Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 60 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een bloedige Psalm… Wanneer 12.000 vijandelijke soldaten sneuvelen, is dat niet niets! Wat moet je dáár nu toch mee – op school, je werk, of thuis?

Het Oude Testament staat soms ‘ver van je bed’, vind je niet? En niet altijd weten wij een bevredigend antwoord op vragen rondom geweld en vergelding. En het Psalmboek kent (best vaak) deze elementen.

Ga je theologie studeren, of word je ambtsdrager, dan is het goed om eens op zoek te gaan naar antwoorden op deze en andere moeilijke vragen. Maar omdat dit een jeugdblad is, wil ik dit punt nu laten rusten met de opmerking: de bedoeling van de veldtocht uit vers 2 is in ieder geval niet dat jij bloeddorstig wordt of wraakzuchtig.

Het was een spannende tijd waarin David leefde: God schudde het land. Dat betekent: de bevolking werd naar alle kanten heen en weer geslingerd. Politieke onrust is erg. Burgeroorlog, zoals in de eerste jaren dat David koning was, is heel angstig. Het heeft een hele tijd geduurd voordat de Twaalf Stammen allemaal de door God gezalfde koning aanvaardden.

Zo is het in geestelijk opzicht ook: de Grote Zoon van David, Jezus Christus, krijgt niet zonder veel tegenstand en niet zonder veel strijd de heerschappij over Zijn volk. Maar Hij is wel machtig om uiteindelijk alle vijandschap bij ons tegen Hem te overwinnen. En die dag, de dag van de hartelijke onderwerping aan Hem is een heel blijde dag. Dan ervaar je wat we halverwege Psalm 60 lezen: “dat Uw beminden bevrijd worden.”

Uiteindelijk is heel het werk van God in ons hart daarop gericht dat we bevrijd worden, om Hem te kunnen dienen. Eeuwen later zingt de oude priester Zacharias er ook van:

“… dat wij, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, Hem dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen van ons leven.”

Toegewenst: dat de Meerdere David je overwint en bevrijdt!

U hebt, o God, ons voor een tijd

Verstoten in gerechtigheid. 

U hebt in toorn ons weggedaan. 

Keer weer tot ons en zie ons aan. 

U hebt het land geschud, gedeeld,

Uiteengescheurd, en niemand heelt

Wat U verwondt. Genees die plagen,

Want alles wankelt door Uw slagen.

Een kernvers is:

U hebt aan degenen

die U vrezen,

een banier gegeven,

om die op te richten,

vanwege de waarheid.

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen