Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 73 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Heb jij wel eens gedacht (of ook gezegd): “Dat doet God helemaal verkeerd!”? Of: “Dat is niet eerlijk van God!”?

Asaf, de dichter van Psalm 73, doet dat. Hij moet meemaken dat goddeloze Israëlieten, die met God totaal geen rekening houden, voorspoed hebben; en dat hij zelf, terwijl hij toch zo trouw en oprecht de HEERE vreest, dagelijks zoveel tegenspoed en moeite ervaart, juist ook van die goddelozen…

Hoe kan dat?

Voor Asaf (en voor mij) zijn deze vragen te hoog. We kunnen God niet begrijpen. Toch geeft God aan deze tobber een antwoord, waardoor hij ‘er uit‘ is. Nee, Hij legt het niet uit, zodat Asafs verstand het begrijpt, maar Hij laat hem iets zien van wat er hiernamaals is: de goddelozen zinken weg in eeuwige ellende. Asaf en allen die met hem de HEERE eerbiedig vrezen en hartelijk liefhebben, mogen ervaren wat in vers 23 en volgende staat:

Ik zal dan gedurig bij U zijn. U hebt mijn rechterhand gevat. U zult mij leiden door Uw raad en daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.

In het vers dat hieraan voorafgaat, belijdt de dichter hoe erg het was om zo opstandig tegen God te zijn en kritiek te durven hebben op Zijn bestuur. In plaats van ons in te zetten om Zijn bestuur te begrijpen, kunnen we ons beter inzetten om het te aanvaarden en Hem daarvoor te aanbidden…!

In de laatste twee verzen van deze Psalm wordt ons opnieuw het belangrijke onderwerp van heel het Psalmboek voorgehouden, namelijk dat er twee groepen mensen zijn:

  1. “Zie, die ver van U zijn, zullen vergaan. U roeit uit, al wie van U afhoereert.
  2. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen.”

Vanuit jezelf hoor je bij de afhoererenden. God alleen kan jou, uit genade, leren je vertrouwen helemaal op Hem te stellen.

Bij U zal ik gedurig zijn.                                 

U houdt mij vast in nood en pijn,         

In wat mij ook mocht overkomen.            

U hebt mij bij de hand genomen.      

U zult mij leiden door Uw raad,   

O God, Die steeds mij gadeslaat,                 

En daarna mij, door u bereid,           

Opnemen in Uw heerlijkheid.                   

Een kernvers is:

Ik was een groot beest bij U.

Kanttekening Statenvertaling:

''De zin is: ik mocht met recht 

bij U gehouden worden

zo onverstandig en beestelijk

als de beesten zelf.''

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen