Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 104 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

De ‘natuurpsalm’ wordt Psalm 104 wel genoemd. Gods grootheid en aanbiddelijkheid als Schepper en Onderhouder wordt uitgebreid beschreven en bezongen. De dichter spoort zich aan: “Loof de HEERE, mijn ziel!” Hij heeft er goede reden voor, want: “O HEERE, mijn God, Gij zijt zeer groot.” Waarin ziet hij deze grote grootheid van zijn God?

 • Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed
 • Hij rekt de hemel uit als een gordijn
 • Hij zoldert Zijn opperzalen in de wateren
 • Hij maakt van de wolken Zijn wagen
 • Hij wandelt op de vleugels van de wind.

Verder zorgt Hij (nadat Hij alles had geschapen) voor alles wat er leeft:

 • Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten
 • Hij doet het brood uit de aarde voortkomen
 • Hij geeft aan hen hun voedsel te zijner tijd.

Conclusie (vers 24): “Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt.”

Ook blijkt heel de schepping afhankelijk te zijn van deze God (vers 28-30):

 • Doet God Zijn hand open, dan worden zij met goed verzadigd.
 • Verbergt Hij Zijn aangezicht, dan worden zij verschrikt.
 • Neemt Hij hun adem weg, dan sterven zij en keren weer tot hun stof.
 • Zendt Hij Zijn Geest uit, dan worden zij geschapen.

Ten slotte opent de Psalm een vergezicht op de nieuwe aarde, waar alle godzaligen reikhalzend naar uitkijken. Hoe zal het daar zijn? Vers 35 zegt: “De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddelozen zullen niet meer zijn.” En nu weet de dichter wat hem te doen staat:

 • ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven
 • ik zal voor mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben
 • mijn overdenking van Hem zal zoet zijn
 • ik zal mij in de HEERE verblijden.

Ik zal de HEERE God mijn leven lang
Verheerlijken in lied en psalmgezang.
Mijn God zal ik, zolang ik nog zal leven,
Mijn lof en dank in al mijn zingen geven.
Hoe zoet is ’t mij, te denken aan Zijn eer.
‘k Verlustig mij in al Zijn werken zeer.
O, mocht het Hem behagen: ’t allen tijde
Zal ik mij in de HEERE zeer verblijden.

Een kernvers is:

Hij doet het gras uitspruiten
voor de beesten,
en het gewas tot dienst
van de mens,
doende het brood
uit de aarde voortkomen. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen