Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Twee bevelen van Jezus: Verwonder u niet en Geef Mij te drinken

Auteur: ds. W. Pieters

Het volgende bevel dat we in het evangelie naar Johannes uit Jezus’ mond vernemen, staat in hoofdstuk 3. Het is de geschiedenis van het gesprek met Nicodemus (vers 1-21).

Opmerkelijk is eerst wat Jezus niet beveelt. Hij zegt niet tegen Nicodemus: wederbaar jezelf, doe jezelf opnieuw geboren worden. Wel beveelt Hij (in vers 7):

“Verwonder u niet”, anders gezegd: “Wees niet verbaasd.”

Waarover moet Nicodemus zich niet verwonderen? Jezus zegt het erbij: “Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: u moet wederom geboren worden.”

Wat betekent ‘wederom geboren worden’?

Het woord ‘wederom’ betekent ‘opnieuw’ of ‘van Boven’. Dat wij opnieuw geboren moeten worden, daarover moeten wij ons niet verwonderen.

Wat moeten wij met dit bevel?

De woorden van vers 7 veronderstellen dat we al weten dat we het nodig hebben om een nieuwe geboorte te ontvangen. Maar hoe kunnen we dat weten? Waarom veronderstelt Jezus dat Nicodemus dat had moeten weten? Om twee redenen:

- omdat het in zijn Bijbel stond,

- omdat de praktijk hem en ons duidelijk maakt dat dit nodig is.

In het Oude Testament staat niet met zoveel woorden dat mensen een nieuwe geboorte nodig hebben om in Gods Koninkrijk binnen te kunnen gaan, maar er staat wel:

“Ik zal u een nieuw hart geven.” (Ezechiël 36 vers 26.)

Dit had voor de beroemde schriftgeleerde Nicodemus genoeg moeten zijn om te begrijpen wat Jezus bedoelde met Zijn woorden “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan Gods Koninkrijk niet zien.” (Vers 3.)

Wij moeten ook luisteren naar het onderwijs van de Schrift en ons er niet over verwonderen dat wij een totaal nieuwe geboorte, een nieuw hart, een totaal nieuw leven nodig hebben. Als wij ons hierover verwonderen, blijkt daaruit dat we de Bijbel niet goed lezen.

Ook de praktijk bewijst dat we zonder een nieuwe manier van denken niet geschikt zijn voor Gods Koninkrijk. We hebben er vanuit onszelf geen betrekking op, het zegt ons niets, we hebben er geen belangstelling voor.

Kijk maar om je heen: hoeveel onwedergeboren mensen ken jij die belangstelling hebben, écht belangstelling hebben, voor de dingen van God? Om voor Hem te leven?

Kijk naar de politiek, de handel, het bedrijfsleven… waar is enige belangstelling voor Gods Koninkrijk, dat eraan komt? Wie staat er naar uit te kijken? Ook in de kerk…

Jij?

We hoeven ons dus echt niet erover te verwonderen dat die totale vernieuwing onmisbaar is, willen mensen (niet alleen anderen, maar ook wij) oog en hart krijgen voor de belangen van God.

Wij kunnen er ons beter over bedroeven en er verdriet van hebben, dat dit nodig is geworden. Dat wij zó stompzinnig en geesteloos en ongeïnteresseerd zijn geworden, dat we een Godswonder nodig hebben om dit Koninkrijk en zijn Koning te kunnen waarderen.

Wat betreft die geboorte van Boven, uit Gods Geest, is er toch wel reden om ons te verwonderen. Niet dat wij wedergeboren móeten worden, maar wel dat we wedergeboren kúnnen worden, en nog meer als jij en ik kunnen zeggen dat we wedergeboren zíjn geworden. Daarover kunnen en mogen en moeten en zullen we ons zeker wel verwonderen. Wanneer God ons die genade schenkt en Zijn almacht aan onze ziel ten koste legt, dat wij – zo onwetend als we zijn, en zo onwaardig als we zijn en (vooral) zo onwillig als we zijn – toch die totale vernieuwing mogen ontvangen en nu wél naar Zijn Koninkrijk en heerschappij leren verlangen… dán mogen we ons wel verwonderen. Johannes 3 vers 7 luidt dan ook niet: verwonder u niet, dat u wederom geboren werd…

Kom, verwonder je hier, lezer / lezeres, dat God vijanden tot vrienden maakt en landverraders en koningsmoordenaars in Zijn Koninkrijk toelaat!

'Geef mij te drinken'

Het volgende bevel dat we in het evangelie naar Johannes uit Jezus’ mond vernemen, staat in hoofdstuk 4. Het tijdens het gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron, bij het stadje Sichar.

Het was midden op de dag. We lezen in de joodse uurtelling: “Het was ongeveer het zesde uur.”

De discipelen waren naar het stadje gegaan om eten te kopen, en Jezus zat naast de put. Hij was moe.

En dan lezen we in vers 7: “Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten.”

In tegenstelling tot wat die vrouw verwachtte en in tegenstelling tot wat de joden gewoon waren, sprak Jezus haar aan en zei: “Geef Mij te drinken.”

Dit is een gebod, niet aan de discipelen, maar aan die onbekende vrouw.

Wat moeten wij met dit bevel?

De woorden van vers 6 en 7 veronderstellen dat Jezus mens was. Nu twijfelt tegenwoordig bijna niemand daar meer aan, maar in de dagen toen Johannes zijn Evangelie schreef, was dat heel anders. Er waren heel wat christenen die zó diep ervan overtuigd waren dat de Verlosser Gods Zoon was, dat Hij volgens hen niet ook tegelijk mens kon zijn.

Net als dat er in de loop van de eeuwen heel wat zijn geweest (en nog zijn) die zich niet konden voorstellen, dat iemand die zo echt mens was, ook Gods Zoon kon zijn. Zo zijn er heel wat mensen die of het één ontkennen (Zijn mensheid) of het ander (Zijn Godheid).

Wij belijden beide. En Johannes mikt in heel zijn Evangelie daarop dat hij die twee elementen (die twee naturen van Christus) aan de orde stelt. Hij maakt vanaf het begin duidelijk dat de gekomen Verlosser werkelijk God is én niet minder werkelijk mens is. Zie hoofdstuk 1 vers 1 en 14, waar staat: “In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God” én: “Het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.”

Nu die vraag, dat verzoek, dat gebod: “Geef Mij te drinken.” Wat moeten wij ermee? Nee, we kunnen Hem Die aan de rechterhand van Zijn Vader in de hemel zit, geen drinken meer geven, en Hij heeft het ook niet nodig.

We kunnen twee dingen wél:

1. We kunnen een beker water (of wat maar nodig is) geven aan Zijn discipelen, en in het algemeen aan onze naasten. Dat kunnen we lezen in Mattheüs 25.

Jezus vertelt over het wereldgericht. Alle mensen zullen voor Hem als Rechter worden geplaatst. In vers 34 staat: “Dan zal de Koning zeggen tot hen aan Zijn rechterhand: ‘Komt, gij gezegenden van Mijn Vader! Beërft dat Koninkrijk dat voor u bereid is van de grondlegging der wereld.” Hij vertelt ook de reden waarom zij binnen mogen komen (vers 35): “Want Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven.”

Wanneer die mensen Hem vervolgens vragen (vers 37): “Heere, wanneer hebben wij U dorstig gezien, en te drinken gegeven?”, antwoordt Hij (vers 40): “Voorwaar zeg Ik u: voor zoveel gij dit aan één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, hebt gij dat aan Mij gedaan.”

Het tweede wat we met dit gebod kunnen doen, is: geloven dat Hij zó dichtbij ons is gekomen dat Hij

(a) dorst wilde lijden – wat op Golgotha op het scherpst te merken is…: “Mij dorst!”

(b) ons in álles gelijk is geworden. Met welk doel?

- “Hij moest in alles aan de broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartige en een getrouwe Hogepriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.” (Hebreeën 2 vers 17-18)

- “Wij hebben geen hogepriester, Die niet medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, net als wij, verzocht is geweest, maar zonder zonde. Laat ons dus met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwame tijd.” (Hebreeën 4 vers 15-16)

Zo kunnen we heel wat leren van een schijnbaar eenvoudig bevel, dat amper iets schijnt te betekenen voor ons, in de 21ste eeuw…

'Ga heen, roep uw man, en kom hier.'

Het volgende bevel dat we in het evangelie naar Johannes uit Jezus’ mond vernemen, staat ook in hoofdstuk 4. Ook dit is tijdens het gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron, bij het stadje Sichar.

Wanneer Jezus tegen haar zegt: “Geef Mij te drinken”, antwoordt zij: “Hoe begeert U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben?” Jezus gaat daar niet op in, maar zegt: “Als u de gave van God zou kennen, en Wie Hij is, Die tot u zegt: “Geef Mij te drinken”, dan zou u van Hem hebben begeerd, en Hij zou u levend water hebben gegeven.”

De vrouw snapt er niets van: eerst vraagt die Vreemdeling aan haar om water, en nu biedt Hij haar water aan? Hoe kan dat toch? Ze antwoordt dan ook: “Heer, U hebt niets om mee te putten, en de put is diep; van waar hebt U dan het levende water? Bent U groter dan onze vader Jakob, die ons de put heeft gegeven?”

Jezus gaat verder: “Een ieder die van dit water drinkt, zal opnieuw dorsten, maar wie gedronken zal hebben van het water dat Ik hem zal geven, die zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water, opspringend tot in het eeuwige leven.”

De vrouw heeft daar wel zin in en zegt: “Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst heb, en ik hier niet moet komen, om te putten.”

Dan lezen we in vers 16: “Jezus zei tot haar: ga heen, roep uw man, en kom hier.”

Dit is het bevel.

Wat betekent dit bevel? Wie niets weet van de achtergrond, denkt: Jezus gunt hém ook dit heerlijke water… Of: Hij heeft haar man nodig om het haar te kunnen geven…

Maar wie iets meer weet, namelijk dat deze vrouw in een zondige relatie met haar zesde ‘partner’ leeft, die begrijpt wat Jezus bedoelt: haar aan haar zonden te ontdekken.

Er is geen toegang tot het Levende Water dan door de kennis en erkentenis van onze zonde.

Daar gaan we volgende keer mee verder, DV. Vraag je af: welk bevel zou Jezus tegen jóu zeggen, om jóuw zere plek aan te wijzen en jóu aan je zonden te ontdekken?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen