Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 84 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een geliefde Psalm, zo kunnen we Psalm 84 wel noemen. De meesten van jullie kennen meer dan één versje hieruit. Het verlangen naar het heiligdom, de ontmoeting met God daarin, staat centraal.

Dit verlangen spreekt hij in vers 4 uit op een heel aansprekende manier. Hij is jaloers op mussen en zwaluwen: “Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij Uw altaren, HEERE der legerscharen, mijn Koning en mijn God.”

Hij belijdt in deze Psalm ook dat elke reiziger naar de tempelberg, daar eenmaal veilig zal aankomen (vers 8): “Een ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion.” Dit hebben ze niet aan zichzelf te danken, maar “Zij gaan van kracht tot kracht.” Dat betekent: van krachtbron tot krachtbron.

Wat is het nu in de tempeldienst dat de dichter zo trekt? Elke dag worden de offers daar gebracht en vloeit daar het bloed. Dat lijkt mij – om eerlijk te zijn – helemaal niet zo mooi gezicht: stervende stieren of bokken…; en ook niet zo’n aangename reuk: brandend offervlees… En toch hunkert de oudtestamentische vrome ernaar om bij dat schouwspel aanwezig te zijn.

Waarom? Ik vermoed dat veel lezers het antwoord wel weten: in de offerdienst werd Christus als Hogepriester en Offerlam afgebeeld. Daar ligt de aantrekkingskracht van de oudtestamentische eredienst.

Toch moeten we een stapje verder zetten: hoeveel belang heeft een mens eigenlijk bij die Hogepriester en Zijn verzoenend werk? Alleen als jij door schuldbesef getroffen en verslagen bent, heeft de offerdood van Jezus op Golgotha’s kruis enige waarde voor jou – en dan heeft die ook meteen álle waarde! Moet jij eerlijk belijden dat je dagenlang aan de gekruisigde Christus voorbij kunt, zonder tot Hem de toevlucht te nemen? Dan wordt het tijd om je ernstig te bezinnen op de vraag: hoe denk ik over mijn zondeschuld?

God schenke alle lezers (en de schrijver) smart over onze zonden, zodat we met Psalm 84 intens verlangen naar Gods heiligdom, Zijn Offer.

Hoe lieflijk en hoe heilzaam zijn
Uw woningen. Een zielsfestijn
Is daar, o HEERE der heerscharen!
Mijn ziel begeert dit heil, zo groot!
Bezwijkt en nadert tot de dood.
Ver van Uw voorhof en altaren.
‘k Roep met mijn hart tot God, Die leeft
En Die mijn dood verslonden heeft.

Een kernvers is:

Mijn ziel is begerig
en bezwijkt ook van verlangen
naar de voorhoven des HEEREN. 
Mijn hart en mijn vlees roepen uit
tot de levende God.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen