Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 28:13 - de jeugdbijbel in de Bijbel - deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

"Wie zijn overtredingen bedekt,

     zal niet voorspoedig zijn;

          maar wie ze bekent en laat,

               zal barmhartigheid verkrijgen."

                                       Spreuken 28 vers 13

Overtredingen doen we wel graag, maar belijden we niet graag. Het zit ons mensen in het bloed, het is ons aangeboren om te overtreden, om over de grenzen van God heen te gaan. En niet alleen de grenzen van God, maar ook de grenzen van onze ouders. We willen net wel wat niet mag, en net niet wat wel moet.

Best wel onredelijk! Een echte vader geeft immers grenzen aan, niet om te plagen en niet om jou het leven zo zuur mogelijk te maken. Maar zijn bedoeling is juist om je te beschermen, om je het leven zo aangenaam mogelijk te maken.

God geeft ook grenzen aan, die we niet mogen overschrijden, niet mogen overtreden. En Hij doet dit ons ten góede!

Wie grenzen overtreedt, zegt daarmee metterdaad dat ze niet goed zijn. Dan zeg je dus ook dat je vader het niet goed deed toen hij juist deze grens trok. Dan zeggen we ook tegen God: `U hebt het verkeerd gedaan. Deze grens is niet goed. U had deze grens niet moeten trekken. Ik wil en ik ga erover heen.'

Welke grenzen heeft God ons gesteld? Samengevat de Tien Geboden. Moeten ook Gods kinderen zich daar nog aan houden? Ja, niet om het eeuwige leven te verdienen, maar uit dankbaarheid. Ze willen zich er graag aan houden en als ze het helaas soms niet doen, krijgen ze er verdriet over, berouw.

Dan komt het tweede punt aan de orde: je overtredingen bekennen. Bekennen is bekendmaken. Maar wat blijkt nu? We willen onze fouten niet graag bekennen en helemaal niet onze moedwillige overtredingen. We proberen ze te bedekken. Bijvoorbeeld door te liegen. Dat deed je als klein kind al, terwijl niemand het je had geleerd. En doe je het nog wel eens? Misschien vind je liegen gemeen en wil je eerlijk zijn. Maar dan kan het toch nog gebeuren dat je zomaar een leugen hebt verteld ...

Je was het niet van plan, maar het gebeurt `zomaar', eer je er erg in hebt. En dan? Heb je er dan verdriet van? Of bedek je deze nieuwe overtreding van Gods geboden ook weer? En bedenk je een leugentje om je liegen te verbergen ...?

We kunnen onze misstappen ook bedekken door te proberen de schuld af te schuiven. Daar zijn we al van kindsbeen af goed in: `Jan begon!' Of: `Ik kon er niets aan doen!' En later zeggen we: `Iedereen doet het, waarom mag ik dan niet?' Of: `Mijn karakter is nu eenmaal opvliegend (of zo) ...'

Je bent ondertussen bezig je overtredingen te bedekken en je zult dus niet voorspoedig zijn, zegt Salomo.

En tegenover God doen we hetzelfde. David schrijft het eerlijk in Psalm 32 dat hij een tijd lang zijn zonden niet wilde belijden. En wat gebeurde er? Liet God het zo voortsudderen? Nee, Hij legde op Davids leven Zijn hand, die zwaar drukte. Het werd David al maar benauwder. Hij kon het er niet onder uithouden. En eindelijk geeft hij toe, God brengt hem op de knieën (vers 5): "Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de HEERE." En wat doet God dan? "Gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde."

Zo eenvoudig gaat het: als wij eerlijk worden voor God, vergeeft Hij ons de zonde. Zo beleeft en beschrijft David het in Psalm 32. Zo staat het in de tekst bovenaan de vorige bladzijde. Zo herhaalt de apostel Johannes het in zijn eerste zendbrief, hoofdstuk 1 vers 9: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid."

Daarom komt de oproep ook tot jou via dit jeugdblad om je zonden niet te bedekken, maar te belijden en te laten. Kniel toch neer voor de Heere, jouw alwetende God, en vertel Hem al je zonden en al je verkeerdheid.

Ken je je zonden nog niet zo goed? Dan mag ik je wijzen op Hem, van Wie de Samaritaanse vrouw uitriep (Johannes 4 vers 29): "Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?" De Heere Jezus wil jou al je zonden wel bekendmaken, die je tegen Gods heilige Wet hebt bedreven! En Hij wil je ze ook graag vergeven. Daar heeft de Vader Hem volmacht toe gegeven. Kijk maar naar de zondares van Lukas 7, die Jezus' voeten nat maakte met haar tranen en ze afdroogde met het haar van haar hoofd! In vers 48 en 50 staat: "En Hij zeide tot haar: uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede."

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen