Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 23 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Wie kent niet de Psalm van “De HEERE is mijn Herder”? Ken jij ook de Herder van deze Psalm? En vertrouw je Hem zo dat je het met het vervolg van het eerste vers van harte eens bent: “mij zal niets ontbreken”?

Vaak lees ik deze Psalm bij ernstig zieke of stervende mensen, ook wel na het sterven bij rouwende familieleden. Er staat namelijk in deze Psalm ook: “Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods…” En in dat dal ga jij binnenkort. Wat belijdt de dichter nu? “Ik zou geen kwaad vrezen.” Vreemd, vind je niet? Als je te horen krijgt van de dokter dat je ongeneeslijk ziek bent, en dat je misschien nog drie of vier maanden te leven hebt… Zou jij dan ook zeggen: “Ik vrees geen kwaad / ik ben helemaal niet bang / ik zie er niet tegenop”? Hoe kan David dit toch schrijven? Het antwoord geeft hij er zelf bij: “want U bent met mij.”

Kijk, daar heb je het geheim: als God bij je is, voor wie zou je dan nog bang hoeven te zijn? Dan is er werkelijk reden om vredig op je sterfbed te liggen en het uur van afscheid af te wachten.

Maar als dit allemaal niet zo is, wat dan? Hoe angstig zal het dan zijn: geen God Die je helpt, geen troost uit Zijn Woord…

In deze Psalm lees je ook over het spoor van gerechtigheid. Wat zou hiermee bedoeld zijn? Het woord ‘gerechtigheid’ heeft te maken met ‘recht’. Waar God recht op heeft. En wat is dat? Heel ons leven, al ons geld, onze tijd, ons lichaam. Alles! Dit nu allemaal aan Hem toe te wijden, daar leidt de Heere al Zijn kinderen naar toe. Dat wordt je lust en je leven: wandelen in het spoor van het recht, het gehoorzamen aan Gods bevelen. Alles doen wat Hij gebiedt. Hem geen verdriet aandoen met zondigen. Is dit je levenskeus?
Dan zullen (volgens vers 6) het goede van God en Zijn verbondstrouw je volgen, heel je leven lang! En wat is het heerlijk om in Gods huis, in Gods nabijheid, te wonen – in lengte van dagen.

De HEERE zal, als Herder, mij behoeden.    
‘k Heb geen gebrek, daar Hij mijn ziel wil voeden.
Hij geeft mij rust in malse, groene weiden
En zal mij zacht aan stille waat’ren leiden.
Hij stelt mijn ziel gerust, en uit genade,
Zijn Naam ter eer, leidt Hij m’ in rechte paden.

Een kernvers is:

Immers zullen het goede
en de weldadigheid
mij volgen
al de dagen
van mijn leven.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen