Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 104 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

De ‘natuurpsalm’ wordt Psalm 104 wel genoemd. Gods grootheid en aanbiddelijkheid als Schepper en Onderhouder wordt uitgebreid beschreven en bezongen. De dichter spoort zich aan: “Loof de HEERE, mijn ziel!” Hij heeft er goede reden voor, want: “O HEERE, mijn God, Gij zijt zeer groot.” Waarin ziet hij deze grote grootheid van zijn God?

 • Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed
 • Hij rekt de hemel uit als een gordijn
 • Hij zoldert Zijn opperzalen in de wateren
 • Hij maakt van de wolken Zijn wagen
 • Hij wandelt op de vleugels van de wind.

Verder zorgt Hij (nadat Hij alles had geschapen) voor alles wat er leeft:

 • Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten
 • Hij doet het brood uit de aarde voortkomen
 • Hij geeft aan hen hun voedsel te zijner tijd.

Conclusie (vers 24): “Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt.”

Ook blijkt heel de schepping afhankelijk te zijn van deze God (vers 28-30):

 • Doet God Zijn hand open, dan worden zij met goed verzadigd.
 • Verbergt Hij Zijn aangezicht, dan worden zij verschrikt.
 • Neemt Hij hun adem weg, dan sterven zij en keren weer tot hun stof.
 • Zendt Hij Zijn Geest uit, dan worden zij geschapen.

Ten slotte opent de Psalm een vergezicht op de nieuwe aarde, waar alle godzaligen reikhalzend naar uitkijken. Hoe zal het daar zijn? Vers 35 zegt: “De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddelozen zullen niet meer zijn.” En nu weet de dichter wat hem te doen staat:

 • ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven
 • ik zal voor mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben
 • mijn overdenking van Hem zal zoet zijn
 • ik zal mij in de HEERE verblijden.

Ik zal de HEERE God mijn leven lang
Verheerlijken in lied en psalmgezang.
Mijn God zal ik, zolang ik nog zal leven,
Mijn lof en dank in al mijn zingen geven.
Hoe zoet is ’t mij, te denken aan Zijn eer.
‘k Verlustig mij in al Zijn werken zeer.
O, mocht het Hem behagen: ’t allen tijde
Zal ik mij in de HEERE zeer verblijden.

Een kernvers is:

Hij doet het gras uitspruiten
voor de beesten,
en het gewas tot dienst
van de mens,
doende het brood
uit de aarde voortkomen. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen