Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 38 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Met een heel ander thema komen we in Psalm 38 in aanraking. Wat is de situatie? Óf de dichter lijdt aan melaatsheid en wordt daardoor bepaald bij zijn zonden, óf hij lijdt onder de last van zijn zonden en tekent dit met het beeld van melaatsheid.
We zien in de zielservaring van deze man niet alleen de bevinding van al Gods kinderen – waaraan we ons zelf kunnen toetsen. Maar we zien ook de Lijdende Knecht des HEEREN. Jesaja 53 vers 4 zegt: Hij werd door God geplaagd, dat is: Hij was als een melaatse.
Het is goed om deze twee boodschappen te overdenken:
- mijn zonden zijn niet minder erg en verdienen geen kleinere straf!
- mijn Borg wilde Zich zo diep vernederen, omdat ik zo vuil ben!
Als je over deze twee hoofd-zaken eerlijk hebt nagedacht en als je daarvoor je voor God hebt vernederd, is het belangrijk ook, met vers 10, te leren: “Heere, voor U is al mijn begeerte. En mijn zuchten is voor U niet verborgen.” Vlucht jij met het gevoel van je zonden en met de verkondiging van de gekruisigde Christus tot de Alwetende en stort jij je hart steeds weer uit voor Hem met het verlangen dat Hij je genade bewijst?
O, vlucht met het gevoel van je zonden en met de verkondiging van de gekruisigde Christus tot de Genadige en stort je hart steeds weer uit voor Hem met het verlangen dat Hij je genade bewijst!
O, dan geldt vers 16 ook voor jou: “Op U, HEERE, hoop ik. Gij zult verhoren, HEERE, mijn God!”

Ten slotte wil ik je deze raad geven (en ik schrijf dit ook voor mijzelf): dat we niet zullen nalaten, ons leven lang!, te doen wat er in vers 19 staat:
ik maak mijn ongerechtigheid aan U bekend.
De dichter kan schrijven: ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. ‘bekommerd zijn’ wil zeggen: bezorgd zijn. O lieve jonge vrienden, wees toch op tijd bezorgd over je zonden, en laat ze niet voortwoekeren. Als je er geen aandacht aan besteedt, er geen ernst mee maakt, loopt het voor eeuwig verkeerd met je af. Je hebt de geloofsband met Christus nodig!

Haast U, HEERE, help mij, arme, 
Uit erbarmen.
Haast U, help mij in mijn strijd.
‘k Zal alleen van ’s HEEREN krachten
Hulp verwachten,
Hulp en heil te allen tijd.

Een kernvers is:

Verlaat mij niet,
HEERE, mijn God,
wees niet ver van mij.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen