Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 28:13 - de jeugdbijbel in de Bijbel - deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

"Wie zijn overtredingen bedekt,

     zal niet voorspoedig zijn;

          maar wie ze bekent en laat,

               zal barmhartigheid verkrijgen."

                                       Spreuken 28 vers 13

Overtredingen doen we wel graag, maar belijden we niet graag. Het zit ons mensen in het bloed, het is ons aangeboren om te overtreden, om over de grenzen van God heen te gaan. En niet alleen de grenzen van God, maar ook de grenzen van onze ouders. We willen net wel wat niet mag, en net niet wat wel moet.

Best wel onredelijk! Een echte vader geeft immers grenzen aan, niet om te plagen en niet om jou het leven zo zuur mogelijk te maken. Maar zijn bedoeling is juist om je te beschermen, om je het leven zo aangenaam mogelijk te maken.

God geeft ook grenzen aan, die we niet mogen overschrijden, niet mogen overtreden. En Hij doet dit ons ten góede!

Wie grenzen overtreedt, zegt daarmee metterdaad dat ze niet goed zijn. Dan zeg je dus ook dat je vader het niet goed deed toen hij juist deze grens trok. Dan zeggen we ook tegen God: `U hebt het verkeerd gedaan. Deze grens is niet goed. U had deze grens niet moeten trekken. Ik wil en ik ga erover heen.'

Welke grenzen heeft God ons gesteld? Samengevat de Tien Geboden. Moeten ook Gods kinderen zich daar nog aan houden? Ja, niet om het eeuwige leven te verdienen, maar uit dankbaarheid. Ze willen zich er graag aan houden en als ze het helaas soms niet doen, krijgen ze er verdriet over, berouw.

Dan komt het tweede punt aan de orde: je overtredingen bekennen. Bekennen is bekendmaken. Maar wat blijkt nu? We willen onze fouten niet graag bekennen en helemaal niet onze moedwillige overtredingen. We proberen ze te bedekken. Bijvoorbeeld door te liegen. Dat deed je als klein kind al, terwijl niemand het je had geleerd. En doe je het nog wel eens? Misschien vind je liegen gemeen en wil je eerlijk zijn. Maar dan kan het toch nog gebeuren dat je zomaar een leugen hebt verteld ...

Je was het niet van plan, maar het gebeurt `zomaar', eer je er erg in hebt. En dan? Heb je er dan verdriet van? Of bedek je deze nieuwe overtreding van Gods geboden ook weer? En bedenk je een leugentje om je liegen te verbergen ...?

We kunnen onze misstappen ook bedekken door te proberen de schuld af te schuiven. Daar zijn we al van kindsbeen af goed in: `Jan begon!' Of: `Ik kon er niets aan doen!' En later zeggen we: `Iedereen doet het, waarom mag ik dan niet?' Of: `Mijn karakter is nu eenmaal opvliegend (of zo) ...'

Je bent ondertussen bezig je overtredingen te bedekken en je zult dus niet voorspoedig zijn, zegt Salomo.

En tegenover God doen we hetzelfde. David schrijft het eerlijk in Psalm 32 dat hij een tijd lang zijn zonden niet wilde belijden. En wat gebeurde er? Liet God het zo voortsudderen? Nee, Hij legde op Davids leven Zijn hand, die zwaar drukte. Het werd David al maar benauwder. Hij kon het er niet onder uithouden. En eindelijk geeft hij toe, God brengt hem op de knieën (vers 5): "Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de HEERE." En wat doet God dan? "Gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde."

Zo eenvoudig gaat het: als wij eerlijk worden voor God, vergeeft Hij ons de zonde. Zo beleeft en beschrijft David het in Psalm 32. Zo staat het in de tekst bovenaan de vorige bladzijde. Zo herhaalt de apostel Johannes het in zijn eerste zendbrief, hoofdstuk 1 vers 9: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid."

Daarom komt de oproep ook tot jou via dit jeugdblad om je zonden niet te bedekken, maar te belijden en te laten. Kniel toch neer voor de Heere, jouw alwetende God, en vertel Hem al je zonden en al je verkeerdheid.

Ken je je zonden nog niet zo goed? Dan mag ik je wijzen op Hem, van Wie de Samaritaanse vrouw uitriep (Johannes 4 vers 29): "Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?" De Heere Jezus wil jou al je zonden wel bekendmaken, die je tegen Gods heilige Wet hebt bedreven! En Hij wil je ze ook graag vergeven. Daar heeft de Vader Hem volmacht toe gegeven. Kijk maar naar de zondares van Lukas 7, die Jezus' voeten nat maakte met haar tranen en ze afdroogde met het haar van haar hoofd! In vers 48 en 50 staat: "En Hij zeide tot haar: uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede."


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen