE,

                    dat verse water begeert;

                 alzo dorst mijn ziel ook zere

                 naar U, mijn God hoog geëerd;

                en spreekt bij haar met geklag:

                 o Heer', wanneer komt die dag

                  dat ik toch bij U zal wezen

                 en zien Uw Aanschijn geprezen?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen