Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 38 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Met een heel ander thema komen we in Psalm 38 in aanraking. Wat is de situatie? Óf de dichter lijdt aan melaatsheid en wordt daardoor bepaald bij zijn zonden, óf hij lijdt onder de last van zijn zonden en tekent dit met het beeld van melaatsheid.
We zien in de zielservaring van deze man niet alleen de bevinding van al Gods kinderen – waaraan we ons zelf kunnen toetsen. Maar we zien ook de Lijdende Knecht des HEEREN. Jesaja 53 vers 4 zegt: Hij werd door God geplaagd, dat is: Hij was als een melaatse.
Het is goed om deze twee boodschappen te overdenken:
- mijn zonden zijn niet minder erg en verdienen geen kleinere straf!
- mijn Borg wilde Zich zo diep vernederen, omdat ik zo vuil ben!
Als je over deze twee hoofd-zaken eerlijk hebt nagedacht en als je daarvoor je voor God hebt vernederd, is het belangrijk ook, met vers 10, te leren: “Heere, voor U is al mijn begeerte. En mijn zuchten is voor U niet verborgen.” Vlucht jij met het gevoel van je zonden en met de verkondiging van de gekruisigde Christus tot de Alwetende en stort jij je hart steeds weer uit voor Hem met het verlangen dat Hij je genade bewijst?
O, vlucht met het gevoel van je zonden en met de verkondiging van de gekruisigde Christus tot de Genadige en stort je hart steeds weer uit voor Hem met het verlangen dat Hij je genade bewijst!
O, dan geldt vers 16 ook voor jou: “Op U, HEERE, hoop ik. Gij zult verhoren, HEERE, mijn God!”

Ten slotte wil ik je deze raad geven (en ik schrijf dit ook voor mijzelf): dat we niet zullen nalaten, ons leven lang!, te doen wat er in vers 19 staat:
ik maak mijn ongerechtigheid aan U bekend.
De dichter kan schrijven: ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. ‘bekommerd zijn’ wil zeggen: bezorgd zijn. O lieve jonge vrienden, wees toch op tijd bezorgd over je zonden, en laat ze niet voortwoekeren. Als je er geen aandacht aan besteedt, er geen ernst mee maakt, loopt het voor eeuwig verkeerd met je af. Je hebt de geloofsband met Christus nodig!

Haast U, HEERE, help mij, arme, 
Uit erbarmen.
Haast U, help mij in mijn strijd.
‘k Zal alleen van ’s HEEREN krachten
Hulp verwachten,
Hulp en heil te allen tijd.

Een kernvers is:

Verlaat mij niet,
HEERE, mijn God,
wees niet ver van mij.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen