Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 75 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Is het niet het eerste, dan toch wel het tweede of derde versje dat ons als kind thuis (of op school) is geleerd:

U alleen, U loven wij.
Ja, wij loven U, o HEER’.
Want Uw Naam, zo rijk van eer,      
Is tot onze vreugd nabij.                                                 
Dus vertelt men in ons land,
Al de wond’ren Uwer hand.

Om Gods wonderen te kunnen vertellen, moeten we ze eerst kennen, weten welke wonderen Hij deed. Daar moeten en mogen we ons blijvend in verdiepen. Niet maar een keertje, nee: heel ons leven lang studeren in de wonderdaden van onze grote God. Wonderen in de natuur en in de genade. Wonderen van Zijn macht en van Zijn wijsheid en vooral van Zijn liefde. Wonderen die Hij vroeger deed en die Hij nu doet. Die Hij aan anderen deed en die Hij aan ons doet.

Denk na over Gods wonderen om ze te kunnen vertellen. Heb je zelf wonderen van God ervaren? Het wonder van geloof, vergeving, Gods liefde en genade? O, vertel er over aan je ouders, broers, zussen, vrienden, vriendinnen. God is het zo waard dat we Hem loven en roemen, eren en verhogen.

De dichter is verwonderd dat Gods Naam nabij is, schrijft hij. Met Gods Naam bedoelt hij: God zoals Hij Zich bekend maakt, Zijn hart voor Zijn verbondsvolk openlegt.

Hoe kunnen wij weten wat God over ons denkt? Dat maakt de Heilige Geest ons in de Bijbel bekend, zoals Paulus schrijft in 1 Korinthiërs 2 vers 9-12:

Wat het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart van geen mens is opgeklommen, heeft God bereid voor hen die Hem liefhebben. God heeft het aan ons geopenbaard door Zijn Geest, want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God. Want wie van de mensen weet, wat van de mens is, dan de geest van de mens, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat van God is, dan de Geest van God. Maar wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest, Die uit God is, met als doel dat wij weten de dingen die door God aan ons geschonken zijn.

U, o God U loven wij!                                  
Ja, wij prijzen U alleen,                                  
Want Uw Naam is ons nabij.                    
U zij eer en anders geen.
Men vertelt Uw wonderdaân,
Die ’t verstand te boven gaan.

Een kernvers is:

God is Rechter.
Hij vernedert deze en verhoogt de andere. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen