Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 73 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Heb jij wel eens gedacht (of ook gezegd): “Dat doet God helemaal verkeerd!”? Of: “Dat is niet eerlijk van God!”?

Asaf, de dichter van Psalm 73, doet dat. Hij moet meemaken dat goddeloze Israëlieten, die met God totaal geen rekening houden, voorspoed hebben; en dat hij zelf, terwijl hij toch zo trouw en oprecht de HEERE vreest, dagelijks zoveel tegenspoed en moeite ervaart, juist ook van die goddelozen…

Hoe kan dat?

Voor Asaf (en voor mij) zijn deze vragen te hoog. We kunnen God niet begrijpen. Toch geeft God aan deze tobber een antwoord, waardoor hij ‘er uit‘ is. Nee, Hij legt het niet uit, zodat Asafs verstand het begrijpt, maar Hij laat hem iets zien van wat er hiernamaals is: de goddelozen zinken weg in eeuwige ellende. Asaf en allen die met hem de HEERE eerbiedig vrezen en hartelijk liefhebben, mogen ervaren wat in vers 23 en volgende staat:

Ik zal dan gedurig bij U zijn. U hebt mijn rechterhand gevat. U zult mij leiden door Uw raad en daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.

In het vers dat hieraan voorafgaat, belijdt de dichter hoe erg het was om zo opstandig tegen God te zijn en kritiek te durven hebben op Zijn bestuur. In plaats van ons in te zetten om Zijn bestuur te begrijpen, kunnen we ons beter inzetten om het te aanvaarden en Hem daarvoor te aanbidden…!

In de laatste twee verzen van deze Psalm wordt ons opnieuw het belangrijke onderwerp van heel het Psalmboek voorgehouden, namelijk dat er twee groepen mensen zijn:

  1. “Zie, die ver van U zijn, zullen vergaan. U roeit uit, al wie van U afhoereert.
  2. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen.”

Vanuit jezelf hoor je bij de afhoererenden. God alleen kan jou, uit genade, leren je vertrouwen helemaal op Hem te stellen.

Bij U zal ik gedurig zijn.                                 
U houdt mij vast in nood en pijn,         
In wat mij ook mocht overkomen.            
U hebt mij bij de hand genomen.      
U zult mij leiden door Uw raad,   
O God, Die steeds mij gadeslaat,                 
En daarna mij, door u bereid,           
Opnemen in Uw heerlijkheid.                   

Een kernvers is:

Ik was een groot beest bij U.

Kanttekening Statenvertaling:

''De zin is: ik mocht met recht 
bij U gehouden worden
zo onverstandig en beestelijk
als de beesten zelf.''

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen